Túi trữ sữa loại thường 60 túi (loại 1 lớp Eco) Unimom

Thương hiệu: Unimom

M ộ t h ộ p g ồ m 6 0 t ú i ( 1 l ớ p ) - 1 t ú i c h ứ a đ ư ợ c 2 1 0 m l D ù n g k h i b ạ n p h ả i ở x a c o n m ì n h h o ặ c m u ố n d ự t r ữ s ữ a c h o c o n C ó t h ể đ ể t r o n g n g ă n l ạ n h h o ặ c n g ă n đ ô n g R ấ t t i ệ n d ụ n g v à t i ế t k i ệ m d i ệ n t í c h T ú i đ ự n g s ữ a m ẹ ( t r ữ s ữ a m ẹ ) đ ã đ ư ợ c t i ệ t t r ù n g s ẵ n , c ó h a i l ớ p r ấ t c...

Chi tiết

- Bấm nút "Send to messager" để được hỗ trợ trực tiếp qua messenger:

Nơi bán
Tên sản phẩm
So sánh giá
taembe.com

taembe.com

Website: taembe.com
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Túi trữ sữa loại thường 60 túi (loại 1 lớp Eco) Unimom
199.000₫ - 239.000₫
Túi trữ sữa loại thường 60 túi (loại 1 lớp Eco) Unimom taembe.com/vi/product/tui-tru-sua-loai-thuong-khong-bpa-60-tui-eco-unimom
199.000₫
Túi trữ sữa loại thường 60 túi (loại 1 lớp Eco) Unimom taembe.com/vi/product/tui-tru-sua-loai-thuong-khong-bpa-60-tui-eco-unimom-sale
239.000₫

Mô tả sản phẩm

M ộ t h ộ p g ồ m 6 0 t ú i ( 1 l ớ p ) - 1 t ú i c h ứ a đ ư ợ c 2 1 0 m l D ù n g k h i b ạ n p h ả i ở x a c o n m ì n h h o ặ c m u ố n d ự t r ữ s ữ a c h o c o n C ó t h ể đ ể t r o n g n g ă n l ạ n h h o ặ c n g ă n đ ô n g R ấ t t i ệ n d ụ n g v à t i ế t k i ệ m d i ệ n t í c h T ú i đ ự n g s ữ a m ẹ ( t r ữ s ữ a m ẹ ) đ ã đ ư ợ c t i ệ t t r ù n g s ẵ n , c ó h a i l ớ p r ấ t c h ắ c c h ắ n , a n t o à n , k h ô n g r ò r ỉ , k h ô n g c h ả y s ữ a , d ễ k h ó a v ớ i k h ó a z i p p e r ở m i ệ n g t ú i v à c ó t h ể h ú t s ữ a t r ự c t i ế p v à o t ú i ( k h ô n g c ầ n b ì n h )

  • Túi trữ sữa loại thường 60 túi (loại 1 lớp Eco) Unimom
  • Túi trữ sữa loại thường 60 túi (loại 1 lớp Eco) Unimom

Bình luận

Xin chờ giây lát