MU-880I, Míc không dây Guiness MU-880I

+ B ă n g t ầ n : U H F : d ã y t ầ n s ố : 7 4 0 - 8 6 0 M H z F . R + C ô n g s u ấ t p h á t s ó n g : 3 0 m W . + Đ ộ m é o t i ế n g : ≤ 0 . 3 % + C h u y ê n d ù n g c h o K a r a O k e c h u y ê n n g h i ệ p , h á t v ớ i n h a u , h ộ i t r ư ờ n g , k ị c h n ó i , g i ả n g d ạ y . . . + T ự đ ộ n g d ò t ì m t ầ n s ố t ố t n

Chi tiết

- Bấm nút "Send to messager" để được hỗ trợ trực tiếp qua messenger:

Nơi bán
Tên sản phẩm
So sánh giá
digicity.vn

digicity.vn

Website: digicity.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

MU-880I, Míc không dây Guiness MU-880I
3.700.000₫

Mô tả sản phẩm

+ B ă n g t ầ n : U H F : d ã y t ầ n s ố : 7 4 0 - 8 6 0 M H z F . R + C ô n g s u ấ t p h á t s ó n g : 3 0 m W . + Đ ộ m é o t i ế n g : ≤ 0 . 3 % + C h u y ê n d ù n g c h o K a r a O k e c h u y ê n n g h i ệ p , h á t v ớ i n h a u , h ộ i t r ư ờ n g , k ị c h n ó i , g i ả n g d ạ y . . . + T ự đ ộ n g d ò t ì m t ầ n s ố t ố t n

  • MU-880I, Míc không dây Guiness MU-880I
  • MU-880I, Míc không dây Guiness MU-880I

Bình luận

Xin chờ giây lát