Switch Huawei S5700-52C-SI (02352356)

Thương hiệu: Huawei

S5700-28C-EI-24S-AC(24 Gig SFP ,4 of which are dual-purpose 10/100/1000 or SFP,with 1 interface slot,with 150W AC power supply)

Chi tiết

- Bấm nút "Send to messager" để được hỗ trợ trực tiếp qua messenger:

Nơi bán
Tên sản phẩm
So sánh giá
f5pro.vn

f5pro.vn

Website: f5pro.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Switch Huawei S5700-24TP-SI-DC (02352343)
39.860.000₫ - 139.869.000₫
Switch Huawei S5700-24TP-SI-DC (02352343) f5pro.vn/product-29733/switch-huawei-s5700-24tp-si-dc-02352343.html
39.860.000₫
Switch Huawei S5700-24TP-SI-AC (02352360) f5pro.vn/product-29732/switch-huawei-s5700-24tp-si-ac-02352360.html
39.864.000₫
Switch Huawei S5700-24TP-PWR-SI (02352369) f5pro.vn/product-29743/switch-huawei-s5700-24tp-pwr-si-02352369.html
46.852.000₫
Switch Huawei S5700-28C-SI (02352341) f5pro.vn/product-29738/switch-huawei-s5700-28c-si-02352341.html
46.985.000₫
Switch Huawei S5700-48TP-SI-AC (02352353) f5pro.vn/product-29739/switch-huawei-s5700-48tp-si-ac-02352353.html
64.795.000₫
Switch Huawei S5700-48TP-SI-DC (02352357) f5pro.vn/product-29740/switch-huawei-s5700-48tp-si-dc-02352357.html
66.265.000₫
Switch Huawei S5700-28C-PWR-EI (02352361) f5pro.vn/product-29744/switch-huawei-s5700-28c-pwr-ei-02352361.html
67.986.000₫
Switch Huawei S5700-52C-SI (02352356) f5pro.vn/product-29742/switch-huawei-s5700-52c-si-02352356.html
69.856.000₫
Switch Huawei S5700-48TP-PWR-SI (02352371) f5pro.vn/product-29745/switch-huawei-s5700-48tp-pwr-si-02352371.html
76.598.000₫
Switch Huawei S5700-28C-EI (02352338) f5pro.vn/product-29736/switch-huawei-s5700-28c-ei-02352338.html
79.950.000₫
Switch Huawei S5700-28C-EI-24S (02352350) f5pro.vn/product-29737/switch-huawei-s5700-28c-ei-24s-02352350.html
83.752.000₫
Switch Huawei S5700-28C-EI-24S-AC f5pro.vn/product-50645/switch-huawei-s5700-28c-ei-24s-ac.html
91.000.000₫
Switch Huawei S5700-52C-EI (02352354) f5pro.vn/product-29741/switch-huawei-s5700-52c-ei-02352354.html
96.524.000₫
Switch Huawei S5700-52C-PWR-EI (02352366) f5pro.vn/product-29747/switch-huawei-s5700-52c-pwr-ei-02352366.html
118.524.000₫
Switch Huawei S5700-28C-HI (02353630) f5pro.vn/product-29734/switch-huawei-s5700-28c-hi-02353630.html
126.895.000₫
Switch Huawei S5700-52C-PWR-EI f5pro.vn/product-18531/switch-huawei-s5700-52c-pwr-ei.html
129.000.000₫
Switch Huawei S5700-28C-HI-24S (02353631) f5pro.vn/product-29735/switch-huawei-s5700-28c-hi-24s-02353631.html
139.869.000₫

Mô tả sản phẩm

S5700-28C-EI-24S-AC(24 Gig SFP ,4 of which are dual-purpose 10/100/1000 or SFP,with 1 interface slot,with 150W AC power supply)

  • Switch Huawei S5700-52C-SI (02352356)
  • Switch Huawei S5700-52C-SI (02352356)
  • Switch Huawei S5700-52C-SI (02352356)
  • Switch Huawei S5700-52C-SI (02352356)
  • Switch Huawei S5700-52C-SI (02352356)
  • Switch Huawei S5700-52C-SI (02352356)
  • Switch Huawei S5700-52C-SI (02352356)
  • Switch Huawei S5700-52C-SI (02352356)
  • Switch Huawei S5700-52C-SI (02352356)
  • Switch Huawei S5700-52C-SI (02352356)

Bình luận

Xin chờ giây lát