Máy xay:sinh tố - hoa quả - thịt - xay đá 2 lưỡi OSAKA

Thương hiệu: Osaka

- Bấm nút "Send to messager" để được hỗ trợ trực tiếp qua messenger:

Nơi bán
Tên sản phẩm
So sánh giá
lazada.vn

Công ty TNHH Một Thành Viên Giờ Giải Lao

Website: lazada.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy xay:sinh tố - hoa quả - thịt - xay đá 2 lưỡi OSAKA
218.000₫ - 350.550₫
Máy xay:sinh tố - hoa quả - thịt - xay đá 2 lưỡi OSAKA ho.lazada.vn/SHdPoh?sku=OE680HAAA3CLW8V..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
218.000₫
Máy xay sinh tố hoa quả thịt xay đá 2 lưỡi OSAKA ho.lazada.vn/SHdPoh?sku=OE680HAAA5834DV..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
235.000₫
Máy xay sinh tố, hoa quả, thịt, xay đá 2 lưỡi OSAKA ho.lazada.vn/SHdPoh?sku=OE680HAAA3RT4PV..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
238.000₫
Máy xay sinh tố, hoa quả, thịt, xay đá 2 lưỡi OSAKA ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
238.000₫
Máy xay:sinh tố - hoa quả - thịt - xay đá 2 lưỡi OSAKA ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
238.000₫
Máy xay sinh tố, hoa quả, thịt, xay đá 2 lưỡi OSAKA ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
239.000₫
Máy xay sinh tố, hoa quả, thịt, xay đá 2 lưỡi OSAKA ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
239.000₫
Máy xay sinh tố, hoa quả, thịt, xay đá 2 lưỡi OSAKA ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
255.000₫
Máy xay sinh tố hoa quả thịt xay đá 2 lưỡi OSAKA ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
259.000₫
Máy xay sinh tố hoa quả thịt xay đá 2 lưỡi OSAKA ho.lazada.vn/SHdPoh?sku=NO007HAAA3GOCTV..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
259.000₫
Máy xay sinh tố, hoa quả, thịt, xay đá 2 lưỡi OSAKA ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
262.000₫
Máy xay sinh tố, hoa quả, thịt, xay đá 2 lưỡi OSAKA ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
263.000₫
Máy xay sinh tố, hoa quả, thịt, xay đá 2 lưỡi OSAKA ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
264.000₫
Máy xay sinh tố hoa quả thịt xay đá 2 lưỡi OSAKA ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
265.000₫
Máy xay sinh tố hoa quả thịt xay đá 2 lưỡi OSAKA ho.lazada.vn/SHdPoh?sku=OS465HAAA4UL42V..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
265.000₫
Máy xay sinh tố, hoa quả, thịt, xay đá 2 lưỡi OSAKA ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
268.000₫
Máy xay sinh tố, hoa quả, thịt, xay đá 2 lưỡi OSAKA ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
268.000₫
Máy xay sinh tố, hoa quả, thịt, xay đá 2 lưỡi OSAKA ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
268.000₫
Máy xay sinh tố, hoa quả, thịt, xay đá 2 lưỡi OSAKA ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
269.000₫
Máy xay sinh tố, hoa quả, thịt, xay đá 2 lưỡi OSAKA ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
272.000₫
Máy xay sinh tố, hoa quả, thịt, xay đá 2 lưỡi OSAKA ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
272.000₫
Máy xay sinh tố, hoa quả, thịt, xay đá 2 lưỡi OSAKA ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
278.000₫
Máy xay sinh tố hoa quả thịt xay đá 2 lưỡi OSAKA ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
280.000₫
Máy xay sinh tố, hoa quả, thịt, xay đá 2 lưỡi OSAKA ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
292.000₫
Máy xay sinh tố, hoa quả, thịt, xay đá 2 lưỡi OSAKA ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
296.000₫
Máy xay sinh tố hoa quả thịt xay đá 2 lưỡi OSAKA ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
299.999₫
Máy xay sinh tố, hoa quả, thịt, xay đá 2 lưỡi OSAKA ho.lazada.vn/SHdPoh?sku=OS465HAAA4FNO9V..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
350.550₫

Hình ảnh sản phẩm

  • Máy xay:sinh tố - hoa quả - thịt - xay đá 2 lưỡi OSAKA
  • Máy xay:sinh tố - hoa quả - thịt - xay đá 2 lưỡi OSAKA
  • Máy xay:sinh tố - hoa quả - thịt - xay đá 2 lưỡi OSAKA
  • Máy xay:sinh tố - hoa quả - thịt - xay đá 2 lưỡi OSAKA
  • Máy xay:sinh tố - hoa quả - thịt - xay đá 2 lưỡi OSAKA
  • Máy xay:sinh tố - hoa quả - thịt - xay đá 2 lưỡi OSAKA
  • Máy xay:sinh tố - hoa quả - thịt - xay đá 2 lưỡi OSAKA
  • Máy xay:sinh tố - hoa quả - thịt - xay đá 2 lưỡi OSAKA
  • Máy xay:sinh tố - hoa quả - thịt - xay đá 2 lưỡi OSAKA
  • Máy xay:sinh tố - hoa quả - thịt - xay đá 2 lưỡi OSAKA

Bình luận

Xin chờ giây lát