Asus VivoBook X202E-CT044H

Thương hiệu: Asus

Loại CPU
Intel Celeron 847
Tốc độ CPU
1.1 GHz (400 MHz FSB)
Loại bộ nhớ
DDR3
Dung lượng RAM
2 GB
Độ lớn màn hình
11.6 inch

Tên sản phẩm: Laptop Asus VivoBook X202E-CT044H/ 11.6 inch/ Xám Nhà sản xuất: Asus Xuất xứ: Đang cập nhật Tổng trọng lượng: 1.2 kg Thời gian : 31-10-2012 09:22:13

Chi tiết

- Bấm nút "Send to messager" để được hỗ trợ trực tiếp qua messenger:

Nơi bán
Tên sản phẩm
So sánh giá
dienmayviet.com.vn

dienmayviet.com.vn

Website: dienmayviet.com.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Asus VivoBook X202E-CT044H- Màn hình cảm ứng chạy Windows 8
8.050.000₫
maytinhlion.com

maytinhlion.com

Website: maytinhlion.com
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy tính xách tay Asus VivoBook X202E-CT044H- Màn hình cảm ứng chạy Windows 8
8.899.000₫ - 11.899.000₫
Máy tính xách tay Asus VivoBo..n hình cảm ứng chạy Windows 8 maytinhlion.com/may-tinh-xach-tay-asus-..inh-cam-ung-chay-windows-8.aspx?Page=23
8.899.000₫
Máy tính xách tay Asus VivoBo..n hình cảm ứng chạy Windows 8 maytinhlion.com/may-tinh-xach-tay-asus-..inh-cam-ung-chay-windows-8.aspx?Page=10
8.899.000₫
Máy tính xách tay Asus VivoBo..n hình cảm ứng chạy Windows 8 maytinhlion.com/may-tinh-xach-tay-asus-..inh-cam-ung-chay-windows-8.aspx?Page=14
8.899.000₫
Máy tính xách tay Asus VivoBo..n hình cảm ứng chạy Windows 8 maytinhlion.com/may-tinh-xach-tay-asus-..inh-cam-ung-chay-windows-8.aspx?Page=22
8.899.000₫
Máy tính xách tay Asus VivoBo..n hình cảm ứng chạy Windows 8 maytinhlion.com/may-tinh-xach-tay-asus-..hinh-cam-ung-chay-windows-8.aspx?Page=5
8.899.000₫
Máy tính xách tay Asus VivoBo..n hình cảm ứng chạy Windows 8 maytinhlion.com/may-tinh-xach-tay-asus-..hinh-cam-ung-chay-windows-8.aspx?Page=4
8.899.000₫
Máy tính xách tay Asus VivoBo..n hình cảm ứng chạy Windows 8 maytinhlion.com/may-tinh-xach-tay-asus-..hinh-cam-ung-chay-windows-8.aspx?Page=9
8.899.000₫
Máy tính xách tay Asus VivoBo..n hình cảm ứng chạy Windows 8 maytinhlion.com/may-tinh-xach-tay-asus-..inh-cam-ung-chay-windows-8.aspx?Page=12
8.899.000₫
Máy tính xách tay Asus VivoBo..n hình cảm ứng chạy Windows 8 maytinhlion.com/may-tinh-xach-tay-asus-..hinh-cam-ung-chay-windows-8.aspx?Page=7
8.899.000₫
Máy tính xách tay Asus VivoBo..n hình cảm ứng chạy Windows 8 maytinhlion.com/may-tinh-xach-tay-asus-..hinh-cam-ung-chay-windows-8.aspx?Page=8
8.899.000₫
Máy tính xách tay Asus VivoBo..n hình cảm ứng chạy Windows 8 maytinhlion.com/may-tinh-xach-tay-asus-..hinh-cam-ung-chay-windows-8.aspx?Page=6
8.899.000₫
Máy tính xách tay Asus VivoBo..n hình cảm ứng chạy Windows 8 maytinhlion.com/may-tinh-xach-tay-asus-..inh-cam-ung-chay-windows-8.aspx?Page=18
8.899.000₫
Máy tính xách tay Asus VivoBo..n hình cảm ứng chạy Windows 8 maytinhlion.com/may-tinh-xach-tay-asus-..hinh-cam-ung-chay-windows-8.aspx?Page=2
8.899.000₫
Máy tính xách tay Asus VivoBo..n hình cảm ứng chạy Windows 8 maytinhlion.com/may-tinh-xach-tay-asus-..inh-cam-ung-chay-windows-8.aspx?Page=13
