MG Hitachi SF - 140MV

Thương hiệu: Hitachi

- H ã n g s ả n x u ấ t H i t a c h i - K h ố i l ư ợ n g g i ặ t 1 4 k g - C ô n g s u á t 4 3 0 W - K í c h t h ư ớ c 6 4 0 x 6 8 4 x 1 0 8 8 m m - T ố c đ ộ v ắ t 8 0 0 v ò n g / p h ú t - L ư ợ n g n ư ớ c t i ê u t h ụ 1 3 5 l í t - M à n g l ọ c k h í N a n o T i t a n i u m - K h ô c ự c n h a n h ( A i r J e t D r y ) 1 5 / 2 5 / 4 5 p h ú t - T i ế t k i ệ m đ i ệ n , n ư ớ c - X u ấ...

Chi tiết

- Bấm nút "Send to messager" để được hỗ trợ trực tiếp qua messenger:

Nơi bán
Tên sản phẩm
So sánh giá
digicity.vn

digicity.vn

Website: digicity.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

MG Hitachi SF - 140MV
12.990.000₫

Mô tả sản phẩm

- H ã n g s ả n x u ấ t H i t a c h i - K h ố i l ư ợ n g g i ặ t 1 4 k g - C ô n g s u á t 4 3 0 W - K í c h t h ư ớ c 6 4 0 x 6 8 4 x 1 0 8 8 m m - T ố c đ ộ v ắ t 8 0 0 v ò n g / p h ú t - L ư ợ n g n ư ớ c t i ê u t h ụ 1 3 5 l í t - M à n g l ọ c k h í N a n o T i t a n i u m - K h ô c ự c n h a n h ( A i r J e t D r y ) 1 5 / 2 5 / 4 5 p h ú t - T i ế t k i ệ m đ i ệ n , n ư ớ c - X u ấ t x ứ T h á i L a n - B ả o h à n h 1 2 t h á n g

  • MG Hitachi SF - 140MV
  • MG Hitachi SF - 140MV

Bình luận

Xin chờ giây lát