Trang Tử Nam Hoa Kinh - Tập 2

"Trang Tử câu trên sông Bộc. Sở vương sai hai quan đại phu đem lễ vật mời ông ra làm quan. Trang Tử cầm cần câu không nhúc nhích cũng không thèm nhìn lại, nói: 'Tôi nghe vua Sở có con thần quy chết đã ba ngàn năm. Vua Sở quý nó và cất trên miếu đường. Con quy ấy, chịu chết để lưu lại cái xương của mình cho người ta quý trọng, hay lại chịu thà sống mà kéo lê cái đuôi mình trong bùn?'. Hai vị...

Chi tiết

- Bấm nút "Send to messager" để được hỗ trợ trực tiếp qua messenger:

Nơi bán
Tên sản phẩm
So sánh giá
lazada.vn

Công ty TNHH Một Thành Viên Giờ Giải Lao

Website: lazada.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Trang Tử Nam Hoa Kinh - Tập 2
39.000₫ - 52.000₫
fahasa.com

fahasa.com

Website: fahasa.com
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Trang Tử Nam Hoa Kinh - Tập 2
40.560₫
minhkhai.com.vn

minhkhai.com.vn

Website: minhkhai.com.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

TRANG TỬ NAM HOA KINH - TẬP 2
46.800₫
adayroi.com

adayroi.com

Website: adayroi.com
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Trang Tử Nam Hoa Kinh - Tập 2
52.000₫
hieusach.vn

hieusach.vn

Website: hieusach.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Trang Tử Nam Hoa Kinh (Tập 2)
52.000₫
nhasachkimdung.com

nhasachkimdung.com

Website: nhasachkimdung.com
Địa chỉ: Chưa cập nhật

TRANG TỬ NAM HOA KINH: TẬP 2
168.000₫

Mô tả sản phẩm

"Trang Tử câu trên sông Bộc. Sở vương sai hai quan đại phu đem lễ vật mời ông ra làm quan. Trang Tử cầm cần câu không nhúc nhích cũng không thèm nhìn lại, nói: 'Tôi nghe vua Sở có con thần quy chết đã ba ngàn năm. Vua Sở quý nó và cất trên miếu đường. Con quy ấy, chịu chết để lưu lại cái xương của mình cho người ta quý trọng, hay lại chịu thà sống mà kéo lê cái đuôi mình trong bùn?'. Hai vị đại phu nói:'Thà sống mà kéo lê cái đuôi trong bùn còn hơn.' Trang Tử nói: 'Thôi, về đi. Ta đây cũng chịu kéo lê cái đuôi của mình trong bùn...'"

Thu Thủy - Nam Hoa Kinh

"Trang Tử gần chết. Đệ tử muốn hậu táng. Trang Tử nói: Ta có trời đất làm quan quách, nhật nguyệt làm ngọc bích, tinh tú làm ngọc châu, vạn vật làm lễ tống. Đám táng của ta như vậy không đủ sao, mà còn thêm chi vô nữa?'

Đệ tử nói: 'Chúng con sợ diều quạ ăn xác thầy!'

Trang Tử nói: Trên thì diều quạ ăn, dưới thì dòi kiến ăn. Cướp đây mà cho đó, sao lại thiên lệch thế!'"

Liệt Ngự Khấu - Nam Hoa Kinh

Trang Tử Nam Hoa Kinh nghiên cứu về triết học của Trang Tử, trình bày học thuyết và nêu những điểm chủ chốt cấu thành nên triết học Trang Tử.

  • Trang Tử Nam Hoa Kinh - Tập 2
  • Trang Tử Nam Hoa Kinh - Tập 2
  • Trang Tử Nam Hoa Kinh - Tập 2
  • Trang Tử Nam Hoa Kinh - Tập 2
  • Trang Tử Nam Hoa Kinh - Tập 2
  • Trang Tử Nam Hoa Kinh - Tập 2
  • Trang Tử Nam Hoa Kinh - Tập 2
  • Trang Tử Nam Hoa Kinh - Tập 2
  • Trang Tử Nam Hoa Kinh - Tập 2
  • Trang Tử Nam Hoa Kinh - Tập 2

Bình luận

Xin chờ giây lát