MU-1400, Míc không dây Guiness MU-1400 (NEW)

H ã n g s ả n x u ấ t : G U I N N E S S L o ạ i : M i c r o k h ô n g d â y T ầ n s ố : 8 0 H z - > 1 5 K H z . K í c h t h ư ớ c ( m m ) : 4 2 5 x 1 7 5 x 4 3 T r ọ n g l ư ợ n g ( g ) : 3 0 0 0 X u ấ t x ứ : H à n Q u ố c

Chi tiết

- Bấm nút "Send to messager" để được hỗ trợ trực tiếp qua messenger:

Nơi bán
Tên sản phẩm
So sánh giá
digicity.vn

digicity.vn

Website: digicity.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

MU-1400, Míc không dây Guiness MU-1400 (NEW)
4.100.000₫

Mô tả sản phẩm

H ã n g s ả n x u ấ t : G U I N N E S S L o ạ i : M i c r o k h ô n g d â y T ầ n s ố : 8 0 H z - > 1 5 K H z . K í c h t h ư ớ c ( m m ) : 4 2 5 x 1 7 5 x 4 3 T r ọ n g l ư ợ n g ( g ) : 3 0 0 0 X u ấ t x ứ : H à n Q u ố c

  • MU-1400, Míc không dây Guiness MU-1400 (NEW)
  • MU-1400, Míc không dây Guiness MU-1400 (NEW)

Bình luận

Xin chờ giây lát