Hương hoa vườn giáo pháp - Pháp uyển châu lâm ( trọn bộ 7 tập)

. . Pháp uyển châu lâm gồm một trăm quyển, do pháp sư Đạo Thế tự Huyền Uẩn soạn vào đời Đường, Trung Quốc. Sư họ bàn, người Trường An, Kinh Triệu. Năm mười hai tuổi, sư xuất gia tại chùa Thanh Long. Sau thời gian tu tập, sư nổi tiếng tinh thông Luật học. Trong khoảng niên hiệu Hiển Khánh (556-561), sư tham gia dịch trường của ngài Huyền Trang. Sau đó, sư vâng chiếu chỉ đến trụ tại...

Chi tiết

- Bấm nút "Send to messager" để được hỗ trợ trực tiếp qua messenger:

Nơi bán
Tên sản phẩm
So sánh giá
nhasachkimdung.com

nhasachkimdung.com

Website: nhasachkimdung.com
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Hương hoa vườn giáo pháp - Pháp uyển châu lâm ( trọn bộ 7 tập)
1.500.000₫

Mô tả sản phẩm

.

.

Pháp uyển châu lâm gồm một trăm quyển, do pháp sư Đạo Thế tự Huyền Uẩn soạn vào đời Đường, Trung Quốc. Sư họ bàn, người Trường An, Kinh Triệu. Năm mười hai tuổi, sư xuất gia tại chùa Thanh Long. Sau thời gian tu tập, sư nổi tiếng tinh thông Luật học. Trong khoảng niên hiệu Hiển Khánh (556-561), sư tham gia dịch trường của ngài Huyền Trang. Sau đó, sư vâng chiếu chỉ đến trụ tại chùa Tây Minh cùng với ngài Đạo Tuyên xiển dương Luật học. Năm Hiển Khánh thứ tư (659), sư soạn xong bộ Chư kinh yếu tập hai mươi quyển. Sư lại tiếp tục dành khoảng thời gian mười năm (659-668) mở rộng bộ này thành bộ Pháp uyển châu lâm, mời Lan đài thị lang Lý Nghiễm viết lời tựa. Theo các nhà nghiên cứu Phật học, sách này có hai điểm đặc sắc:
1. Ghi chép đầy đủ về người và vật: Hoàn toàn chú trọng vào các kinh sách y cứ, không ức thuyết, suy đoán, hư cấu. Vì thế Pháp uyển đã dẫn dụng rất nhiều kinh sách. Ngoài ba tạng của nhà Phật, còn có sấm thư, vĩ thư của Nho gia, Đạo sĩ pháp luân kinh, Lão Tử thăng huyền kinh… là kinh điển của Đạo giáo. Sư lại trích dẫn cả Tạp sử, Bại sử, như Ngụy lược, Tề xuân thu, Liệt dị truyện, Tinh dị truyện… Nếu việc gì không có điển cứ thì y theo lời của người thời bấy giờ kể, như Vương Đồng Nhân, Vương Huyền Sách tuyển sư, Pháp Vân, tì nữ của Thôi Nghĩa Khởi…(vì thấy không cần thiết nên người dịch lược bỏ những đoạn này).
2. Bảo tồn được những văn hiến và sử liệu quí báu: Về Phật điển, Pháp uyển trích dẫn văn của năm mươi hai loại kinh sách đã thất lạc mà từ lúc soạn Khai Nguyên Thích giáo lục đến nay chưa tìm thấy, như kinh Thiện quyền, Quán Phật tam-muội, Tịnh độ tam-muội…cùng rất nhiều bản kinh thuộc loại Nghi ngụy bị thất lạc. Về ngoại thư thì dẫn những đoạn văn trong Minh tường kí, Trung Thiên Trúc hành kí của Vương Huyền Sách…nay đã thất truyền.

Với số lượng của nguyên bản Hán văn một trăm quyển, chia thành một trăm chương và gần bảy trăm bộ loại, Pháp uyển châu lâm (Hương hoa vườn giáo pháp) được xem là một bộ Bách khoa toàn thư Phật giáo đầy đủ và cần thiết. Nội dung sách trích dẫn rất nhiều kinh, luật, luận, truyện kí, bách gia chư tử và những minh chứng ngoài nội điển liên quan đến báo ứng của việc hành thiện tạo ác, kết quả của công phu tu tập… Nhận thấy sự hoàn mĩ và tầm quan trọng của bộ Pháp uyển châu lâm đối với Phật tử, các nhà nghiên cứu, nên sau khi dịch và xuất bản bộ Thiện ác nghiệp báo, hơn một năm qua Ban Dịch thuật Hán tạng Pháp Âm đã nỗ lực thực hiện xong các khâu: chuyển ngữ, hiệu đính, chuyết văn bộ sách này.

Bình luận

Xin chờ giây lát