Vòng Cổ Thời Trang

SKU (simple) EL632AC75LWQVN Màu sắc Bạc Hướng dẫn sử dụng Tránh tiếp xúc trực tiếp với chất tẩy mạnh Xuất xứ Việt Nam

Chi tiết

- Bấm nút "Send to messager" để được hỗ trợ trực tiếp qua messenger:

Nơi bán
Tên sản phẩm
So sánh giá
zalora.vn

Công ty TNHH Một Thành Viên Giờ Giải Lao

Website: zalora.vn
Địa chỉ: Xem bản đồ nơi bán

Vòng Cổ Thời Trang
149.000₫ - 1.399.000₫
Vòng Cổ Thời Trang https://www.zalora.vn/elizabeth-shop-vong-co-thoi-trang-b%E1%BA%A1c-522731.html
149.000₫
Vòng Cổ Thời Trang https://www.zalora.vn/elizabeth-shop-vo..rang-nhi%E1%BB%81u-m%C3%A0u-569235.html
189.000₫
Vòng Cổ Thời Trang https://www.zalora.vn/elizabeth-shop-vong-co-thoi-trang-b%E1%BA%A1c-449982.html
199.000₫
Vòng Cổ Thời Trang https://www.zalora.vn/elizabeth-shop-vong-co-thoi-trang-b%E1%BA%A1c-522698.html
199.000₫
Vòng Cổ Thời Trang https://www.zalora.vn/elizabeth-shop-vo..-trang-xanh-d%C6%B0%C6%A1ng-447502.html
209.000₫
Vòng Cổ Thời Trang https://www.zalora.vn/elizabeth-shop-vo..-thoi-trang-%C4%91%E1%BB%8F-440925.html
209.000₫
Vòng Cổ Thời Trang https://www.zalora.vn/elizabeth-shop-vong-co-thoi-trang-%C4%91en-441043.html
219.000₫
Vòng Cổ Thời Trang https://www.zalora.vn/elizabeth-shop-vo..rang-v%C3%A0ng-%C3%A1nh-kim-441022.html
219.000₫
Vòng Cổ Thời Trang https://www.zalora.vn/elizabeth-shop-vong-co-thoi-trang-v%C3%A0ng-440891.html
219.000₫
Vòng Cổ Thời Trang https://www.zalora.vn/elizabeth-shop-vong-co-thoi-trang-b%E1%BA%A1c-441609.html
219.000₫
Vòng Cổ Thời Trang https://www.zalora.vn/elizabeth-shop-vo..rang-nhi%E1%BB%81u-m%C3%A0u-456084.html
229.000₫
Vòng Cổ Thời Trang https://www.zalora.vn/madam-dzi-vong-co-thoi-trang-x%C3%A1m-559892.html
229.000₫
Vòng Cổ Thời Trang https://www.zalora.vn/elizabeth-shop-vong-co-thoi-trang-b%E1%BA%A1c-447427.html
229.000₫
Vòng Cổ Thời Trang https://www.zalora.vn/elizabeth-shop-vong-co-thoi-trang-n%C3%A2u-441524.html
239.000₫
Vòng Cổ Thời Trang https://www.zalora.vn/elizabeth-shop-vong-co-thoi-trang-v%C3%A0ng-453718.html
239.000₫
Vòng Cổ Thời Trang https://www.zalora.vn/elizabeth-shop-vong-co-thoi-trang-v%C3%A0ng-447680.html
239.000₫
Vòng Cổ Thời Trang https://www.zalora.vn/elizabeth-shop-vo..rang-nhi%E1%BB%81u-m%C3%A0u-447679.html
249.000₫
Vòng Cổ Thời Trang https://www.zalora.vn/elizabeth-shop-vo..rang-nhi%E1%BB%81u-m%C3%A0u-441451.html
249.000₫
Vòng cổ thời trang https://www.zalora.vn/elizabeth-shop-vo..rang-v%C3%A0ng-%C3%A1nh-kim-376565.html
