Máy rửa bát Bosch - SMS50E28EU

Thương hiệu: Bosch

- H ã n g s ả n x u ấ t : B o s c h - C ô n g s u ấ t r ử a : 1 3 b ộ - T i ê u t h ụ : 1 2 l í t n ư ớ c - M à u : I n o x - N h ã n n ă n g l ư ợ n g A + 1 . 0 3 k W h - 0 5 c h ư ơ n g t r ì n h r ử a - 0 2 C h ư ơ n g t r ì n h r ử a đ ặ c b i ệ t - Đ ộ ồ n : 4 8 d B - K h ố i l ư ợ n g : 4 7 k g - K í c h t h ư ớ c C x R x S ( c m ) : 8 4 . 5 x 6 0 . 0 x 6 0 . 0 - X u ấ t x ứ : S p a i n...

Chi tiết

- Bấm nút "Send to messager" để được hỗ trợ trực tiếp qua messenger:

Nơi bán
Tên sản phẩm
So sánh giá
noithatphuongdong.vn

noithatphuongdong.vn

Website: noithatphuongdong.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy rửa bát Bosch SMS50E28EU
18.000.000₫
noithattoantam.vn

noithattoantam.vn

Website: noithattoantam.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy rửa bát Bosch SMS50E28EU
18.000.000₫
digicity.vn

digicity.vn

Website: digicity.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy rửa bát Bosch SMS50E28EU
18.500.000₫
bepmoi.vn

bepmoi.vn

Website: bepmoi.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy rửa bát Bosch SMS50E28EU
18.600.000₫
bepvuson.vn

bepvuson.vn

Website: bepvuson.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy rửa bát Bosch SMS50E28EU
20.400.000₫
tavimart.com

tavimart.com

Website: tavimart.com
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy Rửa Bát Bosch SMS50E28EU
22.000.000₫
amazona.vn

amazona.vn

Website: amazona.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

MÁY RỬA BÁT BOSCH SMS50E28EU
23.040.000₫
smilemart.vn

smilemart.vn

Website: smilemart.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy rửa bát Bosch SMS50E28EU
23.500.000₫
sellbuy.vn

sellbuy.vn

Website: sellbuy.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy Rửa Bát Bosch SMS50E28EU
23.800.000₫
lazada.vn

Công ty TNHH Một Thành Viên Giờ Giải Lao

Website: lazada.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy rửa bát Bosch SMS50E28EU
25.500.000₫
f5pro.vn

f5pro.vn

Website: f5pro.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy rửa bát Bosch SMS50E28EU
25.500.000₫
yes24.vn

yes24.vn

Website: yes24.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy rửa bát Bosch - SMS50E28EU
25.500.000₫
thietbivesinhviet.com

thietbivesinhviet.com

Website: thietbivesinhviet.com
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy rửa bát BOSCH SMS50E28EU
25.500.000₫
bepnamanh.com

bepnamanh.com

Website: bepnamanh.com
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy rửa bát Bosch SMS50E28EU
Liên hệ

Mô tả sản phẩm

- H ã n g s ả n x u ấ t : B o s c h - C ô n g s u ấ t r ử a : 1 3 b ộ - T i ê u t h ụ : 1 2 l í t n ư ớ c - M à u : I n o x - N h ã n n ă n g l ư ợ n g A + 1 . 0 3 k W h - 0 5 c h ư ơ n g t r ì n h r ử a - 0 2 C h ư ơ n g t r ì n h r ử a đ ặ c b i ệ t - Đ ộ ồ n : 4 8 d B - K h ố i l ư ợ n g : 4 7 k g - K í c h t h ư ớ c C x R x S ( c m ) : 8 4 . 5 x 6 0 . 0 x 6 0 . 0 - X u ấ t x ứ : S p a i n - B ả o h à n h : 2 4 t h á n g

  • Máy rửa bát Bosch - SMS50E28EU
  • Máy rửa bát Bosch - SMS50E28EU
  • Máy rửa bát Bosch - SMS50E28EU
  • Máy rửa bát Bosch - SMS50E28EU
  • Máy rửa bát Bosch - SMS50E28EU
  • Máy rửa bát Bosch - SMS50E28EU
  • Máy rửa bát Bosch - SMS50E28EU
  • Máy rửa bát Bosch - SMS50E28EU
  • Máy rửa bát Bosch - SMS50E28EU
  • Máy rửa bát Bosch - SMS50E28EU

Bình luận

Xin chờ giây lát