Công ty Cổ phần
Hội Tụ Số Toàn Cầu

——————

Số: 01/QC/CGD/2015

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

——————

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2015

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG
WEBSITE CUNG CẤP DỊCH VỤ TMĐT CHONGIADUNG.COM

I. Nguyên tắc chung

1. Mục đích

Sàn Giao Dịch TMĐT ChonGiaDung (địa chỉ trang website: www.chongiadung.com) được thành lập với mục đích cung cấp một số dịch vụ trực tuyến cho các Nhà Bán Hàng có nhu cầu giới thiệu và bán Sản Phẩm/Hàng Hóa đến các Khách Hàng tiềm năng có nhu cầu mua Sản Phẩm/Hàng Hóa này.

Không chỉ hỗ trợ cung cấp đầy đủ các thông tin về Sản Phẩm/Hàng Hóa mà Khách Hàng quan tâm, Sàn Giao Dịch TMĐT ChonGiaDung còn tư vấn thêm nhiều lựa chọn hàng hóa, dịch vụ khác phù hợp với nhu cầu của Khách Hàng, đồng thời cung cấp cho Khách Hàng danh sách các Nhà Bán Hàng tin cậy với thông tin giá cả chi tiết, hạn chế những rủi ro thường gặp do mua hàng hóa, sử dụng dịch vụ không đảm bảo, hàng kém chất lượng, giá thành cao.

2. Nguyên tắc

2.1. Sàn Giao Dịch TMĐT ChonGiaDung mang đến cơ hội tìm kiếm thị trường, mở rộng phạm vi tiêu thụ sản phẩm cho Nhà Bán Hàng là các cá nhân lẫn tổ chức, doanh nghiệp. Nhà Bán Hàng cần liên hệ trước với Sàn Giao Dịch TMĐT ChonGiaDung để được tư vấn và nắm rõ các thông tin cần thiết, các yêu cầu bắt buộc cần đáp ứng khi tiến hành giao dịch trên Sàn Giao Dịch TMĐT ChonGiaDung, tránh các trường hợp thiếu sót, rủi ro, gây thiệt hại cho các bên trong quá trình kinh doanh và mua bán tại Sàn Giao Dịch TMĐT ChonGiaDung.

2.2. Khách Hàng tham gia giao dịch trên Sàn Giao Dịch TMĐT ChonGiaDung có thể sẽ phải đăng ký kê khai ban đầu các thông tin liên quan và được Trung Tâm Chăm Sóc Khách Hàng của Sàn Giao Dịch TMĐT ChonGiaDung xác nhận được phép sử dụng các dịch vụ trên Sàn Giao Dịch TMĐT ChonGiaDung. Khách Hàng là Thành Viên phải tự bảo vệ mật khẩu của mình và giám sát các thông tin có liên quan đến Tài Khoản; tự chịu trách nhiệm trong trường hợp Tài Khoản của mình trên Sàn Giao Dịch TMĐT ChonGiaDung được sử dụng bởi bất kỳ ai mà mình cho phép truy cập vào.

2.3. Nhà Bán Hàng và Khách Hàng tham gia giao dịch trên Sàn Giao Dịch TMĐT ChonGiaDung đều được tự do thỏa thuận trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên và không trái với quy định của pháp luật hiện hành.

2.4. Sản Phẩm/Hàng Hóa tham gia giao dịch trên Sàn Giao Dịch TMĐT ChonGiaDung phải là các Sản Phẩm/Hàng Hóa được phép kinh doanh, lưu hành và không thuộc các trường hợp cấm kinh doanh, cấm quảng cáo theo quy định của pháp luật.

2.5. Tất cả hoạt động mua bán Sản Phẩm/Hàng Hóa, cung cấp dịch vụ trên Sàn Giao Dịch TMĐT ChonGiaDung phải tuân theo quy định của pháp luật, Các Giao Dịch phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của người mua hàng.

2.6. Sàn Giao Dịch TMĐT ChonGiaDung tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Vì vậy, Sàn Giao Dịch TMĐT ChonGiaDung yêu cầu các Nhà Bán Hàng cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực và chi tiết các thông tin liên quan đến Sản Phẩm/Hàng Hóa. Nhà Bán Hàng chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về bất kỳ hành vi lừa đảo, gian lận nào của Nhà Bán Hàng khi kinh doanh trên Sàn Giao Dịch TMĐT ChonGiaDung và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế của Sàn Giao Dịch TMĐT ChonGiaDung.

2.7. Sàn Giao Dịch TMĐT ChonGiaDung hỗ trợ cung cấp dịch vụ quảng bá, giới thiệu các chương trình liên quan đến việc bán Sản Phẩm/Hàng Hoá của Nhà Bán Hàng bao gồm khuyến mãi, giảm giá theo quy định pháp luật hiện hành.

2.8. Sàn Giao Dịch TMĐT ChonGiaDung sẽ thông báo trên website khi có thay đổi về một hay nhiều nội dung của Quy chế này ít nhất 7 (bảy) ngày trước khi áp dụng những thay đổi đó.

II. Quy định chung

Quy chế này, có các định nghĩa như sau:

“Chúng Tôi” hoặc “CGĐ” là Công ty Cổ phần Công nghệ Hội Tụ Số Toàn Cầu, số ĐKKD: 0106214724 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp. Địa chỉ: Tầng 12A, tòa nhà VTC Online, Số 18 đường Tam Trinh, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

“Sàn Giao Dịch TMĐT ChonGiaDung” hoặc “Trang Web”: Là sàn giao dịch thương mại điện tử tại địa chỉ www.chongiadung.com do CGĐ thực hiện, quản lý và vận hành

“Thành Viên” là cá nhân đã hoàn thành quy trình đăng ký thành viên để thực hiện các giao dịch mua Sản Phẩm/Hàng Hoá trên Sàn Giao Dịch TMĐT ChonGiaDung tại địa chỉ www.chongiadung.com và được Sàn Giao Dịch TMĐT ChonGiaDung chính thức xác nhận. Thành Viên phải cung cấp thông tin xác thực về bản thân và phải cập nhật nếu có bất kỳ thay đổi nào.

“Khách Hàng” là bất kỳ tổ chức nào hoạt động hợp pháp tại Việt Nam hoặc là bất kỳ cá nhân nào trên lãnh thổ Việt Nam đủ 18 tuổi hoặc dưới 18 tuổi nhưng có sự giám sát của cha mẹ, người giám hộ hợp pháp và giao dịch tại Trang Web của Chúng Tôi. Khách Hàng có thể là Thành Viên hoặc không là Thành Viên.

“Tài Khoản” là tài khoản do Khách Hàng là Thành Viên đăng ký trên Sàn Giao Dịch TMĐT ChonGiaDung và được Khách Hàng là Thành Viên đó đăng nhập, sử dụng để thực hiện hoạt động mua bán Sản Phẩm/Hàng Hóa việc mua hàng tại Sàn Giao Dịch TMĐT ChonGiaDung.

“Nhà Bán Hàng” có nghĩa là chủ sở hữu của Sản Phẩm/Hàng Hóa hoặc người được chủ sở hữu ủy quyền cung cấp và bán Sản Phẩm/Hàng Hóa trên Sàn Giao Dịch TMĐT ChonGiaDung.

