SolarZone - Phim cách nhiệt ô tô hàng đầu thế giới

SolarZone là thương hiệu phim cách nhiệt ô tô hàng đầu thế giới, được công nhận bởi Hiệp hội Phim cách nhiệt thế giới IWFA và Hiệp hội Phim cách nhiệt Châu Âu EWFA. Hàng chục triệu xe trên toàn thế giới đã sử dụng Phim cách nhiệt SolarZone Giữ mát cho xe, tiết kiệm nhiên liệu Film cách nhiệt SolarZone giảm tới 60% sức nóng của ánh sáng mặt trời, làm cho xe mát hơn,...

Chi tiết

- Bấm nút "Send to messager" để được hỗ trợ trực tiếp qua messenger:

Nơi bán
Tên sản phẩm
So sánh giá
thanhbinhauto.com

thanhbinhauto.com

Website: thanhbinhauto.com
Địa chỉ: Chưa cập nhật

SolarZone - Phim cách nhiệt ô tô hàng đầu thế giới
4.399.000₫ - 8.500.000₫
SolarZone - Phim cách nhiệt ô tô hàng đầu thế giới thanhbinhauto.com/12621/detail-47-Solar..%E1%BA%A7u_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi.htm
4.399.000₫
SolarZone - Phim cách nhiệt ô tô hàng đầu thế giới thanhbinhauto.com/12657/detail-47-Solar..%E1%BA%A7u_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi.htm
4.399.000₫
SolarZone - Phim cách nhiệt ô tô hàng đầu thế giới thanhbinhauto.com/12615/detail-47-Solar..%E1%BA%A7u_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi.htm
4.399.000₫
SolarZone - Phim cách nhiệt ô tô hàng đầu thế giới thanhbinhauto.com/12626/detail-47-Solar..%E1%BA%A7u_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi.htm
4.399.000₫
SolarZone - Phim cách nhiệt ô tô hàng đầu thế giới thanhbinhauto.com/12680/detail-47-Solar..%E1%BA%A7u_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi.htm
4.399.000₫
SolarZone - Phim cách nhiệt ô tô hàng đầu thế giới thanhbinhauto.com/12644/detail-47-Solar..%E1%BA%A7u_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi.htm
4.399.000₫
SolarZone - Phim cách nhiệt ô tô hàng đầu thế giới thanhbinhauto.com/12616/detail-47-Solar..%E1%BA%A7u_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi.htm
4.399.000₫
SolarZone - Phim cách nhiệt ô tô hàng đầu thế giới thanhbinhauto.com/12639/detail-47-Solar..%E1%BA%A7u_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi.htm
4.399.000₫
SolarZone - Phim cách nhiệt ô tô hàng đầu thế giới thanhbinhauto.com/12620/detail-47-Solar..%E1%BA%A7u_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi.htm
4.399.000₫
SolarZone - Phim cách nhiệt ô tô hàng đầu thế giới thanhbinhauto.com/12641/detail-47-Solar..%E1%BA%A7u_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi.htm
4.399.000₫
SolarZone - Phim cách nhiệt ô tô hàng đầu thế giới thanhbinhauto.com/12674/detail-47-Solar..%E1%BA%A7u_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi.htm
4.399.000₫
SolarZone - Phim cách nhiệt ô tô hàng đầu thế giới thanhbinhauto.com/12623/detail-47-Solar..%E1%BA%A7u_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi.htm
4.399.000₫
SolarZone - Phim cách nhiệt ô tô hàng đầu thế giới thanhbinhauto.com/12683/detail-47-Solar..%E1%BA%A7u_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi.htm
4.399.000₫
SolarZone - Phim cách nhiệt ô tô hàng đầu thế giới thanhbinhauto.com/12671/detail-47-Solar..%E1%BA%A7u_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi.htm
4.399.000₫
SolarZone - Phim cách nhiệt ô tô hàng đầu thế giới thanhbinhauto.com/12636/detail-47-Solar..%E1%BA%A7u_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi.htm
4.399.000₫
SolarZone - Phim cách nhiệt ô tô hàng đầu thế giới thanhbinhauto.com/12635/detail-47-Solar..%E1%BA%A7u_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi.htm
4.399.000₫
SolarZone - Phim cách nhiệt ô tô hàng đầu thế giới thanhbinhauto.com/12629/detail-47-Solar..%E1%BA%A7u_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi.htm
4.399.000₫
SolarZone - Phim cách nhiệt ô tô hàng đầu thế giới thanhbinhauto.com/12613/detail-47-Solar..%E1%BA%A7u_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi.htm
4.399.000₫
SolarZone - Phim cách nhiệt ô tô hàng đầu thế giới thanhbinhauto.com/12684/detail-47-Solar..%E1%BA%A7u_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi.htm
4.399.000₫
SolarZone - Phim cách nhiệt ô tô hàng đầu thế giới thanhbinhauto.com/12600/detail-47-Solar..%E1%BA%A7u_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi.htm
4.399.000₫
SolarZone - Phim cách nhiệt ô tô hàng đầu thế giới thanhbinhauto.com/12652/detail-47-Solar..%E1%BA%A7u_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi.htm
4.399.000₫
SolarZone - Phim cách nhiệt ô tô hàng đầu thế giới thanhbinhauto.com/12628/detail-47-Solar..%E1%BA%A7u_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi.htm
4.399.000₫
SolarZone - Phim cách nhiệt ô tô hàng đầu thế giới thanhbinhauto.com/12685/detail-47-Solar..%E1%BA%A7u_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi.htm
4.399.000₫
SolarZone - Phim cách nhiệt ô tô hàng đầu thế giới thanhbinhauto.com/12672/detail-47-Solar..%E1%BA%A7u_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi.htm
4.399.000₫
SolarZone - Phim cách nhiệt ô tô hàng đầu thế giới thanhbinhauto.com/12606/detail-47-Solar..%E1%BA%A7u_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi.htm
4.999.000₫
SolarZone - Phim cách nhiệt ô tô hàng đầu thế giới thanhbinhauto.com/12646/detail-47-Solar..%E1%BA%A7u_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi.htm
4.999.000₫
SolarZone - Phim cách nhiệt ô tô hàng đầu thế giới thanhbinhauto.com/12611/detail-47-Solar..%E1%BA%A7u_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi.htm
4.999.000₫
SolarZone - Phim cách nhiệt ô tô hàng đầu thế giới thanhbinhauto.com/12653/detail-47-Solar..%E1%BA%A7u_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi.htm
4.999.000₫
SolarZone - Phim cách nhiệt ô tô hàng đầu thế giới thanhbinhauto.com/12673/detail-47-Solar..%E1%BA%A7u_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi.htm
4.999.000₫
SolarZone - Phim cách nhiệt ô tô hàng đầu thế giới thanhbinhauto.com/12607/detail-47-Solar..%E1%BA%A7u_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi.htm
4.999.000₫
SolarZone - Phim cách nhiệt ô tô hàng đầu thế giới thanhbinhauto.com/12655/detail-47-Solar..%E1%BA%A7u_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi.htm
4.999.000₫
SolarZone - Phim cách nhiệt ô tô hàng đầu thế giới thanhbinhauto.com/12637/detail-47-Solar..%E1%BA%A7u_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi.htm
4.999.000₫
SolarZone - Phim cách nhiệt ô tô hàng đầu thế giới thanhbinhauto.com/12617/detail-47-Solar..%E1%BA%A7u_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi.htm
4.999.000₫
SolarZone - Phim cách nhiệt ô tô hàng đầu thế giới thanhbinhauto.com/12686/detail-47-Solar..%E1%BA%A7u_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi.htm
7.500.000₫
SolarZone - Phim cách nhiệt ô tô hàng đầu thế giới thanhbinhauto.com/12681/detail-47-Solar..%E1%BA%A7u_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi.htm
8.500.000₫
SolarZone - Phim cách nhiệt ô tô hàng đầu thế giới thanhbinhauto.com/12647/detail-47-Solar..%E1%BA%A7u_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi.htm
Liên hệ

Mô tả sản phẩm

SolarZone là thương hiệu phim cách nhiệt ô tô hàng đầu thế giới, được công nhận bởi Hiệp hội Phim cách nhiệt thế giới IWFA và Hiệp hội Phim cách nhiệt Châu Âu EWFA.

Hàng chục triệu xe trên toàn thế giới đã sử dụng Phim cách nhiệt SolarZone

SolarZone - Phim cách nhiệt ô tô hàng đầu thế giới

Giữ mát cho xe, tiết kiệm nhiên liệu

Film cách nhiệt SolarZone giảm tới 60% sức nóng của ánh sáng mặt trời, làm cho xe mát hơn, giữ độ lạnh trong xe không cho thoát ra ngoài qua lớp kính, giảm tải cho máy lạnh của xe, thời gian làm mát nhanh hơn, động cơ hoạt động ít hơn, đỡ tốn nhiên liệu.

Bảo vệ sức khỏe

Film cách nhiệt SolarZone loại bỏ 99% tia cực tím, 80-90% tia hồng ngoại, bảo vệ đôi mắt, làn da của người ngồi trong xe, khỏi bị chói mắt , nóng rát , đen xạm da. Đặc biệt với phụ nữ và trẻ em những người có làn da nhạy cảm. Ngoài ra, Film SolarZone có tác dụng giảm âm, đỡ ồn cho xe.

Bảo vệ nội thất xe

Film cách nhiệt SolarZone bảo vệ nội thất , táp lô của xe khỏi bị quá nóng tránh cho đồ da, nỉ không bị bay mầu, rạn nứt, nâng cao tuổi thọ các thiết bị điện tử trong xe.

An toàn - thẩm mỹ

Film cách nhiệt SolarZone bảo vệ an toàn cho người ngồi trong xe khi có tác động mạnh bên ngoài làm vỡ kính. Màng Film giữ lại những mảnh kính vỡ không cho văng vào người cũng như nội thất xe.

Film cách nhiệt SolarZone với màu sắc trầm dịu, làm tăng vẻ lịch sự sang trọng, kín đáo cho xe.

Lắp đặt và bảo hành

Việc lắp đặt Film cách nhiệt SolarZone do đội ngũ kĩ thuật viên, được đào tạo bởi các chuyên gia Hoa kỳ cùng với các trang thiết bị dụng cụ chính hãng. Sản phẩm bảo hành 10 năm, áp dụng cho mọi trường hợp bong tróc, nứt rạn và bay mầu.

SolarZone - Phim cách nhiệt ô tô hàng đầu thế giới

SolarZone - Phim cách nhiệt ô tô hàng đầu thế giới

ThanhBinhAuto.com

Bình luận

Xin chờ giây lát