tivi LG 77W8PTA OLED TV 77"

Thương hiệu: LG

- T ố i g i ả n . H o à n h ả o . - M à u đ e n h o à n h ả o . Đ ộ t ư ơ n g p h ả n v ô h ạ n . - C h í p x ử l ý t i ê n t i ế n n h ấ t α 9 - C i n e m a H D R t r u y ề n t ả i t r ọ n v ẹ n ý t ư ở n g đ ạ o d i ễ n - D o l b y A t m o s ® T r ả i n g h i ệ m â m t h a n h đ i ệ n ả n h t ạ i g i a - H ò a q u y ệ n v ớ i k h ô n g g i a n s ố n g c ủ a b ạ n

Chi tiết

- Bấm nút "Send to messager" để được hỗ trợ trực tiếp qua messenger:

Nơi bán
Tên sản phẩm
So sánh giá
digicity.vn

digicity.vn

Website: digicity.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

tivi LG 77W8PTA OLED TV 77"
555.900.000₫

Mô tả sản phẩm

- T ố i g i ả n . H o à n h ả o . - M à u đ e n h o à n h ả o . Đ ộ t ư ơ n g p h ả n v ô h ạ n . - C h í p x ử l ý t i ê n t i ế n n h ấ t α 9 - C i n e m a H D R t r u y ề n t ả i t r ọ n v ẹ n ý t ư ở n g đ ạ o d i ễ n - D o l b y A t m o s ® T r ả i n g h i ệ m â m t h a n h đ i ệ n ả n h t ạ i g i a - H ò a q u y ệ n v ớ i k h ô n g g i a n s ố n g c ủ a b ạ n

  • tivi LG 77W8PTA  OLED TV 77"
  • tivi LG 77W8PTA  OLED TV 77"

Bình luận

Xin chờ giây lát