“Hợp Đồng”: Là văn bản ghi nhận, thể hiện sự thoả thuận giữa các Bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt các quyền và nghĩa vụ trong những quan hệ cụ thể.

“Đơn Hàng” có nghĩa là đơn đặt hàng do Khách Hàng đặt trên trang Web để mua Sản Phẩm/Hàng Hóa do Chúng Tôi và/hoặc Nhà Bán Hàng cung cấp. Sau khi Đơn Hàng được Chúng Tôi xác nhận bằng Xác Nhận Đơn Hàng, Đơn Hàng đó sẽ tạo thành hợp đồng/thỏa thuận ràng buộc Chúng Tôi và Khách Hàng.

“Giỏ Hàng” là danh sách các Sản Phẩm/Hàng Hóa được Khách Hàng lựa chọn và dự định đặt hàng, bao gồm cả thông tin về số lượng Sản Phẩm/Hàng Hóa và giá trị tương ứng. Giỏ Hàng có thể được thay đổi cho đến khi Khách Hàng đặt hàng thành công.

“Sản Phẩm/Hàng Hóa” có nghĩa là các loại hàng hóa, sản phẩm mà Chúng Tôi và/hoặc Nhà Bán Hàng bán, cung cấp trên Trang Web tại từng thời điểm.

“Mã Giảm Giá” là một dãy gồm các ký tự chữ và/hoặc số do Chúng Tôi phát hành, được sử dụng để giảm trừ tương ứng vào số tiền Khách Hàng phải trả khi mua Sản Phẩm/Hàng Hoá trên Trang Web.

“Bất Khả Kháng” là các sự kiện nằm ngoài tầm kiểm soát của Chúng Tôi, bao gồm và không giới hạn cho các hiểm họa thiên nhiên (như bão, lũ lụt, hạn hán, động đất), khởi nghĩa, bạo loạn, bạo động chính quyền, chiến tranh, thù địch, hoạt động gây chiến, các trường hợp quốc gia khẩn cấp, khủng bố, đình công, dịch bệnh, hỏa hoạn, cháy nổ, tai nạn, sự cố máy móc, hạn chế giao thông, các hành động của bên thứ ba (như tin tặc), phần mềm của một bên thứ ba liên quan đến trang Web không hoạt động, gián đoạn trong việc cung cấp các tiện ích công cộng (bao gồm cả điện, viễn thông, hay Internet), thiếu hụt Sản Phẩm/ Hàng Hóa và/ hoặc các trường hợp khác được pháp luật Việt Nam quy định.

III. Quy trình giao dịch

1. Quy trình mua hàng

Khi có nhu cầu mua hàng trên Sàn giao dịch TMĐT ChonGiaDung, Khách hàng nên thực hiện theo các bước sau đây:

 • Tìm kiếm, tham khảo thông tin sản phẩm, giá, chính sách hỗ trợ Khách hàng của Nhà Bán Hàng trên Trang Web và lựa chọn Nhà Bán Hàng thích hợp để mua sản phẩm.
 • Sau đó khách hàng bấm vào nút “Xem” hoặc “Xem ngay” để chuyển đến trang Website của Nhà Bán Hàng. Tại đây người mua có thể xem chi tiết các quy định mua bán của Nhà Bán Hàng hoặc nhà mua có thể liên hệ trực tiếp đến Nhà Bán Hàng để mua sản phẩm.

Quy trình mua hàng có thể được điều chỉnh để phù hợp và phục vụ tốt nhất nhu cầu của các Bên. Khi có sự điều chỉnh, Chúng tôi sẽ thông báo và có hướng dẫn công khai trên Trang Web. Đề nghị Khách hàng đọc nghĩ trước khi thực hiện giao dịch.

Sàn Giao Dịch TMĐT ChonGiaDung khuyến cáo Khách Hàng tham gia giao dịch tự tìm hiểu các thông tin về Nhà Bán Hàng, tính trung thực của Nhà Bán Hàng trước khi tiến hành giao dịch.

Sàn Giao Dịch TMĐT ChonGiaDung chỉ hỗ trợ các tính năng trung gian giúp Khách hàng và Nhà Bán Hàng có thể dễ dàng giao dịch thông qua môi trường Internet mà không trực tiếp tham gia vào quá trình giao dịch.

Sàn Giao Dịch TMĐT ChonGiaDung tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Vì vậy, đề nghị các Nhà Bán Hàng cung cấp đầy đủ thông tin, chính xác, trung thực và chi tiết các thông tin liên quan đến sản phẩm hàng hóa, dịch vụ. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận trong kinh doanh đều bị lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

2. Quy trình bán hàng

2.1. Đăng ký

Nhà Bán Hàng có thể đăng ký bán hàng trên Sàn Giao Dịch TMĐT ChonGiaDung bằng 2 hình thức sau:

a. Đăng ký trực tiếp trên Trang Web:

Từ trang chủ của ChonGiaDung, tìm mục Đăng ký bán hàng và nhấn vào nút “Đăng ký” để mở một trang mới để Nhà Bán Hàng nhập các thông tin như sau:

 • Thông tin Website: Tên công ty, địa chi website, logo, hình thức thanh toán
 • Thông tin nơi bán: Địa chỉ, tỉnh thành phố, điện thoại, email…
 • Người đại diện: Họ tên, điện thoại, email
 • Nhấn “Đăng ký” để hoàn tất quá trình đăng ký

Sau đó bộ phận hỗ trợ và phát triển thị trường của CGĐ sẽ liên hệ với Nhà Bán Hàng để hướng dẫn cách đưa nội dung của Nhà Bán Hàng lên Trang Web.

b. Nhà Bán Hàng đăng ký bằng gửi Email, Hợp đồng đến ChonGiaDung

2.2. Đăng tải Sản Phẩm/Hàng Hóa lên Sàn Giao Dịch TMĐT ChonGiaDung

Thông tin về Sản Phẩm/Hàng Hóa của Nhà Bán Hàng sẽ tự chuẩn bị về nội dung, hình ảnh và chuyển đến bộ phận hỗ trợ Sàn Giao Dịch TMĐT ChonGiaDung thông qua hình thức email hoặc hình thức khác, sau đó bộ phận hỗ trợ sẽ đưa nội dung của Nhà Bán Hàng lên Trang Web theo như thỏa thuận.

Khi Sản Phẩm/Hàng Hóa của Nhà Bán Hàng được đăng tải trên Sàn Giao Dịch TMĐT ChonGiaDung, khách hàng lựa chọn và kích nút “Xem” hoặc “Xem ngay”, hệ thống sẽ chuyển sang trang nội dung của Nhà Bán Hàng, tại đây, khách hàng sẽ tiến hành giao dịch trực tiếp với Nhà Bán Hàng.

Quy trình bán hàng có thể được điều chỉnh để phù hợp và phục vụ tốt nhất nhu cầu của các Bên. Khi có sự điều chỉnh, Chúng tôi sẽ thông báo và có hướng dẫn công khai trên Trang Web, đề nghị Khách hàng đọc nghĩ trước khi thực hiện giao dịch.

3. Bảo hành

Nhà Bán Hàng có trách nhiệm thông báo chính sách bảo hành cho người mua khi giao dịch hàng hóa, dịch vụ.

