VH1800HY , Tủ mát Sanaky VH1800HY

Thương hiệu: Sanaky

M a n u f a c t u r e r ( H ã n g s ả n x u ấ t ) : S A N A K Y / E l e c t r i c a l ( N g u ồ n đ i ệ n ) : 2 2 0 - 2 4 0 V / 5 0 H z / C a p a c i t y ( D u n g t í c h ) : - / D o o r ( S ố c á n h ) : 0 / P o w e r C o n s u m p t i o n ( C ô n g s u ấ t t i ê u t h ụ ) : - / X u ấ t x ứ : - /

Chi tiết

- Bấm nút "Send to messager" để được hỗ trợ trực tiếp qua messenger:

Nơi bán
Tên sản phẩm
So sánh giá
digicity.vn

digicity.vn

Website: digicity.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

VH1800HY , Tủ mát Sanaky VH1800HY
32.790.000₫

Mô tả sản phẩm

M a n u f a c t u r e r ( H ã n g s ả n x u ấ t ) : S A N A K Y / E l e c t r i c a l ( N g u ồ n đ i ệ n ) : 2 2 0 - 2 4 0 V / 5 0 H z / C a p a c i t y ( D u n g t í c h ) : - / D o o r ( S ố c á n h ) : 0 / P o w e r C o n s u m p t i o n ( C ô n g s u ấ t t i ê u t h ụ ) : - / X u ấ t x ứ : - /

  • VH1800HY , Tủ mát Sanaky VH1800HY
  • VH1800HY , Tủ mát Sanaky VH1800HY

Bình luận

Xin chờ giây lát