Máy hút mùi Taka TK-1317E

Thương hiệu: Taka

T ê n s ả n p h ẩ m M á y h ú t m ù i t u m k í n h T A K A T K - 1 3 1 7 E M o d e l 1 3 1 7 E M à u s ắ c T r ắ n g K í c h t h ư ớ c s ả n p h ẩ m 9 0 0 x 4 8 0 x 9 3 0 ( m m ) C ô n g s u ấ t h ú t 8 0 0 m 3 / h Đ ộ ồ n ≤ 5 8 d b Đ ặ c đ i ể m Đ i ề u k h i ể n b ằ n g p h í m b ấ m c ơ 3 t ố c đ ộ . C h ế đ ộ k h ử m ù i b ằ n g t h a n h o ạ t t í n h . B ả o h à n h 2 4 t h á n g

Chi tiết

- Bấm nút "Send to messager" để được hỗ trợ trực tiếp qua messenger:

Nơi bán
Tên sản phẩm
So sánh giá
lazada.vn

Công ty TNHH Một Thành Viên Giờ Giải Lao

Website: lazada.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy hút mùi Taka TK-1317E
3.290.000₫ - 3.712.000₫
lucasa.vn

lucasa.vn

Website: lucasa.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy hút mùi Taka TK-1317E
3.500.000₫
sola.vn

sola.vn

Website: sola.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy hút mùi Taka TK-1317E
3.600.000₫
alobuy.vn

alobuy.vn

Website: alobuy.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy hút mùi Taka TK-1317E
3.600.000₫
noithatphuongdong.vn

noithatphuongdong.vn

Website: noithatphuongdong.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy hút mùi Taka TK 1317E
3.712.000₫ - 3.960.000₫
amazona.vn

amazona.vn

Website: amazona.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

MÁY HÚT MÙI TAKA TK-1317E
3.811.500₫
digicity.vn

digicity.vn

Website: digicity.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy hút mùi Taka TK-1317E
4.050.000₫
bepmoi.vn

bepmoi.vn

Website: bepmoi.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy hút mùi Taka TK 1317E
4.298.000₫
kingshop.vn

kingshop.vn

Website: kingshop.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy hút mùi Taka TK-1317E
4.500.000₫
bepviet.net

bepviet.net

Website: bepviet.net
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy hút mùi Taka TK-1317E
4.500.000₫
yes24.vn

yes24.vn

Website: yes24.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy hút mùi Taka TK-1317E
4.500.000₫
dogiadung.net.vn

dogiadung.net.vn

Website: dogiadung.net.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy hút mùi Taka TK-1317E
4.550.000₫
thegioibepgas.vn

thegioibepgas.vn

Website: thegioibepgas.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy hút mùi Taka TK-1317E
4.800.000₫
bepnamanh.com

bepnamanh.com

Website: bepnamanh.com
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy hút mùi Taka TK-1317E
3.960.000₫
tiki.vn

Công Ty Cổ Phần Ti Ki

Website: tiki.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy Hút Mùi Taka TK-1317E
Liên hệ

Mô tả sản phẩm

T ê n s ả n p h ẩ m M á y h ú t m ù i t u m k í n h T A K A T K - 1 3 1 7 E M o d e l 1 3 1 7 E M à u s ắ c T r ắ n g K í c h t h ư ớ c s ả n p h ẩ m 9 0 0 x 4 8 0 x 9 3 0 ( m m ) C ô n g s u ấ t h ú t 8 0 0 m 3 / h Đ ộ ồ n ≤ 5 8 d b Đ ặ c đ i ể m Đ i ề u k h i ể n b ằ n g p h í m b ấ m c ơ 3 t ố c đ ộ . C h ế đ ộ k h ử m ù i b ằ n g t h a n h o ạ t t í n h . B ả o h à n h 2 4 t h á n g

  • Máy hút mùi Taka TK-1317E
  • Máy hút mùi Taka TK-1317E
  • Máy hút mùi Taka TK-1317E
  • Máy hút mùi Taka TK-1317E
  • Máy hút mùi Taka TK-1317E
  • Máy hút mùi Taka TK-1317E
  • Máy hút mùi Taka TK-1317E
  • Máy hút mùi Taka TK-1317E
  • Máy hút mùi Taka TK-1317E
  • Máy hút mùi Taka TK-1317E

Bình luận

Xin chờ giây lát