Sàn Giao Dịch TMĐT ChonGiaDung khuyến cáo Khách Hàng tự tìm hiểu kỹ các thông tin và chính sách bảo hành về Sản Phẩm/Hàng Hóa của Nhà Bán Hàng trước khi tiến hành giao dịch.

Sàn Giao Dịch TMĐT ChonGiaDung không chịu trách nhiệm và không giải quyết các khiếu nại, tranh chấp của Khách Hàng và Nhà Bán Hàng liên quan đến bảo hành Sản Phẩm/Hàng Hóa của Nhà Bán Hàng.

4. Đổi, hoàn trả Sản Phẩm/Hàng Hoá

Khách Hàng trực tiếp liên hệ với Nhà Bán Hàng, 2 bên tự thỏa thuận về điều khoản đổi/ trả Sản Phẩm/Hàng Hóa cụ thể.

Sàn Giao Dịch TMĐT ChonGiaDung không chịu trách nhiệm và không giải quyết các khiếu nại, tranh chấp của Khách Hàng và Nhà Bán Hàng liên quan đến đổi, hoàn trả Sản Phẩm/Hàng Hóa của Nhà Bán Hàng.

5. Quy trình giao nhận và vận chuyển

Khách Hàng và Nhà Bán Hàng tự thỏa thuận với nhau về phương thức giao nhận, vận chuyển Sản Phẩm/Hàng Hóa cụ thể khi có giao dịch.

Nhà Bán Hàng có trách nhiệm thông báo chính sách giao nhận, vận chuyển cho Người Mua khi giao dịch hàng hóa, dịch vụ.

Nhà Bán Hàng phải chịu trách nhiệm giao hàng đúng như thỏa thuận, điều khoản vận chuyển khi đăng bán.

Khách Hàng có thể yêu cầu Sàn Giao Dịch TMĐT ChonGiaDung hỗ trợ trong trường hợp Nhà Bán Hàng không thực hiện đúng chính sách giao hàng, vận chuyển.

6. Giải quyết khiếu nại, tranh chấp

6.1. Mọi tranh chấp phát sinh giữa Sàn Giao Dịch TMĐT ChonGiaDung và Khách Hàng và/hoặc Nhà Bán Hàng liên quan đến các dịch vụ mà Sàn Giao Dịch TMĐT ChonGiaDung cung cấp sẽ được ưu tiên giải quyết bằng thương lượng. Trường hợp không đạt được thỏa thuận như mong muốn trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày của thông báo về tranh chấp được một bên gửi tới bên kia thì một trong hai bên có quyền đưa vụ việc ra Tòa án nhân dân có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật Việt Nam.

6.2. Mọi tranh chấp phát sinh giữa Khách Hàng và Nhà Bán Hàng sẽ được giải quyết theo thỏa thuận của hai bên, phù hợp với pháp luật của Việt Nam.

6.3. Sàn Giao Dịch TMĐT ChonGiaDung không chịu trách nhiệm và không giải quyết các khiếu nại, tranh chấp của Khách Hàng và Nhà Bán Hàng liên quan đến chất lượng Sản Phẩm/Hàng Hóa đã được mua/bán trên Sàn Giao Dịch TMĐT ChonGiaDung tại địa chỉ website www.chongiadung.com.

6.4. Sàn Giao Dịch TMĐT ChonGiaDung không chịu trách nhiệm và không giải quyết các khiếu nại, tranh chấp giữa Nhà Bán Hàng với một bên thứ ba liên quan tới quyền sở hữu trí tuệ của Sản Phẩm/Hàng Hóa mà Nhà Bán Hàng đã đăng tải trên website www.chongiadung.com.

6.5. Sàn Giao Dịch TMĐT ChonGiaDung chỉ giải quyết các khiếu nại của Khách Hàng và Nhà Bán Hàng liên quan đến các dịch vụ mà Sàn Giao Dịch TMĐT ChonGiaDung cung cấp (nếu có). Trong thời hạn mười (10) Ngày Làm Việc kể từ ngày nhận được khiếu nại của người khiếu nại, Sàn Giao Dịch TMĐT ChonGiaDung sẽ trả lời cho người khiếu nại về kết quả giải quyết khiếu nại.

IV. Quy trình thanh toán

Sàn Giao Dịch TMĐT ChonGiaDung đưa ra các phương thức thanh toán để người mua và người bán có thể tham khảo và lựa chọn áp dụng nếu thấy phù hợp. Đây không phải là quy định bắt buộc.

Cách 1: Thanh toán trước online qua thẻ tín dụng (Visa, Master card..) theo trình tự sau:

 • Bước 1: Khách hàng đặt hàng;
 • Bước 2: Khách hàng thanh toán trước;
 • Bước 3: Nhà Bán Hàng kiểm tra và chuyển hàng;
 • Bước 4: Khách hàng kiểm tra và nhận hàng;

Cách 2: Thanh toán sau khi nhận hàng bằng tiền mặt:

 • Bước 1: Khách hàng đặt hàng;
 • Bước 2: Nhà Bán Hàng xác thực đơn hàng;
 • Bước 3: Nhà Bán Hàng xác nhận thông tin Khách hàng (điện thoại, tin nhắn, email…);
 • Bước 4: Nhà Bán Hàng chuyển hàng;
 • Bước 5: Khách hàng nhận hàng và thanh toán

Cách 3: Khách hàng và Nhà Bán Hàng tự thỏa thuận về hình thức thanh toán khác.

V. Bảo đảm an toàn giao dịch

Quản lý thông tin của Nhà Bán Hàng: Khi đăng ký tham gia bán hàng trên Sàn Giao Dịch TMĐT ChonGiaDung, Nhà Bán Hàng phải cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan và phải hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với các thông tin này. Các thông tin cụ thể bao gồm: thông tin về nhân thân đối với cá nhân, thông tin về tư cách pháp lý đối với thành viên là tổ chức, pháp nhân. Các thông tin này sẽ được Sàn Giao Dịch TMĐT ChonGiaDung đưa vào dữ liệu quản lý.

Kiểm soát giao dịch của Nhà Bán Hàng: Các giao dịch của Nhà Bán Hàng với Khách hàng sẽ được Sàn Giao Dịch TMĐT ChonGiaDung đưa vào nội dung quản lý, thường xuyên cập nhật tình trạng và sẽ có đánh giá sơ bộ về uy tín của Nhà Bán Hàng.

VI. Bảo vệ thông tin Khách hàng

Tại Sàn giao dịch TMĐT ChonGiaDung, tất cả các thông tin hoặc nội dung mang tính riêng tư của khách hàng đều được chúng tôi tuyệt đối tôn trọng và cam kết bảo mật hoàn toàn. Do vậy, Chính sách riêng tư, bảo vệ thông tin cá nhân Khách hàng được thể hiện dưới đây sẽ được chúng tôi cam kết thực hiện nhằm bảo vệ tối đa quyền lợi của tất cả Khách hàng.

1. Mục đích và phạm vi thu thập, sử dụng thông tin:

Thu thập thông tin là việc hệ thống của Chúng Tôi ghi nhận và lưu trữ một hoặc nhiều thông tin khác nhau do Khách Hàng chủ động cung cấp khi có nhu cầu mua sắm, đặt hàng trên Sàn Giao Dịch TMĐT ChonGiaDung.

