33 kết quả phù hợp từ sellmax.vn

Dell PowerEdge R210 II - 1U Rack Chassis

Từ 19.200.000₫

Từ dienmayphuthinh.vn8 shop khác

HP ProLiant DL380 G7 (589152-371)

Từ 52.990.000₫

Từ sellmax.vn3 shop khác

HP ProLiant ML110 G7 (626474-371)

Từ 16.840.000₫

Từ tamnhin.com.vn5 shop khác

IBM Server System x3650M2 (7947-72A)

Từ 73.055.000₫

Từ dienmayphuthinh.vn4 shop khác

HP ProLiant ML150 G6 (466133-371)

Từ 33.570.000₫

Từ sellmax.vn5 shop khác

IBM System X3650 M3 (7945-72A)

Từ 94.740.000₫

Từ sellmax.vn2 shop khác

Máy chủ Dell PowerEdge T110 II ( )

Từ 18.500.000₫

Từ probuy.vn3 shop khác

Máy chủ HP ProLiant ML350 G6 (594869-371)

Từ 47.735.000₫

Từ sellmax.vn1 shop khác

IBM System x3650 M3 (7945-D4A)

Từ 49.980.000₫

Từ sellmax.vn1 shop khác

Máy chủ IBM System x3650 M3 (7945-A2A)

Từ 39.795.000₫

Từ sellmax.vn1 shop khác

IBM System X3500 M3 (7380-44A)

Từ 49.980.000₫

Từ sellmax.vn1 shop khác

IBM System x3200 M3 (7328C2A)

Từ 28.316.000₫

Từ sellmax.vn1 shop khác

IBM System X3400 M3 (7379-42A)

Từ 39.900.000₫

Từ sellmax.vn1 shop khác

HP ProLiant ML370 G6 (483880-B21)

Từ 78.981.000₫

Từ sellmax.vn1 shop khác

IBM System x3650 M3 (7945-M2A)

Từ 91.980.000₫

Từ sellmax.vn1 shop khác

HP ProLiant DL380 G7 (583914-371)

Từ 77.994.000₫

Từ dienmayphuthinh.vn1 shop khác

HP ProLiant DL360 G7 (579243-371)

Từ 53.699.000₫

Từ dienmayphuthinh.vn1 shop khác

Máy chủ IBM System x3850 X5 (7145-4RA)

609.000.000₫

Từ sellmax.vn

Máy chủ IBM System x3850 X5 (7145-1RA)

368.445.000₫

Từ sellmax.vn

Máy chủ IBM System x3650 M3 (7945-22A)

43.995.000₫

Từ sellmax.vn

Máy chủ IBM System x3650 M3 (7945-62A)

72.492.000₫

Từ sellmax.vn

Máy chủ HP ProLiant DL120 G7 (490932-371)

39.984.000₫

Từ sellmax.vn

IBM System X3650 M3 (7945-J4A)

77.490.000₫

Từ sellmax.vn

Máy chủ IBM System x3650 M3 (7945-B2A)

43.995.000₫

Từ sellmax.vn

HP ProLiant DL380 G7 (633408-371)

47.691.000₫

Từ sellmax.vn

Máy chủ IBM System x3500 M3 (7380-D2A)

56.994.000₫

Từ sellmax.vn

Máy chủ IBM System x3200 M3 (732862A)

36.498.000₫

Từ sellmax.vn

Máy chủ IBM System x3400 M3 (7379-56A)

48.993.000₫

Từ sellmax.vn

HP ProLiant DL380 G7 (583967-371)

93.870.000₫

Từ sellmax.vn

Máy chủ IBM System x3400 M3 (7379-C2A)

43.386.000₫

Từ sellmax.vn

Máy chủ IBM System x3850 X5 (7145-5RA)

871.899.000₫

Từ sellmax.vn

Máy chủ IBM System x3850 X5 (7145-3RA)

527.982.000₫

Từ sellmax.vn