Máy rửa bát Bosch SMV69U60EU

Thương hiệu: Bosch

- C ô n g s u ấ t r ử a : 1 3 b ộ - T i ê u t h ụ : 6 . 5 l í t n ư ớ c - N h ã n n ă n g l ư ợ n g A + 0 . 9 2 k W h - 0 6 c h ư ơ n g t r ì n h r ử a t h ô n g t h ư ờ n g - 0 4 C h ư ơ n g t r ì n h r ử a đ ặ c b i ệ t - K h ó a t r ẻ e m - Đ ộ ồ n : 4 3 d B - M à u s ắ c : I n o x - K h ố i l ư ợ n g : 4 3 k g - K í c h t h ư ớ c C x R x S ( c m ) : 8 1 . 5 x 5 9 . 8 x 5 7 . 3

Chi tiết

- Bấm nút "Send to messager" để được hỗ trợ trực tiếp qua messenger:

Nơi bán
Tên sản phẩm
So sánh giá
sellbuy.vn

sellbuy.vn

Website: sellbuy.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy rửa bát Bosch SMV69U60EU
31.000.000₫
digicity.vn

digicity.vn

Website: digicity.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy Rửa Bát Bosch SMV69U60EU
31.150.000₫
noithatphuongdong.vn

noithatphuongdong.vn

Website: noithatphuongdong.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy rửa bát Bosch SMV69U60EU
31.237.000₫
bepmoi.vn

bepmoi.vn

Website: bepmoi.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy rửa bát Bosch SMV69U60EU
31.500.000₫
smilemart.vn

smilemart.vn

Website: smilemart.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy rửa bát Bosch SMV69U60EU
33.000.000₫
bepnamanh.com

bepnamanh.com

Website: bepnamanh.com
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy rửa bát Bosch SMV69U60EU
31.237.000₫

Mô tả sản phẩm

- C ô n g s u ấ t r ử a : 1 3 b ộ - T i ê u t h ụ : 6 . 5 l í t n ư ớ c - N h ã n n ă n g l ư ợ n g A + 0 . 9 2 k W h - 0 6 c h ư ơ n g t r ì n h r ử a t h ô n g t h ư ờ n g - 0 4 C h ư ơ n g t r ì n h r ử a đ ặ c b i ệ t - K h ó a t r ẻ e m - Đ ộ ồ n : 4 3 d B - M à u s ắ c : I n o x - K h ố i l ư ợ n g : 4 3 k g - K í c h t h ư ớ c C x R x S ( c m ) : 8 1 . 5 x 5 9 . 8 x 5 7 . 3

  • Máy rửa bát Bosch SMV69U60EU
  • Máy rửa bát Bosch SMV69U60EU
  • Máy rửa bát Bosch SMV69U60EU
  • Máy rửa bát Bosch SMV69U60EU
  • Máy rửa bát Bosch SMV69U60EU
  • Máy rửa bát Bosch SMV69U60EU
  • Máy rửa bát Bosch SMV69U60EU
  • Máy rửa bát Bosch SMV69U60EU
  • Máy rửa bát Bosch SMV69U60EU
  • Máy rửa bát Bosch SMV69U60EU

Bình luận

Xin chờ giây lát