39 kết quả phù hợp trong thương hiệu Supermicro

SUPERMICRO 2U RACK SC825TQ-560LPB - 1CPU E5620 SAT

25.260.000₫

Từ dienmayphuthinh.vn

SUPERMICRO 3U RACK SC836TQ-R800B - 1CPU E5606 SATA

35.860.000₫

Từ dienmayphuthinh.vn

Supermicro USA 1U Server Rack SC111LT-360CB - CPU

16.500.000₫

Từ dienmayphuthinh.vn

SUPERMICRO 3U RACK SC833T-650B - 2CPU E5620 SATA/S

36.500.000₫

Từ dienmayphuthinh.vn

SUPERMICRO 3U RACK SC833T-650B - 1CPU E5606 SATA/S

23.311.000₫

Từ dienmayphuthinh.vn

Máy chủ SuperMicro E3-1210T-G3220-8G

Giá: Liên hệ

Từ vinacomm.vn

SUPERMICRO USA 1U SERVER RACK SC512L-260B - CPU E3

11.860.000₫

Từ dienmayphuthinh.vn

SUPERMICRO 3U RACK SC833T-650B - 2CPU E5606 SATA/S

28.795.000₫

Từ dienmayphuthinh.vn

SUPERMICRO 2U RACK SC822T-400LPB - CPU X3470

20.850.000₫

Từ dienmayphuthinh.vn

Supermicro 3U Rack SC833T-R760B - 1CPU E5620 SATA/

35.500.000₫

Từ dienmayphuthinh.vn

SUPERMICRO USA 1U SERVER RACK SC811T-260B - CPU E3

13.490.000₫

Từ dienmayphuthinh.vn

Máy chủ SuperMicro X9-SC733T_E5-2609_16GB

Giá: Liên hệ

Từ vinacomm.vn

SUPERMICRO 2U SERVER RACK SC825TQ-563LPB - CPU E3-

18.880.000₫

Từ dienmayphuthinh.vn

SUPERMICRO 2U RACK SC825TQ-R700LPB - CPU X3440 SAT

27.960.000₫

Từ dienmayphuthinh.vn

SUPERMICRO USA 2U SERVER RACK SC822T-400LPB - CPU

15.599.000₫

Từ dienmayphuthinh.vn

SUPERMICRO 3U RACK SC833T-650B - 1CPU E5620 SATA/S

26.650.000₫

Từ dienmayphuthinh.vn

SUPERMICRO USA 3U SERVER RACK SC833T-650B - CPU E3

19.800.000₫

Từ dienmayphuthinh.vn

SUPERMICRO 3U RACK SC833T-650B - 1CPU E5620

28.630.000₫

Từ dienmayphuthinh.vn

Máy chủ SuperMicro SC731D_E3-1220

Giá: Liên hệ

Từ vinacomm.vn

SUPERMICRO USA 1U SERVER RACK SC113TQ-R700CB - 1CP

29.810.000₫

Từ dienmayphuthinh.vn

SUPERMICRO USA 1U SERVER RACK SC813MTQ-350CB - CPU

15.299.000₫

Từ dienmayphuthinh.vn

SUPERMICRO 2U RACK SC825TQ-R700LPB - 1CPU E5606 SA

28.020.000₫

Từ dienmayphuthinh.vn

SUPERMICRO USA 1U SERVER RACK SC113MTQ-563CB - 1CP

22.720.000₫

Từ dienmayphuthinh.vn

SUPERMICRO 2U RACK SC822T-400LPB - CPU X3440 SATA/

19.200.000₫

Từ dienmayphuthinh.vn

SUPERMICRO 3U RACK SC833T-650B - CPU X3470 SATA/SS

24.850.000₫

Từ dienmayphuthinh.vn

SUPERMICRO USA 2U SERVER RACK SC822T-400LPB - 1CPU

19.310.000₫

Từ dienmayphuthinh.vn

SUPERMICRO 3U RACK SC833T-650B - CPU X3450 SATA/SS

22.380.000₫

Từ dienmayphuthinh.vn

SUPERMICRO 2U RACK SC822T-400LPB - CPU X3450 SATA/

20.760.000₫

Từ dienmayphuthinh.vn

SUPERMICRO 2U RACK SC822T-400LPB - 2CPU E5606 SATA

24.860.000₫

Từ dienmayphuthinh.vn

Máy chủ SuperMicro SC731D_E3-1230_8GB

Giá: Liên hệ

Từ vinacomm.vn

SUPERMICRO USA 1U SERVER RACK SC111LT-360CB - 1CPU

19.460.000₫

Từ dienmayphuthinh.vn

SUPERMICRO 2U RACK SC825TQ-R700LPB - CPU X3430

25.555.000₫

Từ dienmayphuthinh.vn

SuperMicro 2U Rack SC822T-400LPB - CPU X3440

16.860.000₫

Từ dienmayphuthinh.vn

SUPERMICRO 2U RACK SC822T-400LPB - 1CPU E5620 SATA

22.690.000₫

Từ dienmayphuthinh.vn

SUPERMICRO 2U RACK SC825TQ-R700LPB - CPU X3440

25.330.000₫

Từ dienmayphuthinh.vn

SUPERMICRO 2U RACK SC822T-400LPB - CPU X3470 SATA/

23.390.000₫

Từ dienmayphuthinh.vn