Máy Pha Cà Phê Sinbo SCM-2938

H ã n g s ả n x u ấ t : S i n b o C ô n g s u ấ t : 8 0 0 W Đ i ệ n Á p : 2 3 0 V / 5 0 H Z D u n g t í c h : 1 , 2 L M á y c ó c h ứ c n ă n g c h ố n g n h ỏ g i ọ t C ố c p h a c ó v ạ c h đ á n h d ấ u m ự c n ư ớ c C ó c h ứ c n ă n g g i ữ ấ m L ư ớ i l ọ c c ó t h ể v ặ n r a n g o à i Đ è n b á o b ậ t / t ắ t m á y L ư ớ i l ọ c c ố đ ị n h v ớ i t h â n m á y B ả o h à n h : 3 6 t h...

Chi tiết

- Bấm nút "Send to messager" để được hỗ trợ trực tiếp qua messenger:

Nơi bán
Tên sản phẩm
So sánh giá
khogiadung.vn

khogiadung.vn

Website: khogiadung.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy Pha Cà Phê Sinbo SCM-2938
590.000₫
shop.vnexpress.net

shop.vnexpress.net

Website: shop.vnexpress.net
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy pha cà phê Sinbo SCM-2938
599.000₫
megahome.vn

megahome.vn

Website: megahome.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy pha cà phê Sinbo SCM-2938
759.000₫
digicity.vn

digicity.vn

Website: digicity.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy pha cà phê Sinbo SCM-2938
7.500.000₫
smilemart.vn

smilemart.vn

Website: smilemart.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy pha cà phê Sinbo SCM-2938
Liên hệ

Mô tả sản phẩm

H ã n g s ả n x u ấ t : S i n b o C ô n g s u ấ t : 8 0 0 W Đ i ệ n Á p : 2 3 0 V / 5 0 H Z D u n g t í c h : 1 , 2 L M á y c ó c h ứ c n ă n g c h ố n g n h ỏ g i ọ t C ố c p h a c ó v ạ c h đ á n h d ấ u m ự c n ư ớ c C ó c h ứ c n ă n g g i ữ ấ m L ư ớ i l ọ c c ó t h ể v ặ n r a n g o à i Đ è n b á o b ậ t / t ắ t m á y L ư ớ i l ọ c c ố đ ị n h v ớ i t h â n m á y B ả o h à n h : 3 6 t h á n g X u ấ t x ứ : T r u n g q u ố c

  • Máy Pha Cà Phê Sinbo SCM-2938
  • Máy Pha Cà Phê Sinbo SCM-2938
  • Máy Pha Cà Phê Sinbo SCM-2938
  • Máy Pha Cà Phê Sinbo SCM-2938
  • Máy Pha Cà Phê Sinbo SCM-2938
  • Máy Pha Cà Phê Sinbo SCM-2938
  • Máy Pha Cà Phê Sinbo SCM-2938
  • Máy Pha Cà Phê Sinbo SCM-2938
  • Máy Pha Cà Phê Sinbo SCM-2938
  • Máy Pha Cà Phê Sinbo SCM-2938

Bình luận

Xin chờ giây lát