Túi xách đeo vai nữ thời trang sang trong

Giới thiệu sản phẩm Túi xách đeo vai nữ thời trang sang trong Thời trang luôn là một niềm đam mê bất tân không thể cưỡng lại của tất cả mọi cô gái, vì con gái vốn dĩ rất thích làm đẹp ” không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp mà thôi” cho nên dù là một cô gái bảo thủ, khó tính, hoặc cắm đầu vào công việc nhưng chỉ cần được tặng một chiếc túi xách nữ xinh xắn sẽ làm cho...

Chi tiết

- Bấm nút "Send to messager" để được hỗ trợ trực tiếp qua messenger:

Nơi bán
Tên sản phẩm
So sánh giá
lazada.vn

Công ty TNHH Một Thành Viên Giờ Giải Lao

Website: lazada.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Túi xách đeo vai nữ thời trang sang trong
196.000₫ - 480.000₫
Túi xách đeo vai nữ thời trang sang trong ho.lazada.vn/SHdPoh?sku=EV589FAAA1VRPVV..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
196.000₫
Túi xách đeo vai nữ thời trang sang trong ho.lazada.vn/SHdPoh?sku=EV589FAAA1VRPQV..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
196.000₫
Túi xách đeo vai nữ thời trang sang trong ho.lazada.vn/SHdPoh?sku=EV589FAAA1VRJ9V..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
210.000₫
Túi xách đeo vai nữ thời trang sang trong ho.lazada.vn/SHdPoh?sku=EV589FAAA1VRKJV..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
210.000₫
Túi xách đeo vai nữ thời trang sang trong ho.lazada.vn/SH3xi9?url=http%3A%2F%2Fww..26transaction_id%3D%7Btransaction_id%7D
236.550₫
Túi xách đeo vai nữ thời trang sang trong ho.lazada.vn/SH3xi9?url=http%3A%2F%2Fww..26transaction_id%3D%7Btransaction_id%7D
255.550₫
Túi xách đeo vai nữ thời trang sang trong ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
260.000₫
Túi xách đeo vai nữ thời trang sang trong ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
260.000₫
Túi xách đeo vai nữ thời trang sang trong ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
260.000₫
Túi xách đeo vai nữ thời trang sang trong ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
260.000₫
Túi xách đeo vai nữ thời trang sang trong ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
260.000₫
Túi xách đeo vai nữ thời trang sang trong ho.lazada.vn/SHdPoh?sku=EV589FAAA1VRLYV..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
266.000₫
Túi xách đeo vai nữ thời trang sang trong ho.lazada.vn/SHdPoh?sku=EV589FAAA1VRMBV..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
266.000₫
Túi xách đeo vai nữ thời trang sang trong ho.lazada.vn/SHdPoh?sku=EV589FAAA1VRM0V..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
266.000₫
Túi xách đeo vai nữ thời trang sang trong ho.lazada.vn/SHdPoh?sku=EV589FAAA1VRM9V..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
266.000₫
Túi xách đeo vai nữ thời trang sang trong ho.lazada.vn/SHdPoh?sku=EV589FAAA1VRLOV..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
266.000₫
Túi xách đeo vai nữ thời trang sang trong ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
269.000₫
Túi xách đeo vai nữ thời trang sang trong ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
280.000₫
Túi xách đeo vai nữ thời trang sang trong ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
280.000₫
Túi xách đeo vai nữ thời trang sang trong ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
280.000₫
Túi xách đeo vai nữ thời trang sang trong ho.lazada.vn/SH3xi9?url=http%3A%2F%2Fww..26transaction_id%3D%7Btransaction_id%7D
284.050₫
Túi xách đeo vai nữ thời trang sang trong ho.lazada.vn/SH3xi9?url=http%3A%2F%2Fww..26transaction_id%3D%7Btransaction_id%7D
284.050₫
Túi xách đeo vai nữ thời trang sang trong ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
300.000₫
Túi xách đeo vai nữ thời trang sang trong ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
300.000₫
Túi xách đeo vai nữ thời trang sang trong ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
300.000₫
Túi xách đeo vai nữ thời trang sang trong ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
300.000₫
Túi xách đeo vai nữ thời trang sang trong ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
300.000₫
Túi xách đeo vai nữ thời trang sang trong ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
300.000₫
Túi xách đeo vai nữ thời trang sang trong ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
300.000₫
Túi xách đeo vai nữ thời trang sang trong ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
300.000₫
