CHÍNH SÁCH BẢO MẬT ỨNG DỤNG TINGTING

1. Mục đích và phạm vi thu thập

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên ứng dụng tingting bao gồm:

 • Các địa chỉ giao thức Internet (IP)

 • Vị trí người dùng qua công nghệ GPS, Wi-Fi,...

 • Hệ điều hành của thiết bị di động , loại thiết bị di động

 • Mã định danh thiết bị duy nhất (UDID)

 • Lịch sử sản phẩm mà người dùng đã xem

Chúng tôi có thể thu thập, sử dụng, hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho một hoặc nhiều hơn các mục đích sau đây:

 • Để xem xét và/hoặc xử lý yêu cầu/tương tác của bạn với chúng tôi.

 • Để quản lý, vận hành và cung cấp cho bạn cũng như tạo điều kiện cho việc cung cấp các dịch vụ của chúng tôi, như ghi nhớ và hiển thị sản phẩm mà bạn yêu thích và quan tâm.

 • Cải thiện trải nghiệm của bạn khi sử dụng dịch vụ bằng cách hiển thị nội dung theo mong muốn và sở thích của bạn, cung cấp các địa chỉ mua sắm ở gần vị trí của bạn nhất.

 • Để duy trì và quản trị bất kỳ bản cập nhật phần mềm và/hoặc các bản cập nhật khác có thể hỗ trợ được yêu cầu theo thời gian để đảm bảo dịch vụ của chúng tôi vận hành trơn tru.

 • Xử lý hoặc tiến hành dịch vụ chăm sóc khách hàng, cung cấp các hướng dẫn cho bạn, tiếp nhận hoặc phản hồi bất cứ yêu cầu nào được đưa ra bởi (hoặc có ý định được đưa ra bởi) bạn.

 • Để tiến hành nghiên cứu, phân tích và phát triển dịch vụ (bao gồm phân tích dữ liệu, làm khảo sát, xây dựng và/hoặc phát triển sản phẩm và dịch vụ), để phân tích hành vi người dùng nhằm mục đích cải thiện dịch vụ hoặc sản phẩm của chúng tôi và/hoặc để cải thiện trải nghiệm của người dùng.

2. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của người dùng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân người dùng sẽ được bảo mật trên máy chủ của ứng dụng tingting.

3. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó

Ban quản lý ứng dụng tingting và các bộ phận liên quan đến việc hỗ trợ và thực hiện hợp đồng với người tiêu dùng.

Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Công ty có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân người dùng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của người dùng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của người dùng.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Công ty Cổ Phần Công nghệ Hội Tụ Số Toàn Cầu

Tầng 2, toà nhà Thăng Long Garden , 250 Minh Khai , Hai Bà Trưng , Hà Nội

5. Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

Bạn có thể rút lại sự cho phép lấy thông tin vị trí của bạn thông qua mục cài đặt điện thoại. Nếu bạn có thắc mắc về cách để vô hiệu hóa các dịch vụ xác định vị trí trên thiết bị di động của bạn, xin vui lòng liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ điện thoại di động hoặc các nhà sản xuất thiết bị.

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Thông tin cá nhân của thành viên trên ứng dụng tingting được chúng tôi cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Công ty. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của người dùng khi không có sự cho phép đồng ý từ người dùng.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân người dùng, chúng tôi sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

7. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá nhân khách hàng

Khi phát hiện thông tin cá nhân của mình bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi, thành viên có thể cung cấp các thông tin, chứng cứ liên quan đến việc này theo địa chỉ:

Công ty Cổ Phần Công nghệ Hội Tụ Số Toàn Cầu

Tầng 2, toà nhà Thăng Long Garden , 250 Minh Khai , Hai Bà Trưng , Hà Nội

Email: lienhe@chongiadung.com

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại của người dùng, Bộ phận/đơn vị chủ trì giải quyết khiếu nại có trách nhiệm tìm ra nguyên nhân khiếu nại và đưa ra phương án giải quyết. Trả lời cho người dùng về kết quả giải quyết khiếu nại. Tùy theo mức độ, tính chất của việc khiếu nại mà Bộ phận/đơn vị chủ trì giải quyết khiếu nại sẽ có biện pháp giải quyết cụ thể.

Nếu thông qua hình thức thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được khiếu nại của người dùng thì một trong hai bên sẽ có quyền nhờ đến cơ quan pháp luật có thẩm quyền can thiệp nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên.