MÁY HÚT MÙI TAKA TK-170M

Thương hiệu: Taka

- T ê n s ả n p h ẩ m : M á y h ú t m ù i t u m k í n h T A K A T K - 1 7 0 M - M o d e l : 1 7 0 M - M à u s ắ c : T r ắ n g - K í c h t h ư ớ c s ả n p h ẩ m : 7 0 0 x 5 0 0 x 1 0 4 5 ( m m ) - C ô n g s u ấ t h ú t : 1 0 0 0 m 3 / h - Đ ộ ồ n : ≤ 5 8 d b - Đ ặ c đ i ể m : Đ i ề u k h i ể n b ằ n g p h í m n h ấ n k é p , x o a y k h ô n g g i ớ i h ạ n . L ư ớ i l ọ c n h ô m 5 l ớ p , đ ộ...

Chi tiết

- Bấm nút "Send to messager" để được hỗ trợ trực tiếp qua messenger:

Nơi bán
Tên sản phẩm
So sánh giá
lazada.vn

Công ty TNHH Một Thành Viên Giờ Giải Lao

Website: lazada.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy Hút Mùi Taka TK-170M
4.490.000₫ - 5.280.000₫
noithatphuongdong.vn

noithatphuongdong.vn

Website: noithatphuongdong.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy hút mùi Taka TK-170M
4.950.000₫
alobuy.vn

alobuy.vn

Website: alobuy.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy hút mùi Taka TK-170M
4.950.000₫
amazona.vn

amazona.vn

Website: amazona.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

MÁY HÚT MÙI TAKA TK-170M
5.082.000₫
digicity.vn

digicity.vn

Website: digicity.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy hút mùi Taka TK-170M
5.250.000₫
bepmoi.vn

bepmoi.vn

Website: bepmoi.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy hút mùi Taka TK-170M
5.280.000₫
bepvuson.vn

bepvuson.vn

Website: bepvuson.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy hút mùi Taka TK-170M
5.280.000₫
bep365.vn

bep365.vn

Website: bep365.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

MÁY HÚT MÙI TAKA TK-170M
5.280.000₫
dienmaythudo.com

dienmaythudo.com

Website: dienmaythudo.com
Địa chỉ: Chưa cập nhật

MÁY HÚT MÙI TAKA TK-170M
6.600.000₫
kingshop.vn

kingshop.vn

Website: kingshop.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy hút mùi Taka TK-170M
6.600.000₫
thegioibepgas.vn

thegioibepgas.vn

Website: thegioibepgas.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy hút mùi Taka TK-170M
6.600.000₫
yes24.vn

yes24.vn

Website: yes24.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy hút mùi Taka TK-170M
6.600.000₫
bepviet.net

bepviet.net

Website: bepviet.net
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy hút mùi Taka TK-170M
6.600.000₫
bepnamanh.com

bepnamanh.com

Website: bepnamanh.com
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy hút mùi Taka TK-170M
4.950.000₫

Mô tả sản phẩm

- T ê n s ả n p h ẩ m : M á y h ú t m ù i t u m k í n h T A K A T K - 1 7 0 M - M o d e l : 1 7 0 M - M à u s ắ c : T r ắ n g - K í c h t h ư ớ c s ả n p h ẩ m : 7 0 0 x 5 0 0 x 1 0 4 5 ( m m ) - C ô n g s u ấ t h ú t : 1 0 0 0 m 3 / h - Đ ộ ồ n : ≤ 5 8 d b - Đ ặ c đ i ể m : Đ i ề u k h i ể n b ằ n g p h í m n h ấ n k é p , x o a y k h ô n g g i ớ i h ạ n . L ư ớ i l ọ c n h ô m 5 l ớ p , đ ộ n g c ơ t u a b i n đ ô i , k h ử m ù i b ằ n g t h a n h o ạ t t í n h . - B ả o h à n h : 2 4 t h á n g

  • MÁY HÚT MÙI TAKA TK-170M
  • MÁY HÚT MÙI TAKA TK-170M
  • MÁY HÚT MÙI TAKA TK-170M
  • MÁY HÚT MÙI TAKA TK-170M
  • MÁY HÚT MÙI TAKA TK-170M
  • MÁY HÚT MÙI TAKA TK-170M
  • MÁY HÚT MÙI TAKA TK-170M
  • MÁY HÚT MÙI TAKA TK-170M
  • MÁY HÚT MÙI TAKA TK-170M
  • MÁY HÚT MÙI TAKA TK-170M

Bình luận

Xin chờ giây lát