Thu thập thông tin cá nhân được xem là yếu tố cần thiết và bắt buộc khi Khách Hàng tham gia đăng ký, sử dụng dịch vụ của Sàn Giao Dịch TMĐT ChonGiaDung.

Hoạt động thu thập thông tin cá nhân giúp cho Khách Hàng tránh khỏi những rủi ro, những hành vi gian lận, lừa đảo và giúp Sàn Giao Dịch TMĐT ChonGiaDung thu thập thông tin nhanh chóng, hỗ trợ Khách Hàng hiệu quả khi có tranh chấp, khiếu nại xảy ra.

Thông tin cá nhân của Khách Hàng được thu thập trên cơ sở dữ liệu ghi nhận qua thao tác nhập liệu do Khách Hàng thực hiện, bao gồm và không giới hạn: họ tên, địa chỉ email, mật khẩu truy cập Tài Khoản, ngày sinh, số điện thoại, địa chỉ, tài khoản ngân hàng...

Cookies và browser tại thời điểm truy cập của Khách Hàng được hệ thống ghi nhận tự động nhằm mục đích hỗ trợ bảo mật tài khoản cá nhân của Khách Hàng cũng như bảo mật hệ thống của Trang Web.

Chúng tôi sẽ không cho thuê, bán hoặc tiết lộ Thông tin cá nhân của Khách Hàng cho bên thứ ba không liên quan mà không có sự đồng ý của Khách Hàng, trừ những điều được nêu trong Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân khách hàng này.

Các thông tin về các chương trình có mục đích tiếp thị, khuyến mại hoặc các tin tức về Sản Phẩm/ Hàng Hóa được Chúng Tôi cung cấp trên Trang Web sẽ chỉ được gửi khi có sự đồng ý của Khách Hàng, theo các thông tin cá nhân Khách Hàng đã cung cấp (bao gồm cả email, số điện thoại, địa chỉ v.v.).

Khách Hàng cam kết bảo mật thông tin dữ liệu của cá nhân và không được phép tiết lộ cho bên thứ ba bất kỳ. Chúng Tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào cho việc dùng sai mật khẩu nếu đây không phải lỗi của chúng tôi.

Ngoài ra, Chúng Tôi sẽ được quyền cung cấp thông tin của Khách Hàng cho các cơ quan an ninh, cơ quan chức năng để điều tra xử lý trong những trường hợp khiếu nại, gian lận hoặc lừa đảo hoặc theo yêu cầu hợp lý của các cơ quan có thẩm quyền.

Chúng Tôi sẽ không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết bất cứ khiếu nại và tranh chấp nào trong trường hợp thông tin Khách Hàng cung cấp bị giả mạo, sai lệch, không chính xác, không đầy đủ hoặc chưa được cập nhật mới nhất.

2. Thay đổi thông tin

Thông tin của Khách Hàng đã đăng ký nếu muốn cập nhật, xóa bỏ hay sửa đổi xin vui lòng liên hệ với Sàn Giao Dịch TMĐT ChonGiaDung để được thay đổi, hệ thống sẽ lưu vết những thông tin bị thay đổi để phục vụ quản lý.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Thông tin cá nhân của Khách Hàng mà chúng tôi thu thập được sẽ được chúng tôi lưu giữ trong khoảng thời gian phù hợp với quy định của pháp luật hoặc cho đến khi các thông tin đó còn đáp ứng được mục đích và phạm vi sử dụng.

4. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Tất cả thông tin chi tiết về đơn đặt hàng (nếu có) của Khách Hàng cũng được Chúng Tôi lưu trữ nhưng sẽ không được công khai trực tiếp. Khách Hàng hoàn toàn có thể tiếp cận thông tin này (bao gồm chi tiết đơn đặt hàng, những sản phẩm đã nhận và những sản phẩm đã gửi, chi tiết email, ngân hàng và bản tin mà Khách Hàng đặt theo dõi dài hạn), tiến hành sửa đổi, cập nhật các thông tin cá nhân của mình. Đồng thời, tại mọi thời điểm, Khách Hàng có quyền yêu cầu chúng tôi thay đổi thông tin cá nhân, thông tin giao dịch bằng cách liên hệ với Bộ phận hỗ trợ khách hàng của chúng tôi:

Công ty Cổ phần Hội Tụ Số Toàn Cầu
(Sàn giao dịch Thương mại Điện tử ChonGiaDung.com)
Địa chỉ liên lạc chính thức Sàn giao dịch Thương mại Điện tử Chọn Giá Đúng:
- Hà Nội: Tầng 12A, tòa nhà 18 Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Email: lienhe@chongiadung.com

Khách Hàng có đầy đủ các quyền và nghĩa vụ với các thông tin cá nhân đã cung cấp của mình (bao gồm cả Tài Khoản, mật khẩu v.v.) và các hoạt động của Khách Hàng trên Trang Web sẽ được thực hiện gắn liền với việc sử dụng các thông tin này. Ngay khi phát hiện có bất kỳ dấu hiệu sử dụng trái phép Tài Khoản và mật khẩu cá nhân nào của mình, Khách Hàng có thể thông báo ngay với Chúng Tôi theo số liên lạc trên để được hỗ trợ kịp thời.

5. Lưu trữ và Bảo vệ thông tin

Chúng Tôi đảm bảo rằng các thông tin cá nhân của Khách Hàng được bảo vệ một cách an toàn bởi nhiều giải pháp và công nghệ chuẩn hàng đầu. Chúng Tôi tiến hành lưu trữ và xử lý thông tin cá nhân của Khách Hàng trên máy chủ và bảo vệ thông tin bằng cách duy trì các biện pháp bảo vệ vật lý, điện tử và thủ tục áp dụng theo quy định của pháp luật về bảo mật thông tin.

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân Khách Hàng

Các cam kết bảo mật thông tin cá nhân của Khách Hàng trên www.chongiadung.com gồm nội dung như sau:

6.1 Khi Khách Hàng thực hiện giao dịch trên Trang Web, việc bảo mật và đảm bảo an toàn cho tất cả thông tin của Khách Hàng (bao gồm thông tin cá nhân, thông tin giao dịch v.v.) được Chúng Tôi ưu tiên hàng đầu bằng các công cụ và biện pháp hỗ trợ tốt nhất.

6.2 Chúng Tôi chỉ sử dụng các thông tin cá nhân chúng tôi nhận được từ Khách Hàng để phục vụ yêu cầu của Khách Hàng hoặc các mục đích khác được Khách Hàng đồng ý mà không chuyển giao, cung cấp, sao chép cho bên thứ ba nào vì mục đích thương mại hoặc bất kỳ mục đích nào khác trái quy định pháp luật.

6.3 Trong trường hợp pháp luật hoặc cơ quan Nhà nước có yêu cầu, Chúng Tôi có trách nhiệm cung cấp các thông tin cá nhân, thông tin về giao dịch của Khách Hàng cho cơ quan Nhà nước hoặc tổ chức có liên quan.

