MÁY SẤY QUẦN ÁO BRANDT BWD35T

H ã n g s ả n x u ấ t B R A N D T X u ấ t x ứ C H P H Á P L o ạ i M Á Y S Ấ Y Q U Ầ N Á O B R A N D T K i ể u m á y Đ Ộ C L Ậ P K h ố i l ư ợ n g g i ặ t - s ấ y ( K g ) ) 0 8 K G T ố c đ ộ v ắ t ( V ò n g / p h ú t ) T Ù Y C H Ỉ N H T H Ờ I G I A N V À N H I Ệ T Đ Ộ K í c h t h ư ớ c s ả n p h ẩ m ( m m ) H 8 5 0 x D 6 0 0 x W 6 0 0

Chi tiết

- Bấm nút "Send to messager" để được hỗ trợ trực tiếp qua messenger:

Nơi bán
Tên sản phẩm
So sánh giá
digicity.vn

digicity.vn

Website: digicity.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy sấy quần áo Brandt BWD35T
23.100.000₫
bepvuson.vn

bepvuson.vn

Website: bepvuson.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy sấy quần áo Brandt BWD35T
23.800.000₫
amazona.vn

amazona.vn

Website: amazona.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

MÁY SẤY QUẦN ÁO BRANDT BWD35T
23.908.000₫

Mô tả sản phẩm

H ã n g s ả n x u ấ t B R A N D T X u ấ t x ứ C H P H Á P L o ạ i M Á Y S Ấ Y Q U Ầ N Á O B R A N D T K i ể u m á y Đ Ộ C L Ậ P K h ố i l ư ợ n g g i ặ t - s ấ y ( K g ) ) 0 8 K G T ố c đ ộ v ắ t ( V ò n g / p h ú t ) T Ù Y C H Ỉ N H T H Ờ I G I A N V À N H I Ệ T Đ Ộ K í c h t h ư ớ c s ả n p h ẩ m ( m m ) H 8 5 0 x D 6 0 0 x W 6 0 0

  • MÁY SẤY QUẦN ÁO BRANDT BWD35T
  • MÁY SẤY QUẦN ÁO BRANDT BWD35T
  • MÁY SẤY QUẦN ÁO BRANDT BWD35T
  • MÁY SẤY QUẦN ÁO BRANDT BWD35T

Bình luận

Xin chờ giây lát