Wifi 4G/3G LTE Huawei E5577 – 150Mb/s tốc độ cao, đường truyền ổn định + Sim 4G Viettel có 3.5GB

Thương hiệu: Huawei

- Bấm nút "Send to messager" để được hỗ trợ trực tiếp qua messenger:

Nơi bán
Tên sản phẩm
So sánh giá
lazada.vn

Công ty TNHH Một Thành Viên Giờ Giải Lao

Website: lazada.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Wifi 4G/3G LTE Huawei E5577 – 150Mb/s tốc độ cao, đường truyền ổn định
2.089.050₫ - 2.231.550₫
Wifi 4G/3G LTE Huawei E5577 –.. độ cao, đường truyền ổn định ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
2.089.050₫
Wifi 4G/3G LTE Huawei E5577 –..ịnh + Sim 4G Viettel có 3.5GB ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
2.136.550₫
Wifi 4G/3G LTE Huawei E5577 –.. định + Sim 4G Viettel có 7GB ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
2.165.050₫
Wifi 4G/3G LTE Huawei E5577 –..định + Sim 4G Viettel có 10GB ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
2.184.050₫
Wifi 4G/3G LTE Huawei E5577 –..định + Sim 4G Viettel có 12GB ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
2.203.050₫
Wifi 4G/3G LTE Huawei E5577 –..định + Sim 4G Viettel có 20GB ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
2.231.550₫

Hình ảnh sản phẩm

  • Wifi 4G/3G LTE Huawei E5577 – 150Mb/s tốc độ cao, đường truyền ổn định + Sim 4G Viettel có 3.5GB
  • Wifi 4G/3G LTE Huawei E5577 – 150Mb/s tốc độ cao, đường truyền ổn định + Sim 4G Viettel có 3.5GB
  • Wifi 4G/3G LTE Huawei E5577 – 150Mb/s tốc độ cao, đường truyền ổn định + Sim 4G Viettel có 3.5GB
  • Wifi 4G/3G LTE Huawei E5577 – 150Mb/s tốc độ cao, đường truyền ổn định + Sim 4G Viettel có 3.5GB
  • Wifi 4G/3G LTE Huawei E5577 – 150Mb/s tốc độ cao, đường truyền ổn định + Sim 4G Viettel có 3.5GB
  • Wifi 4G/3G LTE Huawei E5577 – 150Mb/s tốc độ cao, đường truyền ổn định + Sim 4G Viettel có 3.5GB
  • Wifi 4G/3G LTE Huawei E5577 – 150Mb/s tốc độ cao, đường truyền ổn định + Sim 4G Viettel có 3.5GB
  • Wifi 4G/3G LTE Huawei E5577 – 150Mb/s tốc độ cao, đường truyền ổn định + Sim 4G Viettel có 3.5GB
  • Wifi 4G/3G LTE Huawei E5577 – 150Mb/s tốc độ cao, đường truyền ổn định + Sim 4G Viettel có 3.5GB
  • Wifi 4G/3G LTE Huawei E5577 – 150Mb/s tốc độ cao, đường truyền ổn định + Sim 4G Viettel có 3.5GB

Bình luận

Xin chờ giây lát