Máy sấy Electrolux EDV6051

Thương hiệu: Electrolux

H ã n g s ả n x u ấ t : E l e c t r o l u x - X u ấ t x ứ : T h á i L a n - K h ố i l ư ợ n g : 6 . 0 k g - C ô n g s u ấ t : 2 3 0 0 W - H ệ t h ố n g s ấ y t h ô n g h ơ i - C ó t h ể t r e o t ư ờ n g

Chi tiết

- Bấm nút "Send to messager" để được hỗ trợ trực tiếp qua messenger:

Nơi bán
Tên sản phẩm
So sánh giá
digicity.vn

digicity.vn

Website: digicity.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy sấy Electrolux EDV6051
7.090.000₫

Mô tả sản phẩm

H ã n g s ả n x u ấ t : E l e c t r o l u x - X u ấ t x ứ : T h á i L a n - K h ố i l ư ợ n g : 6 . 0 k g - C ô n g s u ấ t : 2 3 0 0 W - H ệ t h ố n g s ấ y t h ô n g h ơ i - C ó t h ể t r e o t ư ờ n g

  • Máy sấy Electrolux EDV6051
  • Máy sấy Electrolux EDV6051

Bình luận

Xin chờ giây lát