112 kết quả phù hợp trong thương hiệu Intel

Bộ vi xử lý Intel Xeon 4C Processor E5-2407v2

8.195.000₫

Từ maychuchinhhang.vn

Intel Xeon 4C Processor Model E5620

14.443.000₫

Từ maytinhvietnam.vn

Bộ vi xử lý Intel Xeon 8C Processor Model E5-2670

57.650.000₫

Từ maychuchinhhang.vn

Mainboard Server Intel S1200BTS

3.250.000₫

Từ dmart.vn

Intel Xeon 4C Processor Model E5606

9.240.000₫

Từ maytinhvietnam.vn

Bộ vi xử lý Intel Xeon 6C Processor Model E5-2620

15.100.000₫

Từ maychuchinhhang.vn

Bộ vi xử lý Intel Xeon 8C Processor Model E5-2665

52.650.000₫

Từ maychuchinhhang.vn

Intel Xeon 6C Processor Model E5645

21.659.000₫

Từ maytinhvietnam.vn

Intel Xeon 6C Processor Model E5649

31.471.000₫

Từ maytinhvietnam.vn

Intel Xeon 8C Processor E5-2670 (94Y6602)

66.063.000₫

Từ f5pro.vn

Mainboard Server Intel DBS1200V3RPS

3.450.000₫

Từ dmart.vn

Intel Xeon 6C Processor E5-2640 (69Y5328)

39.884.000₫

Từ f5pro.vn

Intel Xeon 6C Processor Model E5-2620

17.842.000₫

Từ maytinhvietnam.vn