MG Hitachi W80PSP (lồng ngang)

Thương hiệu: Hitachi

H ã n g s ả n x u ấ t H I T A C H I M O D E L B D - W 8 0 P S P - W H L o ạ i m á y L ồ n g n g a n g K í c h c ỡ s ả n p h ẩ m 6 0 0 x 5 9 0 x 8 5 0 m m M à u s ắ c B ạ c K h ố i l ư ợ n g g i ặ t 8 k g Đ i ệ n n ă n g t i ê u t h ụ 1 9 0 0 W L ư ợ n g n ư ớ c t i ê u t h ụ 4 2 l í t T ố c đ ộ v ắ t 1 0 0 0 v ò n g / p h ú t

Chi tiết

- Bấm nút "Send to messager" để được hỗ trợ trực tiếp qua messenger:

Nơi bán
Tên sản phẩm
So sánh giá
digicity.vn

digicity.vn

Website: digicity.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

MG Hitachi W80PSP (lồng ngang)
12.890.000₫

Mô tả sản phẩm

H ã n g s ả n x u ấ t H I T A C H I M O D E L B D - W 8 0 P S P - W H L o ạ i m á y L ồ n g n g a n g K í c h c ỡ s ả n p h ẩ m 6 0 0 x 5 9 0 x 8 5 0 m m M à u s ắ c B ạ c K h ố i l ư ợ n g g i ặ t 8 k g Đ i ệ n n ă n g t i ê u t h ụ 1 9 0 0 W L ư ợ n g n ư ớ c t i ê u t h ụ 4 2 l í t T ố c đ ộ v ắ t 1 0 0 0 v ò n g / p h ú t

  • MG Hitachi W80PSP (lồng ngang)
  • MG Hitachi W80PSP (lồng ngang)

Bình luận

Xin chờ giây lát