6.4 Trường hợp chúng tôi có áp dụng thanh toán trực trực tuyến, ngay từ bước đầu tiên đến khi hoàn tất quá trình giao dịch, thông tin thanh toán của Khách Hàng sẽ được mã hoá để đảm bảo an toàn. Khi kết thúc quá trình này, chế độ an toàn sẽ tự động thoát.

6.5 Chúng tôi hoàn toàn không chịu bất kỳ trách nhiệm nào, bằng bất kỳ hình thức nào, đối với những thiệt hại hoặc tổn thất, mất mát (nếu có) do Khách Hàng không tuân thủ các quy định về bảo mật thông tin tại các điều khoản đã nêu trong Quy chế này.

6.6 Không một cá nhân hoặc tổ chức nào được phép can thiệp hoặc chỉnh sửa, thay đổi cấu trúc dữ liệu trong Trang Web dù bằng các loại hình công cụ, ứng dụng, chương trình hoặc bất kỳ hình thức nào khác. Tất cả mọi hoạt động tuyên truyền, cổ vũ hoặc phát tán các hành vi bất hợp pháp nhằm mục đích xâm nhập, sao chép lưu trữ hoặc phá hoại các dữ liệu hệ thống trên Trang Web đều bị nghiêm cấm theo quy định của pháp luật Việt Nam. Chúng Tôi sẽ yêu cầu các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật các cá nhân hoặc tổ chức có hành vi vi phạm này khi cần thiết.

6.7 Quyền truy cập vào những thông tin cá nhân người tiêu dùng

Với Khách Hàng là thành viên có toàn quyền truy cập, thay đổi, hoặc xóa bỏ thông tin cá nhân bằng các chức năng phù hợp trên Trang Web www.chongiadung.com. Đồng thời, tại mọi thời điểm, Khách Hàng có quyền yêu cầu chúng tôi thay đổi thông tin cá nhân, thông tin giao dịch bằng cách liên hệ với chúng tôi theo số liên lạc công bố trên Trang Web.

6.8 Các lưu ý khác về thông tin cá nhân

Chúng Tôi có thể dùng thông tin cá nhân của Khách Hàng để nghiên cứu thị trường, phân tích thị hiếu tiêu dùng và chi tiết sẽ được ẩn, chỉ được dùng để thống kê. Khách Hàng có thể từ chối không tham gia bất cứ lúc nào. Bất kỳ câu trả lời cho khảo sát hoặc thăm dò thị trường mà chúng tôi cần Khách Hàng làm sẽ không được chuyển cho bên thứ ba. Việc cần thiết duy nhất là cung cấp email của Khách Hàng nếu Khách Hàng muốn tham gia. Câu trả lời sẽ được lưu tách riêng với email của Khách Hàng.

Khách Hàng sẽ nhận được thông tin về Chúng Tôi, về website, các website khác, sản phẩm, bản tin, bất cứ các tin tức nổi bật liên quan đến các công ty nằm trong nhóm hoặc các đối tác kinh doanh. Nếu Khách Hàng không muốn nhận những thông tin này, vui lòng nhấn vào link từ chối trong bất kỳ email chúng tôi gửi cho Khách Hàng. Trong vòng 7 ngày nhận chỉ dẫn của Khách Hàng, chúng tôi sẽ ngừng gửi thông tin.

6.9 Tiếp nhận và giải quyết khiếu nại

Trong trường hợp Khách Hàng có khiếu nại về việc Sàn Giao Dịch TMĐT ChonGiaDung đã sử dụng thông tin cá nhân của Khách Hàng sai mục đích hoặc vượt quá phạm vi đã thông báo nêu trên, Khách Hàng phải gửi đơn khiếu nại và giấy tờ, tài liệu chứng minh hành vi vi phạm của Sàn Giao Dịch TMĐT ChonGiaDung cho Sàn Giao Dịch TMĐT ChonGiaDung. Trong thời hạn mười (10) Ngày Làm Việc kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại và giấy tờ, tài liệu chứng minh của Khách Hàng, Sàn Giao Dịch TMĐT ChonGiaDung sẽ xem xét và giải quyết các khiếu nại đó.

Nếu Khách Hàng chứng minh được rằng Sàn Giao Dịch TMĐT ChonGiaDung sử dụng thông tin cá nhân của Khách Hàng sai mục đích hoặc vượt quá phạm vi đã thông báo gây thiệt hại cho Khách Hàng và thiệt hại đó do lỗi của Sàn Giao Dịch TMĐT ChonGiaDung gây ra thì Sàn Giao Dịch TMĐT ChonGiaDung sẽ chịu trách nhiệm bồi thường cho Khách Hàng toàn bộ thiệt hại thực tế phát sinh trong phạm vi trách nhiệm của mình hoặc liên đới bồi thường trong trường hợp do lỗi của các bên liên quan (nếu có).

VII. Quản lý thông tin xấu

1. Danh mục Sản Phẩm/Hàng Hóa cấm đăng tải và kinh doanh

Theo các quy định pháp luật liên quan, Sàn Giao Dịch TMĐT ChonGiaDung tuyệt đối không đăng tải và kinh doanh các loại Sản Phẩm/Hàng Hóa bị cấm kinh doanh, do vậy, Nhà Bán Hàng không được đăng tải trên Sàn Giao Dịch TMĐT ChonGiaDung nhằm phục vụ mục đích kinh danh các loại sản phẩm, hàng hoá này, cụ thể:

 • Không đăng tải thông tin rao vặt trái với đạo đức xã hội việt nam
 • Không đăng tải sex, crack, hack, chính trị, tôn giáo
 • Hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật;
 • Thuốc lá;
 • Rượu có nồng độ cồn từ 15 độ trở lên;
 • Sản phẩm sữa thay thế sữa mẹ dùng cho trẻ dưới 24 tháng tuổi, sản phẩm dinh dưỡng bổ sung dùng cho trẻ dưới 06 tháng tuổi; bình bú và vú ngậm nhân tạo;
 • Thuốc không kê đơn nhưng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền khuyến cáo hạn chế sử dụng hoặc sử dụng có sự giám sát của thầy thuốc;
 • Các loại sản phẩm, hàng hóa có tính chất kích dục;
 • Súng săn và đạn súng săn, vũ khí thể thao và các loại sản phẩm, hàng hóa có tính chất kích động bạo lực;
 • Các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cấm quảng cáo khác do pháp luật quy định khi có phát sinh trên thực tế.

2. Danh mục Sản Phẩm/Hàng Hóa cấm quảng cáo

Theo các quy định pháp luật liên quan, Sàn Giao Dịch TMĐT ChonGiaDung tuyệt đối không thực hiện việc quảng cáo đối với các trường hợp sau:

Quảng cáo các sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ là đối tượng bị cấm quảng cáo như:

 • Hàng hóa, dịch vụ bị cấm kinh doanh;
 • Thuốc lá;
 • Rượu có nồng độ cồn từ 15 độ trở lên;
 • Sản phẩm sữa thay thế sữa mẹ dùng cho trẻ dưới 24 tháng tuổi, sản phẩm dinh dưỡng bổ sung dùng cho trẻ dưới 06 tháng tuổi; bình bú và vú ngậm nhân tạo;
 • Thuốc kê đơn; thuốc không kê đơn nhưng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền khuyến cáo hạn chế sử dụng hoặc sử dụng có sự giám sát của thầy thuốc;
 • Các loại sản phẩm, hàng hóa có tính chất kích dục;
 • Súng săn và đạn súng săn, vũ khí thể thao và các loại Hàng Hóa, Dịch Vụ có tính chất kích động bạo lực;
 • Các Hàng Hóa, Dịch Vụ cấm quảng cáo khác do Chính phủ quy định khi có phát sinh trên thực tế.

