Máy Sấy Bosch WTE84105

- H ã n g s ả n x u ấ t : B o s c h - M á y g i ặ t v à s ấ y B o s c h W T E 8 4 1 0 5 - L o ạ i s ả n p h ẩ m : 1 - 8 k g . - N h ã n n ă n g l ư ợ n g : A / A / B - C ô n g n g h ệ n g ư n g t ụ . - T i ê u t h ụ : 2 6 2 k W / n ă m - C h ư ơ n g t r ì n h s ấ y : 1 0 . - H i ể n t h ị t h ô n g t i n : L E D C à i đ ặ t t h ờ i g i a n : t r ư ớ c 2 4 h . - T ự đ ộ n g ổ n đ ị n h t ả i t...

Chi tiết

- Bấm nút "Send to messager" để được hỗ trợ trực tiếp qua messenger:

Nơi bán
Tên sản phẩm
So sánh giá
digicity.vn

digicity.vn

Website: digicity.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy Sấy Bosch WTE84105
16.190.000₫

Mô tả sản phẩm

- H ã n g s ả n x u ấ t : B o s c h - M á y g i ặ t v à s ấ y B o s c h W T E 8 4 1 0 5 - L o ạ i s ả n p h ẩ m : 1 - 8 k g . - N h ã n n ă n g l ư ợ n g : A / A / B - C ô n g n g h ệ n g ư n g t ụ . - T i ê u t h ụ : 2 6 2 k W / n ă m - C h ư ơ n g t r ì n h s ấ y : 1 0 . - H i ể n t h ị t h ô n g t i n : L E D C à i đ ặ t t h ờ i g i a n : t r ư ớ c 2 4 h . - T ự đ ộ n g ổ n đ ị n h t ả i t r ọ n g K h ó a t r ẻ e m . - B á o k ế t t h ú c c h ư ơ n g t r ì n h t h é p k h ô n g g ỉ . c ó t h ể đ ặ t d ư ớ i t ủ b ế p

  • Máy Sấy Bosch WTE84105
  • Máy Sấy Bosch WTE84105

Bình luận

Xin chờ giây lát