Máy sấy Bosch WTV74100ME

- H ã n g s ả n x u ấ t : B o s c h - X u ấ t x ứ : B a L a n - B ả o h à n h : 2 n ă m - L o ạ i m á y : M á y s ấ y - K h ó a t r ẻ e m - B á o k ế t t h ú c c h ư ơ n g t r ì n h - L ồ n g s ấ y : t h é p k h ô n g g ỉ - C ó t h ể đ ặ t d ư ớ i t ủ b ế p - T r ọ n g l ư ợ n g : 3 8 k g - Đ ộ ồ n : 6 3 d B - C ô n g s u ấ t : 2 8 0 0 W - M à u s ắ c : m à u t r ắ n g - K í c h t h ư ớ c C x...

Chi tiết

- Bấm nút "Send to messager" để được hỗ trợ trực tiếp qua messenger:

Nơi bán
Tên sản phẩm
So sánh giá
digicity.vn

digicity.vn

Website: digicity.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy sấy Bosch WTV74100ME
17.500.000₫

Mô tả sản phẩm

- H ã n g s ả n x u ấ t : B o s c h - X u ấ t x ứ : B a L a n - B ả o h à n h : 2 n ă m - L o ạ i m á y : M á y s ấ y - K h ó a t r ẻ e m - B á o k ế t t h ú c c h ư ơ n g t r ì n h - L ồ n g s ấ y : t h é p k h ô n g g ỉ - C ó t h ể đ ặ t d ư ớ i t ủ b ế p - T r ọ n g l ư ợ n g : 3 8 k g - Đ ộ ồ n : 6 3 d B - C ô n g s u ấ t : 2 8 0 0 W - M à u s ắ c : m à u t r ắ n g - K í c h t h ư ớ c C x R x S ( c m ) : 8 4 x 6 0 x 6 2

  • Máy sấy Bosch WTV74100ME
  • Máy sấy Bosch WTV74100ME

Bình luận

Xin chờ giây lát