MG Hitachi BD-W70PV (lồng ngang)

Thương hiệu: Hitachi

- L o ạ i m á y g i ặ t : C ử a t r ư ớ c - L ồ n g g i ặ t : L ồ n g n g a n g - K h ố i l ư ợ n g g i ặ t : 7 K g - K i ể u đ ộ n g c ơ : T r u y ề n đ ộ n g t r ự c t i ế p b ề n & ê m - K í c h t h ư ớ c - K h ố i l ư ợ n g : 6 0 0 x 5 6 0 x 8 5 0 m m - N ơ i s ả n x u ấ t : T h á i L a n - N ă m s ả n x u ấ t : 2 0 1 3

Chi tiết

- Bấm nút "Send to messager" để được hỗ trợ trực tiếp qua messenger:

Nơi bán
Tên sản phẩm
So sánh giá
digicity.vn

digicity.vn

Website: digicity.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

MG Hitachi BD-W70PV (lồng ngang)
23.090.000₫

Mô tả sản phẩm

- L o ạ i m á y g i ặ t : C ử a t r ư ớ c - L ồ n g g i ặ t : L ồ n g n g a n g - K h ố i l ư ợ n g g i ặ t : 7 K g - K i ể u đ ộ n g c ơ : T r u y ề n đ ộ n g t r ự c t i ế p b ề n & ê m - K í c h t h ư ớ c - K h ố i l ư ợ n g : 6 0 0 x 5 6 0 x 8 5 0 m m - N ơ i s ả n x u ấ t : T h á i L a n - N ă m s ả n x u ấ t : 2 0 1 3

  • MG Hitachi BD-W70PV (lồng ngang)
  • MG Hitachi BD-W70PV (lồng ngang)

Bình luận

Xin chờ giây lát