Quảng cáo làm tiết lộ bí mật nhà nước, phương hại đến độc lập, chủ quyền quốc gia, an ninh, quốc phòng;

Quảng cáo thiếu thẩm mỹ, trái với truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam;

Quảng cáo gây ảnh hưởng xấu đến sự tôn nghiêm đối với Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca, Đảng kỳ, anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa, lãnh tụ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước;

Quảng cáo có tính chất kỳ thị dân tộc, phân biệt chủng tộc, xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo, định kiến về giới, về người khuyết tật;

Quảng cáo xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của tổ chức, cá nhân;

Quảng cáo có sử dụng hình ảnh, lời nói, chữ viết của cá nhân khi chưa được cá nhân đó đồng ý, trừ trường hợp được pháp luật cho phép;

Quảng cáo không đúng hoặc gây nhầm lẫn về khả năng kinh doanh, khả năng cung cấp Hàng Hóa, Dịch Vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh Hàng Hóa, Dịch Vụ, về số lượng, chất lượng, giá, công dụng, kiểu dáng, bao bì, nhãn hiệu, xuất xứ, chủng loại, phương thức phục vụ, thời hạn bảo hành của Hàng Hóa, Dịch Vụ đã đăng ký hoặc đã được công bố;

Quảng cáo bằng việc sử dụng phương pháp so sánh trực tiếp về giá cả, chất lượng, hiệu quả sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của mình với giá cả, chất lượng, hiệu quả sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cùng loại của tổ chức, cá nhân khác;

Quảng cáo có sử dụng các từ ngữ “nhất”, “duy nhất”, “tốt nhất”, “số một” hoặc từ ngữ có ý nghĩa tương tự mà không có tài liệu hợp pháp chứng minh theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Quảng cáo có nội dung cạnh tranh không lành mạnh theo quy định của pháp luật về cạnh tranh.

Quảng cáo vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ;

Quảng cáo tạo cho trẻ em có suy nghĩ, lời nói, hành động trái với đạo đức, thuần phong mỹ tục; gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, an toàn hoặc sự phát triển bình thường của trẻ em.

3. Cơ chế rà soát và kiểm soát thông tin Hàng Hóa, Dịch Vụ trên Sàn Giao Dịch TMĐT ChonGiaDung

Nhà Bán Hàng cam kết không cung cấp Sản Phẩm/Hàng Hóa không theo quy định của pháp luật Việt Nam tuỳ từng thời điểm cho Sàn Giao Dịch TMĐT ChonGiaDung cũng như không đăng tải bất kỳ thông tin gì liên quan đến các Sản Phẩm/Hàng Hoá thuộc danh mục bị cấm kinh doanh, cấm quảng cáo theo quy định của pháp luật Việt Nam tuỳ từng thời điểm trên Sàn Giao Dịch TMĐT ChonGiaDung. Sàn Giao Dịch TMĐT ChonGiaDung sẽ đăng tải thông tin liên quan đến các loại Sản Phẩm/Hàng Hoá này theo quy định của pháp luật Việt Nam tuỳ từng thời điểm.

Đối với các loại Sản Phẩm/Hàng Hóa bị hạn chế kinh doanh hoặc kinh doanh có điều kiện: Nhà Bán Hàng phải cung cấp cho Sàn Giao Dịch TMĐT ChonGiaDung các giấy tờ, tài liệu chứng minh rằng mình đủ điều kiện cung cấp, kinh doanh loại sản phẩm, hàng hóa, đó cùng với việc đăng tải các thông tin về sản phẩm, hàng hóa trong phạm vi được pháp luật cho phép. Trong thời hạn mười (10) Ngày Làm Việc kể từ ngày Sàn Giao Dịch TMĐT ChonGiaDung gửi yêu cầu bổ sung, nếu Nhà Bán Hàng không bổ sung các giấy tờ, tài liệu chứng minh nêu trên thì Sàn Giao Dịch TMĐT ChonGiaDung có quyền từ chối đăng tải sản phẩm, hàng hoá cùng các thông tin liên quan.

VIII. Trách nhiệm trong trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật

Khi tham gia thực hiện các giao dịch trên Sàn Giao Dịch TMĐT ChonGiaDung, Khách Hàng phải thực hiện đúng theo các quy trình hướng dẫn mà Sàn Giao Dịch TMĐT ChonGiaDung đã công bố.

Ban quản lý Sàn Giao Dịch TMĐT ChonGiaDung cam kết cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất cho Khách Hàng và Nhà Bán Hàng tham gia giao dịch. Trong trường hợp phát hiện thấy các lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền, lỗi phần mềm hoặc các lỗi khách quan khác dẫn đến việc Khách Hàng không thể thực hiện giao dịch thành công thì Khách Hàng có thể thông báo cho Ban quản lý Sàn Giao Dịch TMĐT ChonGiaDung theo địa chỉ và số liên lạc đã công bố công khai trên Trang Web. Ban quản lý Sàn Giao Dịch TMĐT ChonGiaDung sẽ tiến hành khắc phục lỗi trong thời gian sớm nhất.

Tuy nhiên, Ban quản lý Sàn Giao Dịch TMĐT ChonGiaDung sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết trong trường hợp không nhận được thông báo của Khách Hàng, các lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền, phần mềm hoặc các lỗi khác phát sinh không do Ban quản lý gây ra.

IX. Quyền và nghĩa vụ của ban quản lý sàn TMĐT ChonGiaDung.com

1. Quyền của Ban Quản lý Sàn Giao Dịch TMĐT ChonGiaDung

Sàn Giao Dịch TMĐT ChonGiaDung sẽ tiến hành cung cấp các dịch vụ cho những Thành Viên và Nhà Bán Hàng tham gia Sàn Giao Dịch TMĐT sau khi đã hoàn thành các thủ tục và các điều kiện bắt buộc được quy định trên Sàn Giao Dịch TMĐT ChonGiaDung.

Sàn Giao Dịch TMĐT ChonGiaDung xây dựng các chính sách, dịch vụ áp dụng cho từng đối tượng trên Sàn Giao Dịch TMĐT ChonGiaDung. Các chính sách này sẽ được công bố trên Sàn Giao Dịch TMĐT ChonGiaDung.

Trong trường hợp có cơ sở để chứng minh Nhà Bán Hàng và/hoặc Khách Hàng cung cấp thông tin cho Sàn Giao Dịch TMĐT ChonGiaDung không chính xác, sai lệch, không đầy đủ hoặc vi phạm pháp luật, thuần phong mỹ tục Việt Nam thì Sàn Giao Dịch TMĐT ChonGiaDung có quyền từ chối yêu cầu đăng ký sử dụng dịch vụ, tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ của Nhà Bán Hàng và/hoặc Khách Hàng.