8.899.000₫
Máy tính xách tay Asus VivoBo..n hình cảm ứng chạy Windows 8 maytinhlion.com/may-tinh-xach-tay-asus-..hinh-cam-ung-chay-windows-8.aspx?Page=3
8.899.000₫
Máy tính xách tay Asus VivoBo..n hình cảm ứng chạy Windows 8 maytinhlion.com/may-tinh-xach-tay-asus-..inh-cam-ung-chay-windows-8.aspx?Page=20
8.899.000₫
Máy tính xách tay Asus VivoBo..n hình cảm ứng chạy Windows 8 maytinhlion.com/may-tinh-xach-tay-asus-..inh-cam-ung-chay-windows-8.aspx?Page=11
8.899.000₫
Máy tính xách tay Asus VivoBo..n hình cảm ứng chạy Windows 8 maytinhlion.com/may-tinh-xach-tay-asus-..inh-cam-ung-chay-windows-8.aspx?Page=15
8.899.000₫
Máy tính xách tay Asus VivoBo..n hình cảm ứng chạy Windows 8 maytinhlion.com/may-tinh-xach-tay-asus-..inh-cam-ung-chay-windows-8.aspx?Page=17
8.899.000₫
Máy tính xách tay Asus VivoBo..n hình cảm ứng chạy Windows 8 maytinhlion.com/may-tinh-xach-tay-asus-..inh-cam-ung-chay-windows-8.aspx?Page=19
8.899.000₫
Máy tính xách tay Asus VivoBo..n hình cảm ứng chạy Windows 8 maytinhlion.com/may-tinh-xach-tay-asus-..hinh-cam-ung-chay-windows-8.aspx?Page=1
8.899.000₫
Máy tính xách tay Asus VivoBo..n hình cảm ứng chạy Windows 8 maytinhlion.com/may-tinh-xach-tay-asus-..h--man-hinh-cam-ung-chay-windows-8.aspx
8.899.000₫
Máy tính xách tay Asus VivoBo..n hình cảm ứng chạy Windows 8 maytinhlion.com/may-tinh-xach-tay-asus-..inh-cam-ung-chay-windows-8.aspx?Page=16
8.899.000₫
Asus VivoBook X202E-CT044H- Màn hình cảm ứng chạy Windows 8 maytinhlion.com/asus-vivobook-x202e-ct0..inh-cam-ung-chay-windows-8.aspx?Page=11
11.899.000₫
Asus VivoBook X202E-CT044H- Màn hình cảm ứng chạy Windows 8 maytinhlion.com/asus-vivobook-x202e-ct0..inh-cam-ung-chay-windows-8.aspx?Page=13
11.899.000₫
Asus VivoBook X202E-CT044H- Màn hình cảm ứng chạy Windows 8 maytinhlion.com/asus-vivobook-x202e-ct0..inh-cam-ung-chay-windows-8.aspx?Page=16
11.899.000₫
Asus VivoBook X202E-CT044H- Màn hình cảm ứng chạy Windows 8 maytinhlion.com/asus-vivobook-x202e-ct0..hinh-cam-ung-chay-windows-8.aspx?Page=2
11.899.000₫
Asus VivoBook X202E-CT044H- Màn hình cảm ứng chạy Windows 8 maytinhlion.com/asus-vivobook-x202e-ct0..hinh-cam-ung-chay-windows-8.aspx?Page=4
11.899.000₫
Asus VivoBook X202E-CT044H- Màn hình cảm ứng chạy Windows 8 maytinhlion.com/asus-vivobook-x202e-ct0..hinh-cam-ung-chay-windows-8.aspx?Page=5
11.899.000₫
Asus VivoBook X202E-CT044H- Màn hình cảm ứng chạy Windows 8 maytinhlion.com/asus-vivobook-x202e-ct0..hinh-cam-ung-chay-windows-8.aspx?Page=6
11.899.000₫
Asus VivoBook X202E-CT044H- Màn hình cảm ứng chạy Windows 8 maytinhlion.com/asus-vivobook-x202e-ct0..hinh-cam-ung-chay-windows-8.aspx?Page=7
11.899.000₫
Asus VivoBook X202E-CT044H- Màn hình cảm ứng chạy Windows 8 maytinhlion.com/asus-vivobook-x202e-ct0..hinh-cam-ung-chay-windows-8.aspx?Page=1
11.899.000₫
Asus VivoBook X202E-CT044H- Màn hình cảm ứng chạy Windows 8 maytinhlion.com/asus-vivobook-x202e-ct0..inh-cam-ung-chay-windows-8.aspx?Page=12
