Máy sấy Electrolux EDV6552, 6.5 Kg

Thương hiệu: Electrolux

- H ã n g s ả n x u ấ t : E l e c t r o l u x - K h ố i l ư ợ n g s ấ y ( K g ) : 6 . 5 k g - Đ i ệ n n ă n g t i ê u t h ụ : 2 3 0 0 w - C ô n g n g h ệ s ấ y : S ấ y t h ô n g h ơ i - P h ư ơ n g p h á p s ấ y : S ấ y đ ả o c h i ề u - B ả n g đ i ề u k h i ể n : Đ i ệ n t ử - N g ô n n g ữ : T i ế n g A n h - Đ ặ c đ i ể m k h á c : Đ i ề u k h i ể n đ i ệ n t ử , 3 c h ư ơ n g t r ì n h s...

Chi tiết

- Bấm nút "Send to messager" để được hỗ trợ trực tiếp qua messenger:

Nơi bán
Tên sản phẩm
So sánh giá
digicity.vn

digicity.vn

Website: digicity.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy sấy Electrolux EDV6552, 6.5 Kg
6.990.000₫

Mô tả sản phẩm

- H ã n g s ả n x u ấ t : E l e c t r o l u x - K h ố i l ư ợ n g s ấ y ( K g ) : 6 . 5 k g - Đ i ệ n n ă n g t i ê u t h ụ : 2 3 0 0 w - C ô n g n g h ệ s ấ y : S ấ y t h ô n g h ơ i - P h ư ơ n g p h á p s ấ y : S ấ y đ ả o c h i ề u - B ả n g đ i ề u k h i ể n : Đ i ệ n t ử - N g ô n n g ữ : T i ế n g A n h - Đ ặ c đ i ể m k h á c : Đ i ề u k h i ể n đ i ệ n t ử , 3 c h ư ơ n g t r ì n h s ấ y , B ả o v ệ v ả i b ằ n g 2 b ộ l ọ c , C ò i b á o k ế t t h ú c - K í c h t h ư ớ c ( R x C x S c m ) : 6 0 0 x 6 0 0 x 8 5 2 m m - X u ấ t x ứ : T h á i l a n - B ả o H à n h : 2 4 t h á n g

  • Máy sấy Electrolux  EDV6552, 6.5 Kg
  • Máy sấy Electrolux  EDV6552, 6.5 Kg

Bình luận

Xin chờ giây lát