MG Hitachi W70MAE (lồng ngang)

Thương hiệu: Hitachi

- H ã n g H i t a c h i - X u ấ t X ứ T h á i L a n - B ả o h à n h 1 2 T h á n g - M à u S ắ c M à u T r ắ n g , m ầ u đ e n - K h o ả n g k h ố i l ư ợ n g g i ặ t 7 - 9 K g - K h ố i l ư ợ n g g i ặ t 7 k g - Đ ộ n g c ơ c h u y ể n đ ộ n g T r ự c t i ế p - K i ể u m á y M á y g i ặ t l ồ n g n g a n g - Á p l ự c n ư ớ c 3 m - T ố c đ ộ v ắ t 1 2 0 0 ( v ò n g / p h ú t ) - C h ư ơ n g t...

Chi tiết

- Bấm nút "Send to messager" để được hỗ trợ trực tiếp qua messenger:

Nơi bán
Tên sản phẩm
So sánh giá
digicity.vn

digicity.vn

Website: digicity.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

MG Hitachi W70MAE (lồng ngang)
12.990.000₫

Mô tả sản phẩm

- H ã n g H i t a c h i - X u ấ t X ứ T h á i L a n - B ả o h à n h 1 2 T h á n g - M à u S ắ c M à u T r ắ n g , m ầ u đ e n - K h o ả n g k h ố i l ư ợ n g g i ặ t 7 - 9 K g - K h ố i l ư ợ n g g i ặ t 7 k g - Đ ộ n g c ơ c h u y ể n đ ộ n g T r ự c t i ế p - K i ể u m á y M á y g i ặ t l ồ n g n g a n g - Á p l ự c n ư ớ c 3 m - T ố c đ ộ v ắ t 1 2 0 0 ( v ò n g / p h ú t ) - C h ư ơ n g t r ì n h g i ặ t 1 5 C h ư ơ n g t r ì n h g i ặ t - C ô n g s u ấ t t i ê u t h ụ n ư ớ c 6 0 l í t - Đ i ệ n n ă n g t i ê u t h ụ 2 1 0 0 / 1 4 0 w - K í c h t h ư ớ c ( R x S x C ) 6 0 0 x 5 9 0 x 8 5 0 m m

  • MG Hitachi W70MAE (lồng ngang)
  • MG Hitachi W70MAE (lồng ngang)

Bình luận

Xin chờ giây lát