11.899.000₫
Asus VivoBook X202E-CT044H- Màn hình cảm ứng chạy Windows 8 maytinhlion.com/asus-vivobook-x202e-ct0..inh-cam-ung-chay-windows-8.aspx?Page=21
11.899.000₫
Asus VivoBook X202E-CT044H- Màn hình cảm ứng chạy Windows 8 maytinhlion.com/asus-vivobook-x202e-ct044h--man-hinh-cam-ung-chay-windows-8.aspx
11.899.000₫
Asus VivoBook X202E-CT044H- Màn hình cảm ứng chạy Windows 8 maytinhlion.com/asus-vivobook-x202e-ct0..hinh-cam-ung-chay-windows-8.aspx?Page=9
11.899.000₫
Asus VivoBook X202E-CT044H- Màn hình cảm ứng chạy Windows 8 maytinhlion.com/asus-vivobook-x202e-ct0..inh-cam-ung-chay-windows-8.aspx?Page=14
11.899.000₫
Asus VivoBook X202E-CT044H- Màn hình cảm ứng chạy Windows 8 maytinhlion.com/asus-vivobook-x202e-ct0..inh-cam-ung-chay-windows-8.aspx?Page=20
11.899.000₫
Asus VivoBook X202E-CT044H- Màn hình cảm ứng chạy Windows 8 maytinhlion.com/asus-vivobook-x202e-ct0..inh-cam-ung-chay-windows-8.aspx?Page=17
11.899.000₫
Asus VivoBook X202E-CT044H- Màn hình cảm ứng chạy Windows 8 maytinhlion.com/asus-vivobook-x202e-ct0..inh-cam-ung-chay-windows-8.aspx?Page=10
11.899.000₫
Asus VivoBook X202E-CT044H- Màn hình cảm ứng chạy Windows 8 maytinhlion.com/asus-vivobook-x202e-ct0..hinh-cam-ung-chay-windows-8.aspx?Page=8
11.899.000₫
Asus VivoBook X202E-CT044H- Màn hình cảm ứng chạy Windows 8 maytinhlion.com/asus-vivobook-x202e-ct0..inh-cam-ung-chay-windows-8.aspx?Page=19
11.899.000₫
Asus VivoBook X202E-CT044H- Màn hình cảm ứng chạy Windows 8 maytinhlion.com/asus-vivobook-x202e-ct0..inh-cam-ung-chay-windows-8.aspx?Page=22
11.899.000₫
Asus VivoBook X202E-CT044H- Màn hình cảm ứng chạy Windows 8 maytinhlion.com/asus-vivobook-x202e-ct0..hinh-cam-ung-chay-windows-8.aspx?Page=3
11.899.000₫
Asus VivoBook X202E-CT044H- Màn hình cảm ứng chạy Windows 8 maytinhlion.com/asus-vivobook-x202e-ct0..inh-cam-ung-chay-windows-8.aspx?Page=15
11.899.000₫
Asus VivoBook X202E-CT044H- Màn hình cảm ứng chạy Windows 8 maytinhlion.com/asus-vivobook-x202e-ct0..inh-cam-ung-chay-windows-8.aspx?Page=23
11.899.000₫
Asus VivoBook X202E-CT044H- Màn hình cảm ứng chạy Windows 8 maytinhlion.com/asus-vivobook-x202e-ct0..inh-cam-ung-chay-windows-8.aspx?Page=18
11.899.000₫

Mô tả sản phẩm

Tên sản phẩm: Laptop Asus VivoBook X202E-CT044H/ 11.6 inch/ Xám

Nhà sản xuất: Asus

Xuất xứ: Đang cập nhật

Tổng trọng lượng: 1.2 kg

Thời gian : 31-10-2012 09:22:13

Thông số kĩ thuật

Loại CPU Intel Celeron 847
Tốc độ CPU 1.1 GHz (400 MHz FSB)
Loại bộ nhớ DDR3
Dung lượng RAM 2 GB
Độ lớn màn hình 11.6 inch
Độ phân giải màn hình HD (1366 x 768)
Video Chipset Intel HD Graphics 4000
Dung lượng VGA (Mb) share
Hệ điều hành Windows 7
Pin 6 Cells
Cổng USB 3 x USB 2.0
Tính năng Camera
Ổ đĩa quang DVD-R/RW
Đầu đọc thẻ nhớ 5 trong 1
Kết nối mạng không dây WLAN 802.11b/g/n
Cổng giao tiếp RJ-45,HDMI,Headphone,Microphone,VGA out
Thiết bị nhập liệu Touchpad,Bàn phím
Trọng lượng (g) 1200

Bình luận

Xin chờ giây lát