Túi xách đeo vai nữ thời trang sang trong ho.lazada.vn/SH3xi9?url=http%3A%2F%2Fww..26transaction_id%3D%7Btransaction_id%7D
300.000₫
Túi xách đeo vai nữ thời trang sang trong ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
300.000₫
Túi xách đeo vai nữ thời trang sang trong ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
300.000₫
Túi xách đeo vai nữ thời trang sang trong ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
300.000₫
Túi xách đeo vai nữ thời trang sang trong ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
300.000₫
Túi xách đeo vai nữ thời trang sang trong ho.lazada.vn/SH3xi9?url=http%3A%2F%2Fww..26transaction_id%3D%7Btransaction_id%7D
360.050₫
Túi xách đeo vai nữ thời trang sang trong ho.lazada.vn/SH3xi9?url=http%3A%2F%2Fww..26transaction_id%3D%7Btransaction_id%7D
360.050₫
Túi xách đeo vai nữ thời trang sang trong ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
379.000₫
Túi xách đeo vai nữ thời trang sang trong ho.lazada.vn/SH3xi9?url=http%3A%2F%2Fww..26transaction_id%3D%7Btransaction_id%7D
379.000₫
Túi xách đeo vai nữ thời trang sang trong ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
380.000₫
Túi xách đeo vai nữ thời trang sang trong ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
380.000₫
Túi xách đeo vai nữ thời trang sang trong ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
380.000₫
Túi xách đeo vai nữ thời trang sang trong ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
380.000₫
Túi xách đeo vai nữ thời trang sang trong ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
380.000₫
Túi xách đeo vai nữ thời trang sang trong ho.lazada.vn/SH3xi9?url=http%3A%2F%2Fww..26transaction_id%3D%7Btransaction_id%7D
380.000₫
Túi xách đeo vai nữ thời trang sang trong ho.lazada.vn/SH3xi9?url=http%3A%2F%2Fww..26transaction_id%3D%7Btransaction_id%7D
380.000₫
Túi xách đeo vai nữ thời trang sang trong ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
380.000₫
Túi xách đeo vai nữ thời trang sang trong ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
380.000₫
Túi xách đeo vai nữ thời trang sang trong ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
380.000₫
Túi xách đeo vai nữ thời trang sang trong ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
380.000₫
Túi xách đeo vai nữ thời trang sang trong ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
380.000₫
Túi xách đeo vai nữ thời trang sang trong ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
417.050₫
Túi xách đeo vai nữ thời trang sang trong ho.lazada.vn/SH3xi9?url=http%3A%2F%2Fww..26transaction_id%3D%7Btransaction_id%7D
417.050₫
Túi xách đeo vai nữ thời trang sang trong ho.lazada.vn/SH3xi9?url=http%3A%2F%2Fww..26transaction_id%3D%7Btransaction_id%7D
417.050₫
Túi xách đeo vai nữ thời trang sang trong ho.lazada.vn/SH3xi9?url=http%3A%2F%2Fww..26transaction_id%3D%7Btransaction_id%7D
417.050₫
Túi xách đeo vai nữ thời trang sang trong ho.lazada.vn/SH3xi9?url=http%3A%2F%2Fww..26transaction_id%3D%7Btransaction_id%7D
417.050₫
Túi xách đeo vai nữ thời trang sang trong ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
440.000₫
Túi xách đeo vai nữ thời trang sang trong ho.lazada.vn/SH3xi9?url=http%3A%2F%2Fww..26transaction_id%3D%7Btransaction_id%7D
440.000₫
Túi xách đeo vai nữ thời trang sang trong ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
440.000₫
Túi xách đeo vai nữ thời trang sang trong ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
440.000₫
Túi xách đeo vai nữ thời trang sang trong ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
440.000₫
Túi xách đeo vai nữ thời trang sang trong ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
440.000₫
Túi xách đeo vai nữ thời trang sang trong ho.lazada.vn/SH3xi9?url=http%3A%2F%2Fww..26transaction_id%3D%7Btransaction_id%7D
440.000₫
Túi xách đeo vai nữ thời trang sang trong ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
440.000₫
Túi xách đeo vai nữ thời trang sang trong ho.lazada.vn/SH3xi9?url=http%3A%2F%2Fww..26transaction_id%3D%7Btransaction_id%7D
455.050₫
Túi xách đeo vai nữ thời trang sang trong ho.lazada.vn/SH3xi9?url=http%3A%2F%2Fww..26transaction_id%3D%7Btransaction_id%7D
455.050₫
Túi xách đeo vai nữ thời trang sang trong ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
480.000₫
Túi xách đeo vai nữ thời trang sang trong ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
480.000₫
zalora.vn

