MÁY SẤY ELECTROLUX EDV7552S

Thương hiệu: Electrolux

- M á y s ấ y E l e c t r o l u x E D V 7 5 5 2 S m à u s ắ c b ạ c - k h ố i l ư ợ n g s ấ y 7 . 5 k g - C ô n g n g h ệ s ấ y k h ô n h a n h c h ó n g , g i ả m t h i ể u n ế p n h ă n t r ê n q u ầ n á o h i ệ u q u ả - C h ứ c n ă n g s ấ y n h a n h t r o n g 4 0 p h ú t v ớ i 2 k g q u ầ n á o t i ệ n l ợ i - K i ể u s ấ y : S ấ y t h ô n g h ơ i - L o ạ i đ i ề u k h i ể n : Đ i ệ n t...

Chi tiết

- Bấm nút "Send to messager" để được hỗ trợ trực tiếp qua messenger:

Nơi bán
Tên sản phẩm
So sánh giá
digicity.vn

digicity.vn

Website: digicity.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

MÁY SẤY ELECTROLUX EDV7552S
8.280.000₫

Mô tả sản phẩm

- M á y s ấ y E l e c t r o l u x E D V 7 5 5 2 S m à u s ắ c b ạ c - k h ố i l ư ợ n g s ấ y 7 . 5 k g - C ô n g n g h ệ s ấ y k h ô n h a n h c h ó n g , g i ả m t h i ể u n ế p n h ă n t r ê n q u ầ n á o h i ệ u q u ả - C h ứ c n ă n g s ấ y n h a n h t r o n g 4 0 p h ú t v ớ i 2 k g q u ầ n á o t i ệ n l ợ i - K i ể u s ấ y : S ấ y t h ô n g h ơ i - L o ạ i đ i ề u k h i ể n : Đ i ệ n t ử - K í c h t h ư ớ c s ả n p h ẩ m : C h i ề u c a o 8 5 0 m m - C h i ề u R ộ n g 6 0 0 m m - C h i ề u s â u 6 2 0 m m - X u ấ t x ứ : T h á i L a n - T h ờ i g i a n b ả o h à n h : 2 4 t h á n g

  • MÁY SẤY ELECTROLUX EDV7552S
  • MÁY SẤY ELECTROLUX EDV7552S

Bình luận

Xin chờ giây lát