Vòng cổ thời trang mùa xuân

SKU (simple) EL632AC66BWNVN Màu sắc Đen Hướng dẫn sử dụng Tránh tiếp xúc trực tiếp với chất tẩy mạnh Xuất xứ Việt Nam Sản phẩm không giảm giá Sản phẩm này không được áp dụng với voucher hoặc các khuyến mại khác.

Chi tiết

- Bấm nút "Send to messager" để được hỗ trợ trực tiếp qua messenger:

Nơi bán
Tên sản phẩm
So sánh giá
zalora.vn

Công ty TNHH Một Thành Viên Giờ Giải Lao

Website: zalora.vn
Địa chỉ: Xem bản đồ nơi bán

Vòng cổ thời trang mùa xuân
259.000₫ - 699.000₫
Vòng cổ thời trang mùa xuân https://www.zalora.vn/elizabeth-shop-vo..oi-trang-mua-xuan-v%C3%A0ng-388053.html
259.000₫
Vòng cổ thời trang mùa xuân https://www.zalora.vn/elizabeth-shop-vo..oi-trang-mua-xuan-v%C3%A0ng-388100.html
259.000₫
Vòng cổ thời trang mùa xuân https://www.zalora.vn/elizabeth-shop-vo..oi-trang-mua-xuan-v%C3%A0ng-388042.html
259.000₫
Vòng cổ thời trang mùa xuân https://www.zalora.vn/elizabeth-shop-vo..oi-trang-mua-xuan-v%C3%A0ng-388088.html
269.000₫
Vòng cổ thời trang mùa xuân https://www.zalora.vn/elizabeth-shop-vo..oi-trang-mua-xuan-v%C3%A0ng-388019.html
269.000₫
Vòng cổ thời trang mùa xuân https://www.zalora.vn/elizabeth-shop-vo..oi-trang-mua-xuan-v%C3%A0ng-388089.html
269.000₫
Vòng cổ thời trang mùa xuân https://www.zalora.vn/elizabeth-shop-vo..oi-trang-mua-xuan-v%C3%A0ng-388049.html
269.000₫
Vòng cổ thời trang mùa xuân https://www.zalora.vn/elizabeth-shop-vo..oi-trang-mua-xuan-v%C3%A0ng-388039.html
269.000₫
Vòng cổ thời trang mùa xuân https://www.zalora.vn/elizabeth-shop-vo..hoi-trang-mua-xuan-%C4%91en-388107.html
269.000₫
Vòng cổ thời trang mùa xuân https://www.zalora.vn/elizabeth-shop-vo..oi-trang-mua-xuan-v%C3%A0ng-388035.html
269.000₫
Vòng cổ thời trang mùa xuân https://www.zalora.vn/elizabeth-shop-vo..mua-xuan-%C4%91en-v%C3%A0ng-388105.html
269.000₫
Vòng cổ thời trang mùa xuân https://www.zalora.vn/elizabeth-shop-vo..rang-mua-xuan-cam-v%C3%A0ng-388082.html
269.000₫
Vòng cổ thời trang mùa xuân https://www.zalora.vn/elizabeth-shop-vo..oi-trang-mua-xuan-v%C3%A0ng-388536.html
269.000₫
Vòng cổ thời trang mùa xuân https://www.zalora.vn/elizabeth-shop-vo..oi-trang-mua-xuan-v%C3%A0ng-388108.html
269.000₫
Vòng cổ thời trang mùa xuân https://www.zalora.vn/elizabeth-shop-vo..oi-trang-mua-xuan-v%C3%A0ng-388109.html
269.000₫
Vòng cổ thời trang mùa xuân https://www.zalora.vn/elizabeth-shop-vo..oi-trang-mua-xuan-v%C3%A0ng-388091.html
279.000₫
Vòng cổ thời trang mùa xuân https://www.zalora.vn/elizabeth-shop-vo..oi-trang-mua-xuan-v%C3%A0ng-388047.html
279.000₫
Vòng cổ thời trang mùa xuân https://www.zalora.vn/elizabeth-shop-vo..v%C3%A0ng-xanh-bi%E1%BB%83n-388064.html
279.000₫
Vòng cổ thời trang mùa xuân https://www.zalora.vn/elizabeth-shop-vo..oi-trang-mua-xuan-v%C3%A0ng-388545.html
279.000₫
Vòng cổ thời trang mùa xuân https://www.zalora.vn/elizabeth-shop-vo..oi-trang-mua-xuan-v%C3%A0ng-388037.html
279.000₫
Vòng cổ thời trang mùa xuân https://www.zalora.vn/elizabeth-shop-vo..oi-trang-mua-xuan-v%C3%A0ng-388051.html
279.000₫
Vòng cổ thời trang mùa xuân https://www.zalora.vn/elizabeth-shop-vo..oi-trang-mua-xuan-v%C3%A0ng-388092.html
279.000₫
Vòng cổ thời trang mùa xuân https://www.zalora.vn/elizabeth-shop-vo..oi-trang-mua-xuan-v%C3%A0ng-388068.html
279.000₫
Vòng cổ thời trang mùa xuân https://www.zalora.vn/elizabeth-shop-vo..oi-trang-mua-xuan-v%C3%A0ng-387943.html
279.000₫
Vòng cổ thời trang mùa xuân https://www.zalora.vn/elizabeth-shop-vo..oi-trang-mua-xuan-v%C3%A0ng-387944.html
279.000₫
Vòng cổ thời trang mùa xuân https://www.zalora.vn/elizabeth-shop-vo..oi-trang-mua-xuan-v%C3%A0ng-388022.html
