Máy rửa bát Ariston LKF 61 EX.R

Thương hiệu: Ariston

L o ạ i s ả n p h ẩ m : M á y r ử a b á t H ã n g s ả n x u ấ t : M á y r ử a b á t A r i s t o n T í n h n ă n g c h í n h - 1 2 b ộ b á t đ ĩ a - 6 c h ư ơ n g t r ì n h r ử a - Đ i ề u k i ệ n d ạ n g n ú m x o a y - H i ể n t h ị L E D - Đ á n h g i á k h ả n ă n g r ử a : A - Đ á n h g i á t i ê u t h ụ đ i ệ n : A - Đ á n h g i á k h ả n ă n g s ấ y : A - Đ è n b á o m u ố i v à c h ấ t...

Chi tiết

- Bấm nút "Send to messager" để được hỗ trợ trực tiếp qua messenger:

Nơi bán
Tên sản phẩm
So sánh giá
tanngoc.vn

tanngoc.vn

Website: tanngoc.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy rửa bát Ariston LKF 61 EX.R
16.000.000₫
dungvan.vn

dungvan.vn

Website: dungvan.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy rửa bát Ariston LKF 61 EX.R
16.000.000₫
mayvanphongphuthinh.com

mayvanphongphuthinh.com

Website: mayvanphongphuthinh.com
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy rửa bát Ariston LKF 61 EX.R
17.945.000₫
dienmayphuthinh.vn

dienmayphuthinh.vn

Website: dienmayphuthinh.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy rửa bát Ariston LKF 61 EX.R
17.945.000₫
digicity.vn

digicity.vn

Website: digicity.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy Rửa Bát Ariston LKF 61 EX.R
18.300.000₫
thegioibepgas.vn

thegioibepgas.vn

Website: thegioibepgas.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy rửa bát Ariston LKF 61 EX.R
19.900.000₫
noithatphuongdong.vn

noithatphuongdong.vn

Website: noithatphuongdong.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy rửa bát Ariston LKF 61 EX.R
17.945.000₫

Mô tả sản phẩm

L o ạ i s ả n p h ẩ m : M á y r ử a b á t H ã n g s ả n x u ấ t : M á y r ử a b á t A r i s t o n T í n h n ă n g c h í n h - 1 2 b ộ b á t đ ĩ a - 6 c h ư ơ n g t r ì n h r ử a - Đ i ề u k i ệ n d ạ n g n ú m x o a y - H i ể n t h ị L E D - Đ á n h g i á k h ả n ă n g r ử a : A - Đ á n h g i á t i ê u t h ụ đ i ệ n : A - Đ á n h g i á k h ả n ă n g s ấ y : A - Đ è n b á o m u ố i v à c h ấ t l à m b ó n g - G i á x ế p b á t t r ê n c ó t h ể đ i ề u c h ỉ n h đ ư ợ c - G i á x ế p d a o k é o g ỡ b ỏ đ ư ợ c * T h ô n g s ố k ỹ t h u ậ t : M á y r ử a b á t A r i s t o n L K F 6 1 E X . R • K í c h t h ư ớ c ( H x W x D ) 8 5 x 6 0 x 5 0 c m

  • Máy rửa bát Ariston LKF 61 EX.R
  • Máy rửa bát Ariston LKF 61 EX.R
  • Máy rửa bát Ariston LKF 61 EX.R
  • Máy rửa bát Ariston LKF 61 EX.R
  • Máy rửa bát Ariston LKF 61 EX.R
  • Máy rửa bát Ariston LKF 61 EX.R
  • Máy rửa bát Ariston LKF 61 EX.R
  • Máy rửa bát Ariston LKF 61 EX.R
  • Máy rửa bát Ariston LKF 61 EX.R
  • Máy rửa bát Ariston LKF 61 EX.R

Bình luận

Xin chờ giây lát