1.740 kết quả phù hợp trong thương hiệu IBM
Máy chủ IBM System x3850 X5 (7145-5RA)
Giá: 871.899.000đ
Từ sellmax.vn
Máy chủ IBM System x3850 X5 (7145-4RA)
Giá: 609.000.000đ
Từ sellmax.vn
Mảy chủ hệ thống IBM x3850 X5 (7145-5RA) Rack 4U
Giá: 583.000.000đ
Từ f5pro.vn
IBM System x3950 X5 (71455DA)
Giá: 541.800.000đ
Từ f5pro.vn
Máy chủ IBM System x3850 X5 (7145-3RA)
Giá: 527.982.000đ
Từ sellmax.vn
Máy chủ IBM System x3850 X5 (71454RA)
Giá: 502.700.000đ
Từ f5pro.vn
Máy chủ IBM System x3850 X5 (7145-3RA) Rack 4U
Giá: 437.201.600đ
Từ f5pro.vn
Máy chủ IBM System x3850 X5 (7143-B2A)
Giá: 426.799.000đ
Từ maychuchinhhang.vn
Máy chủ IBM System x3850 X5 (7145-2RA) Rack 4U
Giá: 379.500.000đ
Từ f5pro.vn
Máy chủ IBM System x3850 X5 (7145-1RA)
Giá: 368.445.000đ
Từ sellmax.vn
Máy chủ IBM X3850 X5 (71451RA) Rack 4U
Giá: 336.600.000đ
Từ f5pro.vn
Express IBM System Storage DS3950 Model 94 181494H
Giá: 222.600.000đ
Từ maychuchinhhang.vn
Server IBM Storwize V3700 SFF (2072-S2C)
Giá: 196.650.000đ
Từ fam.vn
Server IBM Storwize V3700 SFF (2072-L2C)
Giá: 174.322.000đ
Từ fam.vn
Máy chủ IBM System x3650 M5 - 5462M2A
Giá: 138.800.000đ
Từ maychuchinhhang.vn
IBM System x3690 X5 Rack/2U (7147A2A)
Giá: 134.990.000đ
Từ thnhatrang.vn
Máy chủ IBM System X3650 M4 (791573A)
Giá: 134.880.000đ
Từ gialong.com.vn
IBM Storwize V3700 2.5-inch Storage Controller Unit 6099S2C
Giá: 124.860.000đ
Từ maychuchinhhang.vn
Máy chủ IBM X3650 M3 (7945-F2A)
Giá: 124.190.000đ
Từ alolo.vn
Máy chủ IBM System x3500 M5 (5464J2A)
Giá: 123.870.000đ
Từ gialong.com.vn
IBM Storwize V3700 3.5-inch Storage Controller Unit 6099L2C
Giá: 121.794.000đ
Từ maychuchinhhang.vn
IBM System X3950 M2 (72332SA)
Giá: 115.999.000đ
Từ dienmayphuthinh.vn
Máy chủ IBM System x3650 M4 (7915L2A)
Giá: 115.000.000đ
Từ f5pro.vn
IBM TS3200 Tape Library Model L4U Driveless (61734UL)
Giá: 113.334.000đ
Từ maychuchinhhang.vn
Máy chủ IBM System x3650 M2 (7947-92A)
Giá: 111.397.000đ
Từ sieuthimayvanphong.com.vn
IBM X3650 M3 - 7945M2A Rack 2U
Giá: 108.486.000đ
Từ tugia.com.vn
Máy chủ IBM System X3750 M4 8722C1A
Giá: 108.400.000đ
Từ maychuchinhhang.vn
Máy chủ IBM System X3550 M4 (7914-83A)
Giá: 108.182.000đ
Từ maychuchinhhang.vn
Máy chủ IBM System x3650 M5 (5462G2A)
Giá: 106.890.000đ
Từ gialong.com.vn
Máy Chủ IBM X3500 M4 7383H2A Tower
Giá: 104.800.000đ
Từ f5pro.vn
IBM System X3500 M4 (7383H2A)
Giá: 104.660.000đ
Từ maytinhvietnam.vn
Máy chủ IBM System X3550 M4 (7914-M3A)
Giá: 103.722.000đ
Từ maychuchinhhang.vn
Máy chủ IBM X3650 M4 - 7915L2A
Giá: 102.690.000đ
Từ anphatpc.com.vn
Máy chủ IBM System X3750 M4 8722D1A
Giá: 102.600.000đ
Từ maychuchinhhang.vn
Máy chủ IBM System X3750 M4 8722A3A
Giá: 100.370.000đ
Từ maychuchinhhang.vn