MÁY SẤY BOSCH WTB86200SG

– N h ã n n ă n g l ư ợ n g A / A / B – 0 9 c h ư ơ n g t r ì n h s ấ y – H i ể n t h ị t h ô n g t i n L E D – C à i đ ặ t t h ờ i g i a n t r ư ớ c 2 4 h – D U O - T r o n i c – S e n s i t i v e D r y i n g D e s i g n D r u m – T ự đ ộ n g ổ n đ ị n h t ả i t r ọ n g – K h ó a t r ẻ e m – B á o k ế t t h ú c c h ư ơ n g t r ì n h – L ồ n g s ấ y : t h é p k h ô n g g ỉ – C ó t h ể đ ặ t d...

Chi tiết

- Bấm nút "Send to messager" để được hỗ trợ trực tiếp qua messenger:

Nơi bán
Tên sản phẩm
So sánh giá
digicity.vn

digicity.vn

Website: digicity.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

MÁY SẤY BOSCH WTB86200SG
20.100.000₫ - 21.100.000₫
MÁY SẤY BOSCH WTB86200SG digicity.vn/may-say-quan-ao/may-say-bosch-wtb86200sg.html
20.100.000₫
MÁY SẤY BOSCH WTB86200SG digicity.vn/bosch/may-say-bosch-wtb86200sg.html
21.100.000₫

Mô tả sản phẩm

– N h ã n n ă n g l ư ợ n g A / A / B – 0 9 c h ư ơ n g t r ì n h s ấ y – H i ể n t h ị t h ô n g t i n L E D – C à i đ ặ t t h ờ i g i a n t r ư ớ c 2 4 h – D U O - T r o n i c – S e n s i t i v e D r y i n g D e s i g n D r u m – T ự đ ộ n g ổ n đ ị n h t ả i t r ọ n g – K h ó a t r ẻ e m – B á o k ế t t h ú c c h ư ơ n g t r ì n h – L ồ n g s ấ y : t h é p k h ô n g g ỉ – C ó t h ể đ ặ t d ư ớ i t ủ b ế p – M à u s ắ c : m à u t r ắ n g – C ô n g s u ấ t s ấ y 1 – 8 k g – K T ( C * R * S ) : 8 4 x 6 0 x 6 4 c m – Đ ộ ồ n : 6 5 d B – T i ê u t h ụ 2 4 9 k W / n ă m

  • MÁY SẤY BOSCH WTB86200SG
  • MÁY SẤY BOSCH WTB86200SG

Bình luận

Xin chờ giây lát