VH8088K , Tủ đông Sanaky VH-8088K

Thương hiệu: Sanaky

- H ã n g s ả n x u ấ t S a n a k y - T ủ đ ô n g 1 n g ă n đ ô n g - D à n l ạ n h b ằ n g đ ồ n g - 1 8 8 3 x 8 2 3 x 8 8 0 m m - G a s R 1 3 4 a - C ô n g s u ấ t t i ê u t h ụ ( W / h ) 2 0 0 0 W

Chi tiết

- Bấm nút "Send to messager" để được hỗ trợ trực tiếp qua messenger:

Nơi bán
Tên sản phẩm
So sánh giá
digicity.vn

digicity.vn

Website: digicity.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

VH8088K , Tủ đông Sanaky VH-8088K
15.190.000₫ - 15.390.000₫
VH8088K , Tủ đông Sanaky VH-8088K digicity.vn/dien-lanh/vh8088k-tu-dong-sanaky-vh-8088k.html
15.190.000₫
VH8088K , Tủ đông Sanaky VH-8088K digicity.vn/tu-dong/vh8088k-tu-dong-sanaky-vh-8088k.html
15.390.000₫

Mô tả sản phẩm

- H ã n g s ả n x u ấ t S a n a k y - T ủ đ ô n g 1 n g ă n đ ô n g - D à n l ạ n h b ằ n g đ ồ n g - 1 8 8 3 x 8 2 3 x 8 8 0 m m - G a s R 1 3 4 a - C ô n g s u ấ t t i ê u t h ụ ( W / h ) 2 0 0 0 W

  • VH8088K , Tủ đông Sanaky VH-8088K
  • VH8088K , Tủ đông Sanaky VH-8088K

Bình luận

Xin chờ giây lát