Công ty TNHH Một Thành Viên Giờ Giải Lao

Website: zalora.vn
Địa chỉ: Xem bản đồ nơi bán

Túi Xách Đeo Vai Nữ Thời Trang Sang Trong
337.271₫ - 648.806₫
Túi Xách Đeo Vai Nữ Thời Trang Sang Trong https://www.zalora.vn/evest-tui-xach-de..-sang-trong-%C4%91%E1%BB%8F-668486.html
337.271₫
Túi Xách Đeo Vai Nữ Thời Trang Sang Trong https://www.zalora.vn/evest-tui-xach-de..-trang-sang-trong-v%C3%A0ng-668420.html
403.904₫
Túi Xách Đeo Vai Nữ Thời Trang Sang Trong https://www.zalora.vn/evest-tui-xach-de..ang-sang-trong-h%E1%BB%93ng-668427.html
403.904₫
Túi Xách Đeo Vai Nữ Thời Trang Sang Trong https://www.zalora.vn/evest-tui-xach-de..i-trang-sang-trong-t%C3%ADm-668426.html
403.904₫
Túi Xách Đeo Vai Nữ Thời Trang Sang Trong https://www.zalora.vn/evest-tui-xach-de..ang-trong-xanh-bi%E1%BB%83n-668440.html
404.996₫
Túi Xách Đeo Vai Nữ Thời Trang Sang Trong https://www.zalora.vn/evest-tui-xach-de..i-trang-sang-trong-n%C3%A2u-668443.html
404.996₫
Túi Xách Đeo Vai Nữ Thời Trang Sang Trong https://www.zalora.vn/evest-tui-xach-de..ang-sang-trong-h%E1%BB%93ng-668367.html
461.507₫
Túi Xách Đeo Vai Nữ Thời Trang Sang Trong https://www.zalora.vn/evest-tui-xach-de..-sang-trong-%C4%91%E1%BB%8F-668395.html
461.507₫
Túi Xách Đeo Vai Nữ Thời Trang Sang Trong https://www.zalora.vn/evest-tui-xach-de..i-trang-sang-trong-n%C3%A2u-668473.html
513.356₫
Túi Xách Đeo Vai Nữ Thời Trang Sang Trong https://www.zalora.vn/evest-tui-xach-de..-sang-trong-%C4%91%E1%BB%8F-668476.html
513.356₫
Túi Xách Đeo Vai Nữ Thời Trang Sang Trong https://www.zalora.vn/evest-tui-xach-de..i-trang-sang-trong-%C4%91en-668480.html
513.356₫
Túi Xách Đeo Vai Nữ Thời Trang Sang Trong https://www.zalora.vn/evest-tui-xach-de..i-trang-sang-trong-n%C3%A2u-668477.html
513.356₫
Túi Xách Đeo Vai Nữ Thời Trang Sang Trong https://www.zalora.vn/evest-tui-xach-de..i-trang-sang-trong-t%C3%ADm-668408.html
569.069₫
Túi Xách Đeo Vai Nữ Thời Trang Sang Trong https://www.zalora.vn/evest-tui-xach-de..ang-sang-trong-xanh-l%C3%A1-668406.html
569.069₫
Túi Xách Đeo Vai Nữ Thời Trang Sang Trong https://www.zalora.vn/evest-tui-xach-de..-sang-trong-%C4%91%E1%BB%8F-668456.html
594.626₫
Túi Xách Đeo Vai Nữ Thời Trang Sang Trong https://www.zalora.vn/evest-tui-xach-de..u-thoi-trang-sang-trong-cam-668464.html
594.626₫
Túi Xách Đeo Vai Nữ Thời Trang Sang Trong https://www.zalora.vn/evest-tui-xach-de..i-trang-sang-trong-n%C3%A2u-668457.html
594.626₫
Túi Xách Đeo Vai Nữ Thời Trang Sang Trong https://www.zalora.vn/evest-tui-xach-de..i-trang-sang-trong-t%C3%ADm-668465.html
594.626₫
Túi Xách Đeo Vai Nữ Thời Trang Sang Trong https://www.zalora.vn/evest-tui-xach-de..-sang-trong-%C4%91%E1%BB%8F-668453.html
594.626₫
Túi Xách Đeo Vai Nữ Thời Trang Sang Trong https://www.zalora.vn/evest-tui-xach-de..-sang-trong-%C4%91%E1%BB%8F-668492.html
648.806₫
Túi Xách Đeo Vai Nữ Thời Trang Sang Trong https://www.zalora.vn/evest-tui-xach-de..i-trang-sang-trong-t%C3%ADm-668489.html
648.806₫

