Tivi OLED LG 4K 65 inch 65E8PTA

Thương hiệu: LG

L o ạ i t i v i : S m a r t T i v i O L E D , 6 5 i n c h Đ ộ p h â n g i ả i : U l t r a H D 4 K H ệ đ i ề u h à n h : W e b O S Ứ n g d ụ n g s ẵ n c ó : T r ì n h d u y ệ t w e b , Y o u T u b e , N e t f l i x , Z i n g T V , V n E x p r e s s , F i l m + Ứ n g d ụ n g c ó t h ể t ả i t h ê m : F P T P l a y , C l i p . v n , T h e K a r a o k e C h a n e l R e m o t e t h ô n g m i n h :...

Chi tiết

- Bấm nút "Send to messager" để được hỗ trợ trực tiếp qua messenger:

Nơi bán
Tên sản phẩm
So sánh giá
digicity.vn

digicity.vn

Website: digicity.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Tivi OLED LG 4K 65 inch 65E8PTA
77.900.000₫ - 85.900.000₫
Tivi OLED LG 4K 65 inch 65E8PTA digicity.vn/dien-tu/tivi-oled-lg-4k-65-inch-65e8pta.html
77.900.000₫
Tivi OLED LG 4K 65 inch 65E8PTA digicity.vn/tivi/tivi-oled-lg-4k-65-inch-65e8pta.html
85.900.000₫

Mô tả sản phẩm

L o ạ i t i v i : S m a r t T i v i O L E D , 6 5 i n c h Đ ộ p h â n g i ả i : U l t r a H D 4 K H ệ đ i ề u h à n h : W e b O S Ứ n g d ụ n g s ẵ n c ó : T r ì n h d u y ệ t w e b , Y o u T u b e , N e t f l i x , Z i n g T V , V n E x p r e s s , F i l m + Ứ n g d ụ n g c ó t h ể t ả i t h ê m : F P T P l a y , C l i p . v n , T h e K a r a o k e C h a n e l R e m o t e t h ô n g m i n h : C ó M a g i c R e m o t e ( đ i k è m T V ) Đ i ề u k h i ể n T V b ằ n g đ i ệ n t h o ạ i : B ằ n g ứ n g d ụ n g L G T V P l u s K ế t n ố i i n t e r n e t : C ổ n g L A N , W i f i C ổ n g H D M I : 4 c ổ n g C ổ n g U S B : 3 c ổ n g N ă m r a m ắ t : 2 0 1 8

  • Tivi OLED LG 4K 65 inch 65E8PTA
  • Tivi OLED LG 4K 65 inch 65E8PTA

Bình luận

Xin chờ giây lát