Túi trữ sữa Ameda (20 túi - 150ml)

C h ỉ c ầ n ố n g n ố i c ó t h ể g ắ n d ễ d à n g v ớ i m á y h ú t s ữ a S ữ a c h ả y t r ự c t i ế p p h í a d ư ớ i k h ó a t ú i t r á n h s ữ a b ị r ớ t r a n g o à i C ó v ạ c h c h i a t h ể t í c h đ ế n 1 5 0 m l T h i ế t k ế c ó v ò i t h u ậ n t i ệ n k h i c h o s ữ a v à o b ì n h A n t o à n v ớ i t ủ l ạ n h , t ủ đ ô n g

Chi tiết

- Bấm nút "Send to messager" để được hỗ trợ trực tiếp qua messenger:

Nơi bán
Tên sản phẩm
So sánh giá
taembe.com

taembe.com

Website: taembe.com
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Túi trữ sữa Ameda (20 túi - 150ml)
380.000₫

Mô tả sản phẩm

C h ỉ c ầ n ố n g n ố i c ó t h ể g ắ n d ễ d à n g v ớ i m á y h ú t s ữ a S ữ a c h ả y t r ự c t i ế p p h í a d ư ớ i k h ó a t ú i t r á n h s ữ a b ị r ớ t r a n g o à i C ó v ạ c h c h i a t h ể t í c h đ ế n 1 5 0 m l T h i ế t k ế c ó v ò i t h u ậ n t i ệ n k h i c h o s ữ a v à o b ì n h A n t o à n v ớ i t ủ l ạ n h , t ủ đ ô n g

  • Túi trữ sữa Ameda (20 túi - 150ml)

Bình luận

Xin chờ giây lát