Máy rửa bát Bosch SMS50E88EU

Thương hiệu: Bosch

- H ã n g s ả n x u ấ t : B o s c h - C ô n g s u ấ t r ử a : 1 3 b ộ - T i ê u t h ụ : 1 2 l í t n ư ớ c - N h ã n n ă n g l ư ợ n g A + 1 . 0 3 k W h - 0 5 c h ư ơ n g t r ì n h r ử a - 0 2 C h ư ơ n g t r ì n h r ử a đ ặ c b i ệ t - Đ ộ ồ n : 4 8 d B - K h ố i l ư ợ n g : 4 7 k g - K í c h t h ư ớ c C x R x S ( c m ) : 8 4 . 5 x 6 0 . 0 x 6 0 . 0 - X u ấ t x ứ : Đ ứ c

Chi tiết

- Bấm nút "Send to messager" để được hỗ trợ trực tiếp qua messenger:

Nơi bán
Tên sản phẩm
So sánh giá
bepmoi.vn

bepmoi.vn

Website: bepmoi.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy rửa bát Bosch SMS50E88EU
15.900.000₫
digicity.vn

digicity.vn

Website: digicity.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy rửa bát Bosch SMS50E88EU
16.800.000₫ - 18.500.000₫
noithatnamanh.com

noithatnamanh.com

Website: noithatnamanh.com
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy rửa bát Bosch SMS50E88EU
18.000.000₫
noithattoantam.vn

noithattoantam.vn

Website: noithattoantam.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy rửa bát bosch SMS50E88EU
19.000.000₫
noithatphuongdong.vn

noithatphuongdong.vn

Website: noithatphuongdong.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy rửa bát Bosch SMS50E88EU
19.000.000₫ - 20.500.000₫
mayvanphongphuthinh.com

mayvanphongphuthinh.com

Website: mayvanphongphuthinh.com
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy rửa bát Bosch SMS50E88EU
22.000.000₫
bepvuson.vn

bepvuson.vn

Website: bepvuson.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy rửa bát BOSCH SMS50E88EU
22.480.000₫
vinacomm.vn

vinacomm.vn

Website: vinacomm.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy rửa bát Bosch SMS50E88EU
22.800.000₫
sieuthimayvietnam.vn

sieuthimayvietnam.vn

Website: sieuthimayvietnam.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy rửa bát Bosch SMS50E88EU
22.830.000₫
dienmayphuthinh.vn

dienmayphuthinh.vn

Website: dienmayphuthinh.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy rửa bát Bosch SMS50E88EU
22.860.000₫
bepluahong.com

bepluahong.com

Website: bepluahong.com
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy rửa bát Bosch SMS50E88EU
23.000.000₫
timemart.vn

timemart.vn

Website: timemart.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy rửa bát Bosch SMS50E88EU
23.468.000₫
bepnamanh.com

bepnamanh.com

Website: bepnamanh.com
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy rửa bát Bosch SMS50E88EU
22.000.000₫

Mô tả sản phẩm

- H ã n g s ả n x u ấ t : B o s c h - C ô n g s u ấ t r ử a : 1 3 b ộ - T i ê u t h ụ : 1 2 l í t n ư ớ c - N h ã n n ă n g l ư ợ n g A + 1 . 0 3 k W h - 0 5 c h ư ơ n g t r ì n h r ử a - 0 2 C h ư ơ n g t r ì n h r ử a đ ặ c b i ệ t - Đ ộ ồ n : 4 8 d B - K h ố i l ư ợ n g : 4 7 k g - K í c h t h ư ớ c C x R x S ( c m ) : 8 4 . 5 x 6 0 . 0 x 6 0 . 0 - X u ấ t x ứ : Đ ứ c

  • Máy rửa bát Bosch SMS50E88EU
  • Máy rửa bát Bosch SMS50E88EU
  • Máy rửa bát Bosch SMS50E88EU
  • Máy rửa bát Bosch SMS50E88EU
  • Máy rửa bát Bosch SMS50E88EU
  • Máy rửa bát Bosch SMS50E88EU
  • Máy rửa bát Bosch SMS50E88EU
  • Máy rửa bát Bosch SMS50E88EU
  • Máy rửa bát Bosch SMS50E88EU
  • Máy rửa bát Bosch SMS50E88EU

Bình luận

Xin chờ giây lát