Nồi lẩu điện Comet CM7732

Thương hiệu: Comet

- D u n g t í c h : 3 , 5 l í t - C ô n g s u ấ t : 1 3 0 0 W - T h â n n ồ i : N h ự a c á c h đ i ệ n - L ò n g n ồ i : T r á n g m e n c h ố n g d í n h , d ễ v ệ s i n h - N ắ p đ ậ y : K í n h c h ị u n h i ệ t t r o n g s u ố t - C h ứ c n ă n g : N ấ u l ẩ u , c h i ê n , x à o - Đ i ề u c h ỉ n h n h i ệ t : B ằ n g n ú t g ạ t - T i ệ n í c h : G ọ n n h ẹ , d ễ s ử d ụ n g - B ả o h...

Chi tiết

- Bấm nút "Send to messager" để được hỗ trợ trực tiếp qua messenger:

Nơi bán
Tên sản phẩm
So sánh giá
digicity.vn

digicity.vn

Website: digicity.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Nồi lẩu điện Comet CM7732
339.000₫
alobuy.vn

alobuy.vn

Website: alobuy.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Nồi lẩu điện Comet CM7732
370.000₫
dienmaythudo.com

dienmaythudo.com

Website: dienmaythudo.com
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Nồi lẩu điện Comet CM7732
525.000₫

Mô tả sản phẩm

- D u n g t í c h : 3 , 5 l í t - C ô n g s u ấ t : 1 3 0 0 W - T h â n n ồ i : N h ự a c á c h đ i ệ n - L ò n g n ồ i : T r á n g m e n c h ố n g d í n h , d ễ v ệ s i n h - N ắ p đ ậ y : K í n h c h ị u n h i ệ t t r o n g s u ố t - C h ứ c n ă n g : N ấ u l ẩ u , c h i ê n , x à o - Đ i ề u c h ỉ n h n h i ệ t : B ằ n g n ú t g ạ t - T i ệ n í c h : G ọ n n h ẹ , d ễ s ử d ụ n g - B ả o h à n h 1 2 t h á n g - T h u ơ n g h i ệ u V i ệ t N a m - X u ấ t x ứ T r u n g Q u ố c

  • Nồi lẩu điện Comet CM7732
  • Nồi lẩu điện Comet CM7732
  • Nồi lẩu điện Comet CM7732
  • Nồi lẩu điện Comet CM7732
  • Nồi lẩu điện Comet CM7732
  • Nồi lẩu điện Comet CM7732
  • Nồi lẩu điện Comet CM7732
  • Nồi lẩu điện Comet CM7732
  • Nồi lẩu điện Comet CM7732
  • Nồi lẩu điện Comet CM7732

Bình luận

Xin chờ giây lát