279.000₫
Vòng cổ thời trang mùa xuân https://www.zalora.vn/elizabeth-shop-vo..oi-trang-mua-xuan-v%C3%A0ng-388052.html
279.000₫
Vòng cổ thời trang mùa xuân https://www.zalora.vn/elizabeth-shop-vo..rang-mua-xuan-tr%E1%BA%AFng-388104.html
289.000₫
Vòng cổ thời trang mùa xuân https://www.zalora.vn/elizabeth-shop-vo..oi-trang-mua-xuan-v%C3%A0ng-388054.html
289.000₫
Vòng cổ thời trang mùa xuân https://www.zalora.vn/elizabeth-shop-vo..oi-trang-mua-xuan-v%C3%A0ng-388094.html
289.000₫
Vòng cổ thời trang mùa xuân https://www.zalora.vn/elizabeth-shop-vo..oi-trang-mua-xuan-v%C3%A0ng-388046.html
299.000₫
Vòng cổ thời trang mùa xuân https://www.zalora.vn/elizabeth-shop-vo..oi-trang-mua-xuan-v%C3%A0ng-388028.html
299.000₫
Vòng cổ thời trang mùa xuân https://www.zalora.vn/elizabeth-shop-vo..oi-trang-mua-xuan-v%C3%A0ng-388055.html
299.000₫
Vòng cổ thời trang mùa xuân https://www.zalora.vn/elizabeth-shop-vo..oi-trang-mua-xuan-v%C3%A0ng-388075.html
299.000₫
Vòng cổ thời trang mùa xuân https://www.zalora.vn/elizabeth-shop-vo..oi-trang-mua-xuan-v%C3%A0ng-388096.html
309.000₫
Vòng cổ thời trang mùa xuân https://www.zalora.vn/elizabeth-shop-vo..oi-trang-mua-xuan-v%C3%A0ng-388072.html
319.000₫
Vòng cổ thời trang mùa xuân https://www.zalora.vn/elizabeth-shop-vo..oi-trang-mua-xuan-v%C3%A0ng-388070.html
339.000₫
Vòng cổ thời trang mùa xuân https://www.zalora.vn/elizabeth-shop-vo..v%C3%A0ng-xanh-bi%E1%BB%83n-388081.html
349.000₫
Vòng cổ thời trang mùa xuân https://www.zalora.vn/elizabeth-shop-vo..oi-trang-mua-xuan-v%C3%A0ng-388084.html
349.000₫
Vòng cổ thời trang mùa xuân https://www.zalora.vn/elizabeth-shop-vo..hoi-trang-mua-xuan-n%C3%A2u-388069.html
369.000₫
Vòng cổ thời trang mùa xuân https://www.zalora.vn/elizabeth-shop-vo..%E1%BA%AFng-%C4%91%E1%BB%8F-387932.html
379.000₫
Vòng cổ thời trang mùa xuân https://www.zalora.vn/elizabeth-shop-vo..hoi-trang-mua-xuan-%C4%91en-387933.html
379.000₫
Vòng cổ thời trang mùa xuân https://www.zalora.vn/elizabeth-shop-vo..3%A0ng-xanh-d%C6%B0%C6%A1ng-388071.html
379.000₫
Vòng cổ thời trang mùa xuân https://www.zalora.vn/elizabeth-shop-vo..xuan-v%C3%A0ng-%C3%A1nh-kim-391971.html
399.000₫
Vòng cổ thời trang mùa xuân https://www.zalora.vn/elizabeth-shop-vo..rang-mua-xuan-tr%E1%BA%AFng-388017.html
499.000₫
Vòng cổ thời trang mùa xuân https://www.zalora.vn/elizabeth-shop-vo..oi-trang-mua-xuan-v%C3%A0ng-388012.html
499.000₫
Vòng cổ thời trang mùa xuân https://www.zalora.vn/elizabeth-shop-vo..oi-trang-mua-xuan-v%C3%A0ng-388101.html
499.000₫
Vòng cổ thời trang mùa xuân https://www.zalora.vn/elizabeth-shop-vo..oi-trang-mua-xuan-v%C3%A0ng-388103.html
549.000₫
Vòng cổ thời trang mùa xuân https://www.zalora.vn/elizabeth-shop-vo..oi-trang-mua-xuan-v%C3%A0ng-388027.html
599.000₫
Vòng cổ thời trang mùa xuân https://www.zalora.vn/elizabeth-shop-vo..oi-trang-mua-xuan-v%C3%A0ng-388546.html
649.000₫
Vòng cổ thời trang mùa xuân https://www.zalora.vn/elizabeth-shop-vo..oi-trang-mua-xuan-v%C3%A0ng-388014.html
699.000₫

Mô tả sản phẩm

SKU (simple) EL632AC66BWNVN
Màu sắc Đen
Hướng dẫn sử dụng Tránh tiếp xúc trực tiếp với chất tẩy mạnh
Xuất xứ Việt Nam
Sản phẩm không giảm giá Sản phẩm này không được áp dụng với voucher hoặc các khuyến mại khác.
  • Vòng cổ thời trang mùa xuân
  • Vòng cổ thời trang mùa xuân
  • Vòng cổ thời trang mùa xuân
  • Vòng cổ thời trang mùa xuân
  • Vòng cổ thời trang mùa xuân
  • Vòng cổ thời trang mùa xuân
  • Vòng cổ thời trang mùa xuân
  • Vòng cổ thời trang mùa xuân
  • Vòng cổ thời trang mùa xuân
  • Vòng cổ thời trang mùa xuân

Bình luận

Xin chờ giây lát