Tủ kem Alaska SD 500Y

Thương hiệu: Alaska

M o d e l T ủ K e m T S D - 5 0 0 Y N h i ệ t đ ộ - 1 8 ~ - 2 6 º C Đ i ệ n n ă n g t i ê u t h ụ 2 . 4 k W . h / 2 4 h D ò n g đ i ệ n 2 2 0 V / 5 0 H z K í c h t h ư ớ c ( D x R x C ) m m 1 0 0 0 x 6 4 9 x 8 5 0 T r ọ n g l ư ợ n g 6 0 k g G a s R 1 3 4 A C ô n g s u ấ t 1 8 8 W

Chi tiết

- Bấm nút "Send to messager" để được hỗ trợ trực tiếp qua messenger:

Nơi bán
Tên sản phẩm
So sánh giá
digicity.vn

digicity.vn

Website: digicity.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Tủ kem Alaska SD 500Y
9.980.000₫

Mô tả sản phẩm

M o d e l T ủ K e m T S D - 5 0 0 Y N h i ệ t đ ộ - 1 8 ~ - 2 6 º C Đ i ệ n n ă n g t i ê u t h ụ 2 . 4 k W . h / 2 4 h D ò n g đ i ệ n 2 2 0 V / 5 0 H z K í c h t h ư ớ c ( D x R x C ) m m 1 0 0 0 x 6 4 9 x 8 5 0 T r ọ n g l ư ợ n g 6 0 k g G a s R 1 3 4 A C ô n g s u ấ t 1 8 8 W

  • Tủ kem Alaska SD 500Y
  • Tủ kem Alaska SD 500Y

Bình luận

Xin chờ giây lát