259.000₫
Vòng Cổ Thời Trang https://www.zalora.vn/elizabeth-shop-vo..3%A0ng-xanh-d%C6%B0%C6%A1ng-453715.html
259.000₫
Vòng Cổ Thời Trang https://www.zalora.vn/elizabeth-shop-vo..rang-v%C3%A0ng-%C3%A1nh-kim-441510.html
259.000₫
Vòng Cổ Thời Trang https://www.zalora.vn/elizabeth-shop-vo..rang-v%C3%A0ng-%C3%A1nh-kim-441079.html
259.000₫
Vòng Cổ Thời Trang https://www.zalora.vn/elizabeth-shop-vo..rang-nhi%E1%BB%81u-m%C3%A0u-569226.html
269.000₫
Vòng Cổ Thời Trang https://www.zalora.vn/elizabeth-shop-vo..oi-trang-%C4%91en-v%C3%A0ng-440905.html
269.000₫
Vòng Cổ Thời Trang https://www.zalora.vn/elizabeth-shop-vo..rang-nhi%E1%BB%81u-m%C3%A0u-440895.html
269.000₫
Vòng Cổ Thời Trang https://www.zalora.vn/elizabeth-shop-vo..-trang-xanh-d%C6%B0%C6%A1ng-440943.html
269.000₫
Vòng Cổ Thời Trang https://www.zalora.vn/elizabeth-shop-vong-co-thoi-trang-b%E1%BA%A1c-439866.html
269.000₫
Vòng Cổ Thời Trang https://www.zalora.vn/elizabeth-shop-vo..-thoi-trang-%C4%91%E1%BB%8F-440919.html
269.000₫
Vòng Cổ Thời Trang https://www.zalora.vn/elizabeth-shop-vong-co-thoi-trang-b%E1%BA%A1c-447565.html
269.000₫
Vòng Cổ Thời Trang https://www.zalora.vn/elizabeth-shop-vo..91en-v%C3%A0ng-%C3%A1nh-kim-441062.html
269.000₫
Vòng Cổ Thời Trang https://www.zalora.vn/elizabeth-shop-vo..-trang-xanh-d%C6%B0%C6%A1ng-440929.html
279.000₫
Vòng Cổ Thời Trang https://www.zalora.vn/elizabeth-shop-vo..oi-trang-v%C3%A0ng-t%C3%ADm-447683.html
279.000₫
Vòng Cổ Thời Trang https://www.zalora.vn/elizabeth-shop-vong-co-thoi-trang-%C4%91en-447686.html
279.000₫
Vòng Cổ Thời Trang https://www.zalora.vn/elizabeth-shop-vong-co-thoi-trang-v%C3%A0ng-447580.html
289.000₫
Vòng Cổ Thời Trang https://www.zalora.vn/elizabeth-shop-vo..rang-v%C3%A0ng-%C3%A1nh-kim-441367.html
289.000₫
Vòng Cổ Thời Trang https://www.zalora.vn/elizabeth-shop-vo..rang-nhi%E1%BB%81u-m%C3%A0u-440908.html
289.000₫
Vòng Cổ Thời Trang https://www.zalora.vn/elizabeth-shop-vo..rang-nhi%E1%BB%81u-m%C3%A0u-440910.html
289.000₫
Vòng Cổ Thời Trang https://www.zalora.vn/elizabeth-shop-vo..-trang-xanh-d%C6%B0%C6%A1ng-447562.html
289.000₫
Vòng Cổ Thời Trang https://www.zalora.vn/elizabeth-shop-vong-co-thoi-trang-v%C3%A0ng-440952.html
299.000₫
Vòng Cổ Thời Trang https://www.zalora.vn/elizabeth-shop-vong-co-thoi-trang-b%E1%BA%A1c-439869.html
299.000₫
Vòng Cổ Thời Trang https://www.zalora.vn/elizabeth-shop-vo..d%C6%B0%C6%A1ng-b%E1%BA%A1c-475464.html
299.000₫