Sàn Giao Dịch TMĐT ChonGiaDung có thể chấm dứt tư cách thành viên của Thành Viên, chấm dứt hợp tác với Nhà Bán Hàng và/hoặc chấm dứt quyền sử dụng một, một số hoặc tất cả các dịch vụ của Nhà Bán Hàng tại Sàn Giao Dịch TMĐT ChonGiaDung trong trường hợp Nhà Bán Hàng hoặc Thành Viên, tuỳ từng trường hợp, vi phạm Quy chế của Sàn Giao Dịch TMĐT ChonGiaDung hoặc có những hành vi ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trên Sàn Giao Dịch TMĐT ChonGiaDung. Sàn Giao Dịch TMĐT ChonGiaDung sẽ thông báo về việc chấm dứt đó cho Nhà Bán Hàng hoặc Thành Viên vi phạm, tuỳ từng trường hợp, và việc chấm dứt đó sẽ có hiệu lực kể từ thời điểm thông báo.

Sàn Giao Dịch TMĐT ChonGiaDung giữ bản quyền sử dụng dịch vụ và các nội dung trên Sàn Giao Dịch TMĐT ChonGiaDung theo các quy dịnh của pháp luật về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Tất cả các biểu tượng, nội dung theo các ngôn ngữ khác nhau đều thuộc quyền sở hữu của Sàn Giao Dịch TMĐT ChonGiaDung. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp các quyền sở hữu nói trên.

Sàn Giao Dịch TMĐT ChonGiaDung giữ quyền được thay đổi bảng, biểu giá dịch vụ và phương thức thanh toán trong thời gian cung cấp dịch vụ cho các Khách Hàng và Nhà Bán Hàng theo nhu cầu và điều kiện khả năng của Sàn Giao Dịch TMĐT ChonGiaDung và sẽ báo trước cho các Khách Hàng là Thành Viên và Nhà Bán Hàng trong thời hạn là một (01) tháng trước khi thực hiện việc thay đổi đó.

2. Nghĩa vụ và Trách nhiệm của Ban Quản lý Sàn Giao Dịch TMĐT ChonGiaDung

Sàn Giao Dịch TMĐT ChonGiaDung chịu trách nhiệm xây dựng Sàn giao dịch thông qua một số hoạt động chính như: Nghiên cứu, thiết kế, mua sắm các thiết bị phần cứng và phần mềm, kết nối Internet, xây dựng chính sách phục vụ cho hoạt động của Sàn Giao Dịch TMĐT ChonGiaDung trong điều kiện và phạm vi cho phép.

Sàn Giao Dịch TMĐT ChonGiaDung sẽ tiến hành triển khai và hợp tác với các đối tác trong việc xây dựng hệ thống các dịch vụ, các công cụ tiện ích phục vụ cho việc giao dịch của các Khách Hàng, Nhà Bán Hàng tham gia và người sử dụng trên Sàn Giao Dịch TMĐT ChonGiaDung.

Sàn Giao Dịch TMĐT ChonGiaDung chịu trách nhiệm xây dựng, bổ sung hệ thống các kiến thức, thông tin về: Nghiệp vụ thương mại điện tử, hệ thống văn bản pháp luật thương mại trong nước và quốc tế, thị trường nước ngoài, cũng như các tin tức có liên quan đến hoạt động của Sàn Giao Dịch TMĐT ChonGiaDung.

Sàn Giao Dịch TMĐT ChonGiaDung có thể sẽ tiến hành các hoạt động xúc tiến, quảng bá Sàn Giao Dịch TMĐT ChonGiaDung ra thị trường nước ngoài trong phạm vi và điều kiện cho phép, góp phần mở rộng, kết nối nhằm đáp ứng các nhu cầu tìm kiếm bạn hàng và phát triển thị trường nước ngoài của các Nhà Bán Hàng tham gia Sàn Giao Dịch TMĐT ChonGiaDung.

Sàn Giao Dịch TMĐT ChonGiaDung sẽ cố gắng đến mức cao nhất trong phạm vi và điều kiện có thể để duy trì hoạt động bình thường của Sàn Giao Dịch TMĐT ChonGiaDung và khắc phục các sự cố như: sự cố kỹ thuật về máy móc, lỗi phần mềm, hệ thống đường truyền internet, sự cố về nhân sự, các biến động xã hội, thiên tai, mất điện, các quyết định của cơ quan nhà nước hay một tổ chức liên quan thứ ba. Tuy nhiên, nếu những sự cố trên xảy ra nằm ngoài khả năng kiểm soát của Sàn Giao Dịch TMĐT ChonGiaDung (trường hợp Bất Khả Kháng) mà gây thiệt hại cho Khách Hàng và/hoặc Nhà Bán Hàng thì Sàn Giao Dịch TMĐT ChonGiaDung không phải chịu trách nhiệm liên đới.

X. Quyền và trách nhiệm của Thành viên tham gia sàn TMĐT ChonGiaDung.com

1. Quyền của Thành viên Sàn Giao Dịch TMĐT ChonGiaDung

a. Nhà Bán Hàng

Khi đăng ký trở thành Nhà Bán Hàng của Sàn Giao Dịch TMĐT ChonGiaDung và được Sàn Giao Dịch TMĐT ChonGiaDung chấp thuận, Sàn Giao Dịch TMĐT ChonGiaDung sẽ tạo lập môi trường để Nhà Bán Hàng giới thiệu Sản Phẩm/Hàng Hóa và tiến hành giao dịch kinh doanh cũng như quảng bá Nhà Bán Hàng trên Sàn Giao Dịch TMĐT ChonGiaDung.

Nhà Bán Hàng có thể được cấp một tên đăng ký và mật khẩu riêng để sử dụng các dịch vụ và tiến hành các giao dịch của mình trên Sàn Giao Dịch TMĐT ChonGiaDung.

Nhà Bán Hàng sẽ có cơ hội được thụ hưởng các chính sách ưu đãi do Sàn Giao Dịch TMĐT ChonGiaDung hay các đối tác thứ ba cung cấp trên Sàn Giao Dịch TMĐT ChonGiaDung. Các chính sách ưu đãi này sẽ được Sàn Giao Dịch TMĐT ChonGiaDung công bố (nếu có) và sẽ được đăng tải trực tiếp trên Sàn Giao Dịch TMĐT ChonGiaDung hoặc được gửi trực tiếp đến các Nhà Bán Hàng.

Nhà Bán Hàng có quyền đóng góp ý kiến cho Sàn Giao Dịch TMĐT ChonGiaDung trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị có thể được gửi trực tiếp bằng thư hoặc email đến cho Sàn Giao Dịch TMĐT ChonGiaDung theo địa chỉ, số liên lạc được quy định trong Quy chế này.

b. Khách Hàng

Khách Hàng là Thành Viên có thể được cấp Tài Khoản trên Sàn Giao Dịch TMĐT ChonGiaDung sau khi đăng ký để giao dịch Sản Phẩm/Hàng Hoá trên Sàn Giao Dịch TMĐT ChonGiaDung.

Được cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin liên quan đến Sản Phẩm/Hàng Hóa mà mình quan tâm, cũng như được lựa chọn cách thức thanh toán phù hợp.

