Túi trữ sữa non MotherK (30 túi)

M ộ t h ộ p g ồ m 3 0 t ú i - 1 5 t ú i 5 0 m l v à 1 5 t ú i 1 0 0 m l C ó t h ể đ ể t r o n g n g ă n l ạ n h h o ặ c n g ă n đ ô n g R ấ t t i ệ n d ụ n g v à t i ế t k i ệ m d i ệ n t í c h Đ ã đ ư ợ c t i ệ t t r ù n g s ẵ n , c ó h a i l ớ p r ấ t c h ắ c c h ắ n , a n t o à n , k h ô n g r ò r ỉ , k h ô n g c h ả y s ữ a , h o à n t o à n t ự đ ứ n g D ễ k h ó a v ớ i h a i l ầ n k h ó...

Chi tiết

- Bấm nút "Send to messager" để được hỗ trợ trực tiếp qua messenger:

Nơi bán
Tên sản phẩm
So sánh giá
taembe.com

taembe.com

Website: taembe.com
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Túi trữ sữa non MotherK (30 túi)
183.000₫

Mô tả sản phẩm

M ộ t h ộ p g ồ m 3 0 t ú i - 1 5 t ú i 5 0 m l v à 1 5 t ú i 1 0 0 m l C ó t h ể đ ể t r o n g n g ă n l ạ n h h o ặ c n g ă n đ ô n g R ấ t t i ệ n d ụ n g v à t i ế t k i ệ m d i ệ n t í c h Đ ã đ ư ợ c t i ệ t t r ù n g s ẵ n , c ó h a i l ớ p r ấ t c h ắ c c h ắ n , a n t o à n , k h ô n g r ò r ỉ , k h ô n g c h ả y s ữ a , h o à n t o à n t ự đ ứ n g D ễ k h ó a v ớ i h a i l ầ n k h ó a z i p p e r ở m i ệ n g t ú i v à c ó t h ể h ú t s ữ a t r ự c t i ế p v à o t ú i ( k h ô n g c ầ n b ì n h )

  • Túi trữ sữa non MotherK  (30 túi)

Bình luận

Xin chờ giây lát