Vòng Cổ Thời Trang https://www.zalora.vn/elizabeth-shop-vong-co-thoi-trang-b%E1%BA%A1c-447682.html
299.000₫
Vòng Cổ Thời Trang https://www.zalora.vn/elizabeth-shop-vo..rang-nhi%E1%BB%81u-m%C3%A0u-440886.html
299.000₫
Vòng Cổ Thời Trang https://www.zalora.vn/elizabeth-shop-vo..rang-nhi%E1%BB%81u-m%C3%A0u-440883.html
299.000₫
Vòng Cổ Thời Trang https://www.zalora.vn/elizabeth-shop-vo..rang-v%C3%A0ng-%C3%A1nh-kim-441075.html
299.000₫
Vòng Cổ Thời Trang https://www.zalora.vn/elizabeth-shop-vo..%A0u-v%C3%A0ng-%C3%A1nh-kim-439922.html
299.000₫
Vòng Cổ Thời Trang https://www.zalora.vn/elizabeth-shop-vong-co-thoi-trang-xanh-l%C3%A1-447546.html
299.000₫
Vòng Cổ Thời Trang https://www.zalora.vn/elizabeth-shop-vong-co-thoi-trang-b%E1%BA%A1c-440870.html
299.000₫
Vòng Cổ Thời Trang https://www.zalora.vn/elizabeth-shop-vo..rang-v%C3%A0ng-%C3%A1nh-kim-522741.html
299.000₫
Vòng Cổ Thời Trang https://www.zalora.vn/elizabeth-shop-vong-co-thoi-trang-b%E1%BA%A1c-441024.html
309.000₫
Vòng Cổ Thời Trang https://www.zalora.vn/elizabeth-shop-vo..rang-v%C3%A0ng-%C3%A1nh-kim-440697.html
319.000₫
Vòng Cổ Thời Trang https://www.zalora.vn/elizabeth-shop-vo..%A0u-v%C3%A0ng-%C3%A1nh-kim-439931.html
319.000₫
Vòng Cổ Thời Trang https://www.zalora.vn/elizabeth-shop-vo..%C4%91%E1%BB%8F-b%E1%BA%A1c-449979.html
349.000₫
Vòng Cổ Thời Trang https://www.zalora.vn/elizabeth-shop-vo..rang-nhi%E1%BB%81u-m%C3%A0u-569223.html
349.000₫
Vòng Cổ Thời Trang https://www.zalora.vn/elizabeth-shop-vo..rang-nhi%E1%BB%81u-m%C3%A0u-436571.html
379.000₫
Vòng Cổ Thời Trang https://www.zalora.vn/elizabeth-shop-vo..rang-nhi%E1%BB%81u-m%C3%A0u-569238.html
379.000₫
Vòng Cổ Thời Trang https://www.zalora.vn/elizabeth-shop-vo..rang-v%C3%A0ng-%C3%A1nh-kim-522629.html
399.000₫
Vòng Cổ Thời Trang https://www.zalora.vn/elizabeth-shop-vo..rang-nhi%E1%BB%81u-m%C3%A0u-436565.html
399.000₫
Vòng Cổ Thời Trang https://www.zalora.vn/elizabeth-shop-vo..%A1m-v%C3%A0ng-%C3%A1nh-kim-525851.html
399.000₫
Vòng Cổ Thời Trang https://www.zalora.vn/elizabeth-shop-vo..rang-nhi%E1%BB%81u-m%C3%A0u-447547.html
399.000₫
Vòng Cổ Thời Trang https://www.zalora.vn/elizabeth-shop-vo..rang-nhi%E1%BB%81u-m%C3%A0u-456080.html
399.000₫
Vòng Cổ Thời Trang https://www.zalora.vn/elizabeth-shop-vong-co-thoi-trang-b%E1%BA%A1c-481769.html
419.000₫
Vòng Cổ Thời Trang https://www.zalora.vn/elizabeth-shop-vo..rang-nhi%E1%BB%81u-m%C3%A0u-441550.html
449.000₫
