Máy rửa bát Bosch SMS25CI01E

Thương hiệu: Bosch

- M ã s ả n p h ẩ m : S M s 2 5 C I 0 1 E - H ã n g s ả n x u ấ t : B o s c h - L o ạ i s ả n p h ẩ m : M á y r ử a b á t B o s c h - K i ể u d á n g : M á y r ử a b á t đ ộ c l ậ p - C h ế đ ộ c h ố n g t r à n : C ó - C h ế đ ộ r ử a n ư ớ c n ó n g : C ó - Đ i ề u k h i ể n đ i ệ n t ử v à k h ó a a n t o à n : C ó - L ư ợ n g n ư ớ c t i ê u t h ụ : 1 0 L - Đ ộ ồ n : 5 0 d B - D u n g t í...

Chi tiết

- Bấm nút "Send to messager" để được hỗ trợ trực tiếp qua messenger:

Nơi bán
Tên sản phẩm
So sánh giá
digicity.vn

digicity.vn

Website: digicity.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy rửa bát Bosch SMS25CI01E
16.990.000₫
bepvuson.vn

bepvuson.vn

Website: bepvuson.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy rửa bát Bosch SMS25CI01E
16.990.000₫
bepviet.net

bepviet.net

Website: bepviet.net
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy rửa bát Bosch SMS25CI01E
25.000.000₫
bepnamanh.com

bepnamanh.com

Website: bepnamanh.com
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy rửa bát Bosch SMS25CI01E
25.000.000₫

Mô tả sản phẩm

- M ã s ả n p h ẩ m : S M s 2 5 C I 0 1 E - H ã n g s ả n x u ấ t : B o s c h - L o ạ i s ả n p h ẩ m : M á y r ử a b á t B o s c h - K i ể u d á n g : M á y r ử a b á t đ ộ c l ậ p - C h ế đ ộ c h ố n g t r à n : C ó - C h ế đ ộ r ử a n ư ớ c n ó n g : C ó - Đ i ề u k h i ể n đ i ệ n t ử v à k h ó a a n t o à n : C ó - L ư ợ n g n ư ớ c t i ê u t h ụ : 1 0 L - Đ ộ ồ n : 5 0 d B - D u n g t í c h : 1 3 b ộ b á t đ ĩ a - C h ấ t l i ệ u / m à u s ắ c : T h é p k h ô n g g ỉ - K í c h t h ư ớ c : 8 1 , 5 x 5 9 , 5 x 5 9 , 5 c m - X u ấ t x ứ : C h â u  u - B ả o h à n h : 2 4 t h á n g

  • Máy rửa bát Bosch SMS25CI01E
  • Máy rửa bát Bosch SMS25CI01E
  • Máy rửa bát Bosch SMS25CI01E
  • Máy rửa bát Bosch SMS25CI01E
  • Máy rửa bát Bosch SMS25CI01E
  • Máy rửa bát Bosch SMS25CI01E

Bình luận

Xin chờ giây lát