Ổ cứng di động gắn ngoài WD My Passport Ultra - 2.5\ USB 3.0 1TB NEW (Black) Tặng kèm bao da"

Thương hiệu: WD

- Bấm nút "Send to messager" để được hỗ trợ trực tiếp qua messenger:

Nơi bán
Tên sản phẩm
So sánh giá
lazada.vn

Công ty TNHH Một Thành Viên Giờ Giải Lao

Website: lazada.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Ổ cứng di động gắn ngoài WD My Passport Ultra - 2.5\ USB 3.0 1TB NEW (Blue) Tặng kèm bao da"
1.985.000₫ - 4.659.000₫
Ổ cứng di động gắn ngoài WD M..B NEW (Blue) Tặng kèm bao da" ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
1.985.000₫
Ổ cứng di động gắn ngoài WD M..TB NEW (Red) Tặng kèm bao da" ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
1.985.000₫
Ổ cứng di động gắn ngoài WD M.. NEW (Black) Tặng kèm bao da" ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
1.985.000₫
Ổ cứng di động gắn ngoài WD M..ort Ultra - 2.5\ USB 3.0 1TB" ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
2.020.000₫
Ổ cứng di động gắn ngoài WD M..Ultra - 2.5\ USB 3.0 1TB NEW" ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
2.020.000₫
Ổ cứng di động gắn ngoài WD M..Ultra - 2.5\ USB 3.0 1TB NEW" ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
2.020.000₫
Ổ cứng di động gắn ngoài WD M..Ultra - 2.5\ USB 3.0 1TB NEW" ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
2.020.000₫
Ổ cứng di động gắn ngoài WD M..Ultra - 2.5\ USB 3.0 1TB NEW" ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
2.020.000₫
Ổ cứng di động gắn ngoài WD M..tra - 2.5\ USB 3.0 2TB NEW 9" ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
3.500.000₫
Ổ cứng di động gắn ngoài WD M.. 2.5\ USB 3.0 3TB NEW (vàng)" ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
4.659.000₫
Ổ cứng di động gắn ngoài WD M..Ultra - 2.5\ USB 3.0 3TB NEW" ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
4.659.000₫
Ổ cứng di động gắn ngoài WD M..Ultra - 2.5\ USB 3.0 3TB NEW" ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
4.659.000₫

Hình ảnh sản phẩm

  • Ổ cứng di động gắn ngoài WD My Passport Ultra - 2.5\ USB 3.0 1TB NEW (Black) Tặng kèm bao da
  • Ổ cứng di động gắn ngoài WD My Passport Ultra - 2.5\ USB 3.0 1TB NEW (Black) Tặng kèm bao da
  • Ổ cứng di động gắn ngoài WD My Passport Ultra - 2.5\ USB 3.0 1TB NEW (Black) Tặng kèm bao da
  • Ổ cứng di động gắn ngoài WD My Passport Ultra - 2.5\ USB 3.0 1TB NEW (Black) Tặng kèm bao da
  • Ổ cứng di động gắn ngoài WD My Passport Ultra - 2.5\ USB 3.0 1TB NEW (Black) Tặng kèm bao da
  • Ổ cứng di động gắn ngoài WD My Passport Ultra - 2.5\ USB 3.0 1TB NEW (Black) Tặng kèm bao da
  • Ổ cứng di động gắn ngoài WD My Passport Ultra - 2.5\ USB 3.0 1TB NEW (Black) Tặng kèm bao da
  • Ổ cứng di động gắn ngoài WD My Passport Ultra - 2.5\ USB 3.0 1TB NEW (Black) Tặng kèm bao da
  • Ổ cứng di động gắn ngoài WD My Passport Ultra - 2.5\ USB 3.0 1TB NEW (Black) Tặng kèm bao da
  • Ổ cứng di động gắn ngoài WD My Passport Ultra - 2.5\ USB 3.0 1TB NEW (Black) Tặng kèm bao da

Bình luận

Xin chờ giây lát