Vòng Cổ Thời Trang https://www.zalora.vn/elizabeth-shop-vo..rang-v%C3%A0ng-%C3%A1nh-kim-441009.html
449.000₫
Vòng Cổ Thời Trang https://www.zalora.vn/elizabeth-shop-vo..-thoi-trang-%C4%91%E1%BB%8F-447449.html
499.000₫
Vòng Cổ Thời Trang https://www.zalora.vn/elizabeth-shop-vo..rang-nhi%E1%BB%81u-m%C3%A0u-456082.html
499.000₫
Vòng Cổ Thời Trang https://www.zalora.vn/elizabeth-shop-vo..-thoi-trang-%C4%91%E1%BB%8F-447453.html
499.000₫
Vòng Cổ Thời Trang https://www.zalora.vn/elizabeth-shop-vo..d%C6%B0%C6%A1ng-b%E1%BA%A1c-440036.html
599.000₫
Vòng Cổ Thời Trang https://www.zalora.vn/elizabeth-shop-vo..-trang-xanh-d%C6%B0%C6%A1ng-447551.html
599.000₫
Vòng Cổ Thời Trang https://www.zalora.vn/elizabeth-shop-vo..-thoi-trang-%C4%91%E1%BB%8F-447893.html
599.000₫
Vòng Cổ Thời Trang https://www.zalora.vn/elizabeth-shop-vo..d%C6%B0%C6%A1ng-b%E1%BA%A1c-441049.html
619.000₫
Vòng Cổ Thời Trang https://www.zalora.vn/elizabeth-shop-vong-co-thoi-trang-b%E1%BA%A1c-475460.html
619.000₫
Vòng Cổ Thời Trang https://www.zalora.vn/elizabeth-shop-vong-co-thoi-trang-cam-447896.html
699.000₫
Vòng Cổ Thời Trang https://www.zalora.vn/elizabeth-shop-vong-co-thoi-trang-b%E1%BA%A1c-447424.html
699.000₫
Vòng Cổ Thời Trang https://www.zalora.vn/elizabeth-shop-vong-co-thoi-trang-v%C3%A0ng-447425.html
699.000₫
Vòng Cổ Thời Trang https://www.zalora.vn/elizabeth-shop-vo..A1ng-nhi%E1%BB%81u-m%C3%A0u-439990.html
699.000₫
Vòng Cổ Thời Trang https://www.zalora.vn/adorne-vong-co-thoi-trang-v%C3%A0ng-686100.html
799.000₫
Vòng Cổ Thời Trang https://www.zalora.vn/elizabeth-shop-vo..rang-nhi%E1%BB%81u-m%C3%A0u-443434.html
799.000₫
Vòng Cổ Thời Trang https://www.zalora.vn/adorne-vong-co-thoi-trang-b%E1%BA%A1c-686101.html
799.000₫
Vòng Cổ Thời Trang https://www.zalora.vn/elizabeth-shop-vong-co-thoi-trang-v%C3%A0ng-440882.html
799.000₫
Vòng Cổ Thời Trang https://www.zalora.vn/elizabeth-shop-vo..-thoi-trang-%C4%91%E1%BB%8F-447894.html
1.299.000₫
Vòng Cổ Thời Trang https://www.zalora.vn/elizabeth-shop-vo..rang-nhi%E1%BB%81u-m%C3%A0u-436594.html
1.399.000₫

Mô tả sản phẩm

SKU (simple) EL632AC75LWQVN
Màu sắc Bạc
Hướng dẫn sử dụng Tránh tiếp xúc trực tiếp với chất tẩy mạnh
Xuất xứ Việt Nam
  • Vòng Cổ Thời Trang
  • Vòng Cổ Thời Trang
  • Vòng Cổ Thời Trang
  • Vòng Cổ Thời Trang
  • Vòng Cổ Thời Trang
  • Vòng Cổ Thời Trang
  • Vòng Cổ Thời Trang
  • Vòng Cổ Thời Trang
  • Vòng Cổ Thời Trang
  • Vòng Cổ Thời Trang

Bình luận

Xin chờ giây lát