Mô tả sản phẩm

Giới thiệu sản phẩm Túi xách đeo vai nữ thời trang sang trong

Thời trang luôn là một niềm đam mê bất tân không thể cưỡng lại của tất cả mọi cô gái, vì con gái vốn dĩ rất thích làm đẹp ” không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp mà thôi” cho nên dù là một cô gái bảo thủ, khó tính, hoặc cắm đầu vào công việc nhưng chỉ cần được tặng một chiếc túi xách nữ xinh xắn sẽ làm cho các bạn đó xao lòng ngay. Hơn nữa không có bạn gái nào muốn người khác nói ăn mặc không hợp thời trang cả, nên những chiếc túi xách đẹp hợp thời trang luôn là tâm điểm thu hút chú ý của các bạn sành điệu Hãy để cho các nàng được tự do thỏa thích nhìn ngắm, lựa chọn những chiếc túi xách thời trang mà các nàng yêu thích. Là phụ nữ thì hẳn ai cũng thích làm đẹp, thích được xuất hiện với vẻ ngoài hoàn hảo. Các cô gái có thể dành hàng giờ để bàn luận về một chiếc túi xách thời trang mới ra mắt như về kiểu dáng, chất liệu để lựa chọn một chiếc túi xách phù hợp. Thời trang dường như là niềm đam mê bất tận của tất cả mọi cô gái. Vì con gái sinh ra là để làm đẹp cho dù bạn có là một cô gái bảo thủ, phong cách thời trang có đơn giản đến đâu thì cũng xiêu lòng với những chiếc túi xách xinh đẹp. Nhất là những chiếc túi bắt kịp theo xu hướng túi xách thời trang mới nhất sẽ làm cho các cô gái cảm giác mình không bị lỗi mốt. Những phụ nữ thường diện các trang phục, những phụ kiện luôn đổi mới mỗi ngày với nhiều sắc màu, nhiều kiểu dáng. Bởi khi diện những bộ cánh này sẽ cho họ một diện mạo vô cùng xinh xắn và rực rỡ. Đặc biệt, một chiếc túi xách phù hợp có thể làm tôn vẻ đẹp điệu đà hoặc nét cá tính, dịu dàng hay mạnh mẽ năng động của chính họ. Nhờ vẻ bề ngoài này, họ cảm thấy mình đẹp hơn, quyến rũ hơn. Từ đó, tăng sự tự tin của phụ nữ khi đi ra ngoài, giúp họ tỏa sáng ở bất cứ đâu.

  • Túi xách đeo vai nữ thời trang sang trong
  • Túi xách đeo vai nữ thời trang sang trong
  • Túi xách đeo vai nữ thời trang sang trong
  • Túi xách đeo vai nữ thời trang sang trong
  • Túi xách đeo vai nữ thời trang sang trong
  • Túi xách đeo vai nữ thời trang sang trong
  • Túi xách đeo vai nữ thời trang sang trong
  • Túi xách đeo vai nữ thời trang sang trong
  • Túi xách đeo vai nữ thời trang sang trong
  • Túi xách đeo vai nữ thời trang sang trong

Bình luận

Xin chờ giây lát