27 kết quả phù hợp trong thương hiệu Lifecom

LifeCom 4U Server Rack S4500-400B - CPU X3440 SATA

15.410.000₫

Từ dienmayphuthinh.vn

LifeCom 1U Server Rack S1230-400B - 1CPU E5506 SATA

16.580.000₫

Từ dienmayphuthinh.vn

LIFECOM 1U SERVER RACK S1230-300B - CPU X3430 SAS

20.450.000₫

Từ dienmayphuthinh.vn

LifeCom 4U Server Rack S4500-400B - CPU X3450 SATA

16.750.000₫

Từ dienmayphuthinh.vn

LIFECOM 1U SERVER RACK S1230-300B - CPU X3430 SATA

13.420.000₫

Từ dienmayphuthinh.vn

LifeCom 1U Server Rack S1230-300B - CPU X3440 SATA

13.950.000₫

Từ dienmayphuthinh.vn

LIFECOM 2U SERVER RACK S2690-400B - CPU X3450 SATA

17.056.000₫

Từ dienmayphuthinh.vn

LifeCom Tower Server SST-PS01B-400B - 1CPU E5506 S

18.860.000₫

Từ dienmayphuthinh.vn

LIFECOM 4U SERVER RACK S4500-400B - CPU X3430 SATA

14.990.000₫

Từ dienmayphuthinh.vn

LIFECOM TOWER SERVER SST-PS01B-400B - CPU X3450 SA

16.999.000₫

Từ dienmayphuthinh.vn

LIFECOM 1U SERVER RACK S1230-300B - CPU X3450 SATA

16.690.000₫

Từ dienmayphuthinh.vn

LIFECOM 2U SERVER RACK S2690-400B - CPU X3440 SATA

14.020.000₫

Từ dienmayphuthinh.vn

LifeCom 1U Server Rack S1230-400B - 1CPU E5506 SAS

21.199.000₫

Từ dienmayphuthinh.vn

LifeCom 1U Server Rack S1230-400B-1CPU E5620 SATA

19.499.000₫

Từ dienmayphuthinh.vn

LifeCom 1U Server Rack S1230-400B - 1CPU E5620 SAS

24.099.000₫

Từ dienmayphuthinh.vn

LifeCom 2U Server Rack S2690-400B-1CPU E5506 SAS

21.540.000₫

Từ dienmayphuthinh.vn

LifeCom 4U Server Rack S4500-400B - 1CPU E5506 SATA

19.925.000₫

Từ dienmayphuthinh.vn

LifeCom 2U Server Rack S2690-400B - CPU X3430 SATA

13.595.000₫

Từ dienmayphuthinh.vn

LifeCom 2U Server Rack S2690-400B - 1CPU E5620 SAT

19.629.000₫

Từ dienmayphuthinh.vn

LifeCom 4U Server Rack S4500-400B - 1CPU E5620 SAT

22.870.000₫

Từ dienmayphuthinh.vn

LifeCom 2U Server Rack S2690-400B - CPU X3430 SAS

20.859.000₫

Từ dienmayphuthinh.vn

LifeCom 4U Server Rack S4500-400B - CPU X3460 SATA

19.455.000₫

Từ dienmayphuthinh.vn

LifeCom 2U Server Rack S2690-400B - 1CPU E5620 SAS

24.360.000₫

Từ dienmayphuthinh.vn

LifeCom Tower Server SST-PS01B-400B - CPU X3460 SA

19.159.000₫

Từ dienmayphuthinh.vn

LifeCom 2U Server Rack S2690-400B - 1CPU E5506 SATA

17.025.000₫

Từ dienmayphuthinh.vn

LifeCom Tower Server SST-PS01B - 2CPU E5506 SATA

24.855.000₫

Từ dienmayphuthinh.vn

LifeCom Tower Server SST-PS01B - 1CPU E5620 SATA

21.799.000₫

Từ dienmayphuthinh.vn