Máy Sấy LG 8.0kg DR-80BW

- S ả n p h ẩ m : M á y s ấ y 8 k g L G D R - 8 0 B W - X u ấ t x ứ : H à n Q u ố c - S ố c h ư ơ n g t r ì n h : 1 4 v ớ i 9 m ứ c s ấ y - T ố c đ ộ s ấ y : 1 6 p h ú t / k g - K í c h t h ư ớ c ( c m ) : 6 0 x 6 4 x 8 5 - 2 c ả m b i ế n n h i ệ t g i ú p n â n g c a o h i ệ u q u ả s ấ y - L ồ n g g i ặ t c h u y ể n đ ộ n g 2 c h i ề u g i ú p g i ả m x o ắ n r ố i q u ầ n á o v à s ấ y đ...

Chi tiết

- Bấm nút "Send to messager" để được hỗ trợ trực tiếp qua messenger:

Nơi bán
Tên sản phẩm
So sánh giá
digicity.vn

digicity.vn

Website: digicity.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy Sấy LG 8.0kg DR-80BW
13.590.000₫

Mô tả sản phẩm

- S ả n p h ẩ m : M á y s ấ y 8 k g L G D R - 8 0 B W - X u ấ t x ứ : H à n Q u ố c - S ố c h ư ơ n g t r ì n h : 1 4 v ớ i 9 m ứ c s ấ y - T ố c đ ộ s ấ y : 1 6 p h ú t / k g - K í c h t h ư ớ c ( c m ) : 6 0 x 6 4 x 8 5 - 2 c ả m b i ế n n h i ệ t g i ú p n â n g c a o h i ệ u q u ả s ấ y - L ồ n g g i ặ t c h u y ể n đ ộ n g 2 c h i ề u g i ú p g i ả m x o ắ n r ố i q u ầ n á o v à s ấ y đ ề u h ơ n

  • Máy Sấy LG 8.0kg DR-80BW
  • Máy Sấy LG 8.0kg DR-80BW

Bình luận

Xin chờ giây lát