Được yêu cầu Nhà Bán Hàng bảo hành, đổi hàng hóa theo đúng chính sách mà Nhà Bán Hàng đã cam kết.

Được gửi khiếu nại về chất lượng của Sản Phẩm/Hàng Hóa trực tiếp đến Nhà Bán Hàng.

Được Sàn Giao Dịch TMĐT ChonGiaDung hỗ trợ cung cấp các thông tin cần thiết trong trường hợp phát sinh các tranh chấp, khiếu nại liên quan đến chất lượng Sản Phẩm/Hàng Hoá được Nhà Bán Hàng cung cấp.

2. Nghĩa vụ và Trách nhiệm của Thành viên Sàn Giao Dịch TMĐT ChonGiaDung

a. Nhà Bán Hàng

Nhà Bán Hàng cam kết có đầy đủ quyền và chức năng phân phối bao gồm quyền phân phối bán buôn và quyền phân phối bán lẻ tất cả sản phẩm mà Nhà Bán Hàng đăng tải và bán trên Sàn giao dịch TMĐT ChonGiaDung theo các quy định của pháp luật hiện hành. Nhà Bán Hàng đồng ý chịu mọi trách nhiệm pháp lý trong trường hợp vi phạm điều khoản này.

Nhà Bán Hàng cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật về thanh toán, quảng cáo, khuyến mại, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các quy định của pháp luật có liên quan khác khi bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trên Sàn Giao Dịch TMĐT ChonGiaDung.

Nhà Bán Hàng cam kết không kinh doanh các Sản Phẩm/Hàng Hóa trong danh mục hàng hóa bị cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật Việt Nam tuỳ từng thời điểm. Nhà Bán Hàng cam kết không kinh doanh hàng giả và cam kết rằng rằng tất cả sản phẩm Nhà Bán Hàng đăng tải và bán trên Sàn Giao Dịch TMĐT ChonGiaDung đều là sản phẩm chính hãng, không vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào và/hoặc bất kỳ nhãn hiệu hàng hóa nào của bất kỳ bên thứ ba nào và Nhà Bán Hàng đồng ý chịu tất cả trách nhiệm pháp lý trong trường hợp vi phạm điều khoản này.

Nhà Bán Hàng có nghĩa vụ tôn trọng và thực hiện việc bảo hành cho tất cả sản phẩm Nhà Bán Hàng đăng tải và bán trên Sàn Giao Dịch TMĐT ChonGiaDung (nếu có). Nhà Bán Hàng đồng ý rằng tất cả các yêu cầu về bảo hành sẽ được Nhà Bán Hàng và Khách Hàng giải quyết riêng rẽ và không gây ảnh hưởng đến Sàn Giao Dịch TMĐT ChonGiaDung. Nhà Bán Hàng đồng ý chịu tất cả trách nhiệm pháp lý trong trường hợp vi phạm điều khoản này.

Nhà Bán Hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật, lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Nhà Bán Hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn Giao Dịch TMĐT ChonGiaDung về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của mình để hai bên cùng hợp tác xử lý.

Nhà Bán Hàng cam kết những thông tin cung cấp cho Sàn Giao Dịch TMĐT ChonGiaDung và những thông tin được đăng tải, thay đổi và cập nhật trên Sàn Giao Dịch TMĐT ChonGiaDung là chính xác và hoàn chỉnh.

Nhà Bán Hàng tự chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh của thông tin doanh nghiệp và các thông tin khác cũng như toàn bộ quá trình giao dịch với các đối tác trên Sàn Giao Dịch TMĐT ChonGiaDung.

Nhà Bán Hàng cam kết, đồng ý không sử dụng dịch vụ của Sàn Giao Dịch TMĐT ChonGiaDung vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Sàn Giao Dịch TMĐT ChonGiaDung hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm, Nhà Bán Hàng phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

Nhà Bán Hàng cam kết không được thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự như các công cụ của dịch vụ do Sàn Giao Dịch TMĐT ChonGiaDung cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý trước bằng văn bản của Sàn Giao Dịch TMĐT ChonGiaDung.

Nhà Bán Hàng không được hành động gây mất uy tín của Sàn Giao Dịch TMĐT ChonGiaDung dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các Nhà Bán Hàng bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Sàn Giao Dịch TMĐT ChonGiaDung.

b. Khách Hàng

Chịu trách nhiệm bảo mật tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử dùng để đăng ký trên Sàn Giao Dịch TMĐT ChonGiaDung, nếu có.

Cam kết những thông tin cung cấp cho Sàn Giao Dịch TMĐT ChonGiaDung là đầy đủ và chính xác. Nếu Khách Hàng là Thành Viên phát hiện bất cứ bên thứ ba nào có hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng tên đăng ký và mật khẩu của mình trên Sàn Giao Dịch TMĐT ChonGiaDung thì Thành Viên đó có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn Giao Dịch TMĐT ChonGiaDung để có biện pháp giải quyết phù hợp, kịp thời.

Tuyệt đối không được sử dụng dịch vụ của Sàn Giao Dịch TMĐT ChonGiaDung vào mục đích lừa đảo, de dọa, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán vi-rút gây hư hại tới hệ thống máy chủ, website www.chongiadung.com. Khách Hàng nào vi phạm sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Thanh toán tiền Sản Phẩm/Hàng Hóa (nếu có) theo quy định của Sàn Giao Dịch TMĐT ChonGiaDung theo hình thức thanh toán do Khách Hàng lựa chọn.

XI. Điều khoản áp dụng

Quy chế của Sàn Giao Dịch TMĐT ChonGiaDung sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký Quyết định ban hành Quy chế này.

Việc Khách Hàng và/hoặc Nhà Bán Hàng đồng ý thực hiện giao dịch trên Sàn Giao Dịch TMĐT ChonGiaDung có nghĩa là Khách Hàng và/hoặc Nhà Bán Hàng đó đã đồng ý với các điều khoản và điều kiện được quy định Quy chế này.

Chúng Tôi có quyền thay đổi, chỉnh sửa, bổ sung hoặc thay thế bất kỳ quy định nào trong bản Quy chế này vào bất kỳ thời điểm nào theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Các thay đổi, chỉnh sửa, bổ sung hoặc thay thế đó sẽ có hiệu lực ngay khi được đăng trên Trang Web mà không cần thông báo trước dưới bất kỳ hình thức nào. Khi đó, việc Khách Hàng và/hoặc Nhà Bán Hàng tiếp tục sử dụng dịch vụ của Sàn Giao Dịch TMĐT ChonGiaDung thì đồng nghĩa với việc Khách Hàng và/hoặc Nhà Bán Hàng đã chấp nhận với những thay đổi nêu trên.

XII. Điều khoản cam kết

Địa chỉ liên lạc chính thức Sàn giao dịch Thương mại Điện tử ChonGiaDung.com:

 • Sàn giao dịch Thương mại Điện tử ChonGiaDung.com
 • Công ty Cổ phần Hội Tụ Số Toàn Cầu
 • Địa chỉ: Tầng 12A, tòa nhà 18 Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Hà Nội
 • Email: lienhe@chongiadung.com

Đại diện công ty
Tổng giám đốc

Phạm Kim Cương