Máy rửa bát Bosch SMI65M65EU

Thương hiệu: Bosch

- N h ậ p k h ẩ u n g u y ê n c h i ế c t ừ Đ ứ c - M a d e i n G e r m a n y - Đ ộ ồ n : 4 2 d B - D u n g l ư ợ n g : 1 3 b ộ c h â u â u - T i ê u t h ụ : 1 0 l N ư ớ c / 0 . 9 2 k W h Đ i ệ n - R ử a 4 5 - 6 5 p h ú t t ố i t h i ể u h ế t 1 0 l n ư ớ c - C à i đ ặ t g i ờ h o ạ t đ ộ n g t r ư ớ c 1 đ ế n 2 4 t i ế n g - Đ i ệ n á p : A C 2 2 0 - 2 4 0 V - C ô n g s u ấ t : 2 4 0 0 W - K...

Chi tiết

- Bấm nút "Send to messager" để được hỗ trợ trực tiếp qua messenger:

Nơi bán
Tên sản phẩm
So sánh giá
bepvuson.vn

bepvuson.vn

Website: bepvuson.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy rửa bát BOSCH SMI65M65EU
22.660.000₫
bepluahong.com

bepluahong.com

Website: bepluahong.com
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy rửa bát Bosch SMI65M65EU
24.062.000₫
sieuthimayvietnam.vn

sieuthimayvietnam.vn

Website: sieuthimayvietnam.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy rửa bát Bosch SMI65M65EU
25.750.000₫
digicity.vn

digicity.vn

Website: digicity.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy Rửa Bát Bosch SMI65M65EU
25.950.000₫
mayvanphongphuthinh.com

mayvanphongphuthinh.com

Website: mayvanphongphuthinh.com
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy rửa bát BOSCH SMI65M65EU
26.050.000₫
dienmayphuthinh.vn

dienmayphuthinh.vn

Website: dienmayphuthinh.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy rửa bát BOSCH SMI65M65EU
26.050.000₫
noithatphuongdong.vn

noithatphuongdong.vn

Website: noithatphuongdong.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy rửa bát BOSCH SMI65M65EU
26.060.000₫
noithatnamanh.com

noithatnamanh.com

Website: noithatnamanh.com
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy rửa bát Bosch SMI65M65EU
26.060.000₫

Mô tả sản phẩm

- N h ậ p k h ẩ u n g u y ê n c h i ế c t ừ Đ ứ c - M a d e i n G e r m a n y - Đ ộ ồ n : 4 2 d B - D u n g l ư ợ n g : 1 3 b ộ c h â u â u - T i ê u t h ụ : 1 0 l N ư ớ c / 0 . 9 2 k W h Đ i ệ n - R ử a 4 5 - 6 5 p h ú t t ố i t h i ể u h ế t 1 0 l n ư ớ c - C à i đ ặ t g i ờ h o ạ t đ ộ n g t r ư ớ c 1 đ ế n 2 4 t i ế n g - Đ i ệ n á p : A C 2 2 0 - 2 4 0 V - C ô n g s u ấ t : 2 4 0 0 W - K í c h t h ư ớ c : 8 1 5 - 8 7 5 x 5 9 8 x 5 5 0 m m

  • Máy rửa bát Bosch SMI65M65EU
  • Máy rửa bát Bosch SMI65M65EU
  • Máy rửa bát Bosch SMI65M65EU
  • Máy rửa bát Bosch SMI65M65EU
  • Máy rửa bát Bosch SMI65M65EU
  • Máy rửa bát Bosch SMI65M65EU
  • Máy rửa bát Bosch SMI65M65EU
  • Máy rửa bát Bosch SMI65M65EU
  • Máy rửa bát Bosch SMI65M65EU
  • Máy rửa bát Bosch SMI65M65EU

Bình luận

Xin chờ giây lát